Sverigedemokraterna Höganäs

Hej och välkommen till Sverigedemokraterna Höganäs

Varmt välkomna till vår förening.

Vi hoppas att ni får en trevlig vistelse på vår sida.

Sebastian Larsson

Sebastian Larsson

Ordförande

SMS/Tel: 0727-23 83 14

 • Sverigedemokraterna Höganäs
 • Box 202
 • 263 23   Höganäs

Skicka e-post till oss

Kjell Dahlin

Kjell Dahlin

Gruppledare

SMS/Tel: 0761-69 63 97

 • Höstmarknad

  Av kjellmartensson den 22 oktober, 2016
  0

  Hej Sverigevänner

  Nu är det endast en vecka kvar till Höganäs höstmarknad och vi kommer att finnas där, även SD Kvinnor kommer att delta hos oss, så ta tillfället i akt och kom förbi för en kopp kaffe och diskutera med oss om allt som rör Höganäs kommun.

  Ni kan också få hjälp med att fylla i medlemsansökan och kandidering till olika uppdrag inom SD.

  Väl mött den 29 oktober på Gruvtorget Polhemsgatan.

  Kjell Mårtensson

  SD Höganäs

   

 • Motion solceller.

  Av kjellmartensson den 16 oktober, 2016
  0

  Följande motion har lagts in för behandling.

  Ser fram emot vad KS kommer fram till och berörda parter, Byggnadsnämnden och Höganäs energi.

   

  Energi tänket i Höganäs

  Med tanke på Höganäs energipolicy anser vi i Sverigedemokraterna i Höganäs att vi borde gå i framkant vad gäller solenergi i enfamiljshus. Det går ju att söka bidrag via energimyndigheten där detta senare handläggs av länsstyrelsen, vi vill gå ett steg längre och ge möjlighet för sökande av byggnadslov att få ytterligare ekonomisk stöttning för investeringen i solenergi.

  Sverigedemokraterna i Höganäs föreslår därför:

   

  Att: ge byggnadsnämnden i uppdrag att se över om rabatt kan ges av avgiften för bygglov vid investering i solenergi.

  Att: genom Höganäs energi erbjuda teknisk rådgivning.

   

   

  Kjell Mårtensson

  Sverigedemokraterna

 • Vägunderhållet

  Av kjellmartensson den 16 oktober, 2016
  0

  Interpellation vägunderhållet.

  Vi i Sverigedemokraterna ser att vägunderhållet är kraftigt undersatt på stora delar av Höganäs vägnät, alltifrån rena ”tvättbrädan” till potthål och brunnar som satt sej ganska rejält, vi kan börja  från rondellen där 111 och 112 möts riktning norrut där brunnar satt sej och asfalten luckrats upp hela vägen genom Strandbaden och Nyhamsläge och det är allmänt ojämnt, om man från rondellen åker söderut har vi ett antal brunnar där nivån till asfalten inte kan ses som acceptabel vilket medför att zick zack körning är mer regel än undantag för att inte köra ner i hålen som brunnarna utgör, vi har Långarödsvägen med sprucken asfalt och gropar lite varstans.

  Tittar vi lite utanför själva tätorten, ett exempel: Prästavägen från Nygårdavägen till Hustofta, den biten är ju katastrofal rena rama ”tvättbrädan”, förmodar att vägen i fråga tillhör trafikverket och om det är så, kan kommunen sätta lite press på trafikverket för att få vägen asfalterad och i farbart skick, på denna sträcka finns det ett parti där det vid regn samlas en stor vattenpöl alldeles vid infarten till en gård och i samband med en sväng, en DV- brunn som leder bort vattnet där skulle vara önskvärt.

  Man kan ju också lägga in en miljöaspekt i det hela, att ju ojämnare vägnätet är desto mer utsläpp från fordonen genereras eftersom det går åt mer bränsle, även partiklar skakas av bilarna vid varje tillfälle som det dunkar till i bilen och virvlar då runt i luften, istället för att hamna på tvättanläggningarnas oljeavskiljare.

