Nyhetsbrev | Sverigedemokraterna i Höganäs

Nyhetsbrev

Månadsbrev november

 

Hösten är här! Efter den enormt varma sommaren känns det riktigt skönt! Energin och arbetsviljan återvänder.

I Stockholm sliter talmannen sitt hår för att få till en ny regering. Det viktigaste tycks vara att hålla SD utanför. Men ledningarna i Moderaterna och Kristdemokraterna spelar ett högt spel när de vägrar att förhandla med SD.  Novus undersökning visar att väljarna har en annan syn på möjligheterna till ett samarbete med SD än partiledningen. Över 80 procent av Moderaterna och Kristdemokraternas väljare vill, i motsats till partiledningen, att partierna ska kunna samtala om sakfrågor.

För den goda sakens skull, som i detta fallet är att hålla SD borta från makten, är man beredd att ta till vilka taskspel som helst! Men folk är inte dumma! De ser vad det är som föregår. Vid nästa val, eller redan i ett nyval, kommer det att slå tillbaka på dem själva.

 

 

 

 

Även i Höganäs har makten fördelats efter samma ohederliga principer. Håll SD utanför möjligheten till inflytande så mycket som möjligt! Deras agerande fick oss att lägga en skriftlig RESERVATION med följande lydelse i Kommunstyrelsen:

I en demokrati ska alla väljares åsikter beaktas. I senaste kommunalvalet fick vi Sverigedemo- krater 12,3 % av de avgivna rösterna. Vi ökade vårt röstunderlag med 3,9%, mer än något annat parti lyckades med. Ändå syns inte detta på något sätt i antalet platser vi har blivit erbjudna i nämnder och styrelser. Däremot upplåter den styrande alliansen platser åt småpartier som KD med 4,5 % och MP 6,1% plats. Vilket får oss att ställa följande frågor:

– Vad ska vi egentligen ha allmänna val till om valresultatet inte ändrar styrkeförhållandet i de parlamentariska församlingarna?

– Varför ska folk ens gå och rösta när utgången ändå inte förändrar något?

Leif Löwegren
Ordinarie ledamot i Kommunstyrelsen
SD Höganäs

Alliansens ambitionsnivå för Höganäs kommun när det gäller att satsa på nya projekt är stor. Detta tycker vi är bra. För åren 2019-2021 kommer Höganäs kommun att investera i:

 • Bygga Nya Vikenskolan 300 miljoner
 • Bygga en ny F-3 skola samt en idrottshall 170 miljoner
 • Ersätta gammal teknik mot ny i kommunens
  fastigheter för att spara energi 76 miljoner
 • Bygga ett nytt kulturhus för 60 miljoner
 • Modernisera Bruksskolan 55 miljoner
 • Bygga om Storgatan för 53 miljoner
 • Ny förskola i Viken för 35 miljoner
 • Bygga en ny tennis och rackethall för 24 miljoner
 • Bygga en ny Gymnastikhall för 21 miljoner  

Allt som allt till en summa av ca. 780 miljoner kronor.

 


I vårt eget budgetförslag (Du hittar förslaget på vår hemsida under fliken Vår politik och Budget) skriver vi att vi gläder oss över den expansiva investeringspolitik som alliansen under den kommande perioden kommer att bedriva men vi menar samtidigt att man bör visa en viss försiktighet med den höga investeringstakten! Allt behöver inte byggas samtidigt! Innan utbyggnaden av Storgatan drar igång bör man ha löst problemet med var folk ska kunna parkera i centrala Höganäs.

Delvis också för att råda bot på parkerings problemen i staden föreslår vi Sverigedemokrater att kommunen köper in tomten till den gamla läkarvillan i hörnet Storgatan/ Köpmans- gatan i centrala Höganäs. Tomten kan användas för att antingen bygga Kulturhus eller hotell. I båda fallen med ett parkeringsgarage under.

Det överskott som kommunen redovisar för innevarande budgetår på 46 miljoner bör gå direkt tillbaka i verksamheten. Där kommer pengarna väl till nytta i våra Skolor och i vården.

Och så lite nyheter från Kommunstyrelsen KS

 • Att markanvisa Sibyllan 1 ”Oskar Anderssons gamla möbelaffär”, med markanvisa menas att man går ut på marknaden för att sondera ifall det finns några intresserade köpare.
 • att anta en ny detaljplan för skola i Tornlyckan (KS/2018/777)
 • att uppdra samhällsbyggnadsförvaltningen att genomföra en lokaliseringsutredning för placeringen av framtida skolor i Höganäs centralort.
 • att godkänna försäljning av fastigheterna Brunnby-Bräcke24:1, 25:1 och 26:1 till (KS/2018/857) till Arildtuvan AB.
 • att anta en ny detaljplan för del av Höganäs 37:39 med flera, delplan 1; Allégatan (KS/2017/812)
 • att godkänna förslag till reservatsbildning av Ärtan och Bönan och Jonstorp 38:2.

Ja som ni ser händer det en hel del i Höganäs och inte minst i vår förening! Den parlamentariska gruppen samlas regelbundet inför varje KF möte för att dra upp riktlinjerna för hur vi ska agera.

I det senaste valet röstade över 20% av Höganäs befolkning på SD i riksdags- valet. I vissa valkretsar som Strandbaden och Nyhamnsläge var siffran över 25%. Och i Väsby valdistrikt röstade hela 27,6% på Sverigedemokraterna. Så kära vänner! Alla ni som röstat på SD. Ni är inte ensamma! Var frimodiga! En femtedel av alla röst- berättigade personer lade sin röst på SD i Höganäs!!!

LL