Nyhetsbrev | Sverigedemokraterna i Höganäs

Nyhetsbrev

Månadsbrev december 2020

God Jul!

En jul som liknar ingen annan. En jul där vi tvingas isolera oss och söka ensamhet. Hela mänskligheten är hotad! Det gäller att härda ut och hålla ut och hoppas på att vaccinet snart ska komma. Tänk vad livet är skört!

Inom politiken hålls numera alla möten digitalt. Vi möts och samtalar över nätet. Idag ska jag vara med på Utbildnings-nämndens möte. Härom dagen var det Kommunstyrelsen. Där diskuterade vi bl.a. förtätningen av området Olympia öster om Citygross. Här vill SBB (Samhällsbyggnadsbolaget) bygga nya hyreslägenheter. Två mindre punkthus längs med Odengatan. Ett högre punkthus  10 våningar högt i nordvästra delen av Olympia. De nya huskropparna placeras i kanten av området så innegårdarna skyddas. Totalt cirka 8000 kvm vilket innebär cirka 100 lägenheter.

Vi Sverigedemokrater argumenterade mot förslaget och menade att man först måste lösa parkeringssituationen i området och så tycker vi inte att vi ska ha några flera höghus i kommunen. 

Sedan bestämde KS att vi ska få parkeringsvakter och krav på att alla bilister ska använda sig av en parkeringsskiva. 

Man önskar också gå vidare med utbyggnaden av hamnen även om man fortfarande inte bestämt sig var båtarna ska placeras. Margreteberg är dock inte längre aktuellt vilket vi ser som en seger.

Många av oss oroade sig också över hur pandemin skulle slå mot kommunernas ekonomi. Fast med de ersättningar som gått ut från centralt håll verkar det inte vara något problem för ekonomin i Höganäs. Tvärtom uppvisar Höganäs kommun ett överskott på 40 miljoner kronor för inneboende år. Pengar som vi i Kommunstyrelsen redan tagit beslut om ska användas för att betala av kommunens ökade utgifter i samband med pensionsavgångar. 

På Utbildningsnämnden senaste möte tog man där beslut om att föreslå KS att planera för byggandet av en ny Gymnasieskola centralt i Höganäs. Jag är en av dem som deltagit i sonderingarna om vad som kan komma att behövas och hur en ny gymnasieskola kan komma att se ut och var den ska placeras.

Ängelholms flygplats hotas av nedläggning! Det är inte enbart Coronakrisen som är orsak till detta utan lönsamheten har totalt gått kraftigt ner i.o.m. att folk flyger mindre. Ängelholms flygplats har varit och är en viktig kontaktlänk för kontakten med övriga Sverige och världen i övrigt. Tillsammans med familjen Helsingborg och andra omkringligg-ande kommuner försöker man nu hjälpa Ängelholms flygplats så att den kan överleva.

Ombyggnaden av Storgatan börjar att bli färdig och man anar hur tjusigt det kommer att bli. Byggandet av nya Florahuset, intill Lidl, har tagit sin början. Det märks inte minst på parkeringskaoset utanför Lidl. En ny vacker gymnastikhall har också just blivit färdig. 

Fast det nya eftertraktade äldreboendet i Nyhamnsläge verkar stå still. Nu ska upphandlingen ut på ytterligare en upphandlingsrunda.

På nationell nivå avlöser Folkhälsomyndighetens och regeringens alarmerande presskonferenser varandra. Skolor stängs, restauranger och hotell står tomma. Folk arbetar hemifrån, om man ännu har kvar något jobb. Sjukvårds-personalen går på knäna. Intensivvårdsplatserna är snart alla fullbelagda och döds och smittotalen är på väg upp. Sannerligen inte någon munter information. 

Nu vill också regeringen lagstifta om att köra över kommunerna rätt att neka etablering av ny vindkraft. För att få en större trygghet i elförsörjningen, som de benämner det, är man beredda att avskaffa den kommunala självbestämm-anderätten! Vart är vi på väg? Och bristen på el gör sig gällande inte minst här i södra Sverige där energipriserna skenar.

LL

Har du synpunkter på det du läst eller vill du engagera dig i kommunpolitiken kontakta då vår ordförande
Kjell Mårtensson kjell.martensson@sd.se, eller Christian Johansson  ordförande för den parlamentariska verksamheten christian.m.johansson@sd.se, eller mig Leif Löwegren leif.lowegren@gmail.com

OCH SÅ GLÖMMER VI INTE BORT ATT:

LL