Nyhetsbrev | Sverigedemokraterna i Höganäs

Nyhetsbrev

Månadsbrev juli 2020

Tänk vad livet kan förändra sig på bara några månader! I Nyhetsbrevet från februari månad var inte Coronaviruset något som oroade oss. Då levde vi fortfarande aningslöst ovetande om den pandemi som skulle komma att drabba oss och helt förändra våra livsvillkor och vår vardag!

Idag sitter många av oss isolerade. Speciellt vi som är över 70 år och tillhör någon riskgrupp. Många är permitterade utan arbete och ibland också utan lön. Hur länge ska denna mardröm ska vara vet vi inte och inte heller hur många som kommer att dö?

Nu  prövas vår solidaritet och samarbetsvilja. Alla måste dra sitt strå till stacken och följa de riktlinjer folkhälsomyndigheten ger oss. 

Coronaviruset slår slår mot hela världen mot allt och alla. Vi har det förvisso svårt här i Sverige men jämfört med Italien, Spanien, USA, Brasilien och förmodligen de allra fattigaste länderna som Bangladesh, Indien och Afrika, som helt saknar social och ekonomisk struktur att bemöta virusets följdverkningar, är vi ändå lyckligt lottade.

Hur detta kommer att påverka oss på sikt efter att pandemin lagt sig är svårt att sia om. Säkert kommer mycket att bli väldigt mycket annorlunda!

 

Här i Höganäs handlar debatten mycket om hur vi ska kunna skydda oss hälsomässigt och ekonomiskt mot virusets härjningar. Folk i riskgrupperna uppmanas att stanna hemma och inte blanda sig med andra. Behöver man hjälp med inköp och handling så ställer kommunen och frivilligorganisationerna upp. Moderaternas förslag att satsa en miljon kronor på att dela ut Euronäs till sina anställda i kommunen för att stödja den lokala handeln är lovvärt.

Ängelholms flygplats hotas av nedläggning! Det är inte enbart Coronakrisen som är orsak till detta utan lönsamheten har totalt gått kraftigt ner i.o.m. att folk flyger mindre. Ängelholms flygplats har varit och är en viktig kontaktlänk för kontakten med övriga Sverige och världen i övrigt. Tillsammans med familjen Helsingborg och andra omkringligg-ande kommuner försöker man nu hjälpa Ängelholms flygplats så att den kan överleva.

Ombyggnaden av Storgatan fortsätter trots alla semesterbesökare och byggandet av nya Florahuset, intill Lidl, har tagit sin början. Liksom byggandet av hyreshus på Potatisåkern i Viken och den nya stadsdelen Tornlyckan.

Fast det nya eftertraktade äldreboendet i Nyhamnsläge verkar stå still. Nu ska upphandlingen ut på ytterligare en upphandlingsrunda.

Lite besvikelse känner vi över regeringens flathet i förhandlingarna med EU om en ny långtidsbudget. Vad är det som gör Merkel och Macron så optimistiska? Jo, Sverige ”är redo” att gå med på krisstöd på 350 miljarder euro i bidrag till drabbade EU-länder. Det är över 3.500 miljarder kronor. Hela svenska statsbudgeten är på 1.100 miljarder kronor.

Därmed har Löfven givit upp linjen om att allt ska vara lån, och inga bidrag. Detta eftersom bidrag betyder att svenska folket kommer att få betala räntan på de lån EU lånar upp för att skicka till sydländerna som bidrag.

Miljarderna – från skattebetalarna i norra Europa – ska formligen forsa söderut. De lata och skrikiga i söder ska belönas, medan de skötsamma och solidariska i norr ska straffas. Pensionsåldern är exempelvis mycket lägre i dessa länder än i Sverige, och svenska politiker talar om att höja pensionsåldern till 75 år för svenskar.

Har du synpunkter på det du läst eller vill du engagera dig i kommunpolitiken kontakta då vår ordförande
Kjell Mårtensson kjell.martensson@sd.se, eller Christian Johansson  ordförande för den parlamentariska verksamheten christian.m.johansson@sd.se, eller mig Leif Löwegren leif.lowegren@gmail.com

OCH SÅ GLÖMMER VI INTE BORT ATT:

LL