  Med hänvisning till ovanstående:

  Kommer kommunen att göra något åt alla brunnar som satt sej.

  Kommer något underhåll av alla dåliga vägar att göras överhuvudtaget.

  Är det kommunens avsikt att kontakta trafikverket för att åtgärda Prästavägen om den nu inte tillhör kommunens ansvarsområde.

   

   

  Sverigedemokraterna Höganäs

  Kjell Mårtensson                        Kjell Dahlin       Ingemar Idegård

   

  I svaret till denna interpellation så skulle det göras förbättringar på Höganäs vägnät, dock så är det vägverket som har hand om 111 och 112 trots att sträckningen går genom Höganäs och vägar utanför ”tätorten”.

 • Kandidering förtroendeuppdrag.

  Av kjellmartensson den 16 oktober, 2016
  0

  Sverige vänner!

   

  Valet 2018 närmar sig med stormsteg. Om det då går som vi hoppas kommer SD att få 25-30% av valmanskåren.

  2014 fick SD nästan 13% av svenskarnas röster. Vi ökade från ca 5% till ca 13%, alltså mer än en fördubbling av resultatet från 2010.

  Troligtvis kommer vi 2018 att återigen fördubbla vårt väljarunderlag. Vi kommer att behöva många nya människor som är beredda att gå in och axla det politiska ansvaret.

  Vi i SD Höganäs vill påminna om att det är hög tid att anmäla sitt medlemskap till Sverigedemokraterna, gör gärna detta genom länken https://formular.sd.se/sd/medlemsansokan/ eller gå in på vår hemsida och klicka på Kontakta oss, där hittar ni ” Jag önskar bli medlem” klicka på denna och fyll i era uppgifter. Detta är en förutsättning för att kandidera till en förtroendeplats inför valet.

  Därför går vi redan nu ut med en förfrågan till alla er som är medlemmar i SD och undrar om du är villig att kandidera till någon förtroendeplats i valet 2018? Det kan vara både på kommunal nivå, på landstingsnivå och på riksplanet det finns också ett kyrkoval att kandidera till.

  Tiden går som bekant fort, vi har också ett årsmöte i SD Höganäs som ska gå av stapeln i februari 2017, exakt datum återkommer vi med.

  Om ni vill vara med och hjälpa till att göra Höganäs bättre så ta chansen att kandidera till en plats i styrelsen, vi behöver all er kunskap och om vi hjälps åt kan vi göra skillnad på riktigt.

   

  Skicka din intresseanmälan till:

  Sebastian Larsson

  Ordförande SD Höganäs

  sebastian.r.larsson@sd.se

   

  Kjell Dahlin

  Gruppledare

  kjell.dahlin@sd.se

   

  Monica Nordestad

  Valberedningen

  monica.nordestad@sd.se

   

  Leif Löwegren

  Politisk sekreterare

  SD Höganäs

  leif.lowegren@sd.se

   

   

   

   

   

   

 • Motion om hundträck i Höganäs

  Av kjellmartensson den 5 oktober, 2016
  0

  Följande motion har lagts i Kommunfullmäktige Höganäs: Avslag

  Kan bara beklaga resultatet, teknik och fastighetsförvaltningen tyckte det fanns tillräckligt med dylika inrättningar som det är i nuläget.

   

   

  Motion hundträck i Höganäs med omnejd.

   

  Under sommaren som varit har vi i SD Höganäs med flera sett en ökning av hundträck på våra trottoarer och i vissa fall också på fönsterblecken till ett antal butiker i tätorten, detta kan ju inte gå invånarna och våra gästande turister förbi och bör vi på något vis finna en lösning på problemet.

  Efter att vintern nu sakta men säkert släpper taget så kommer också det som gömts i snö fram och ännu mer ser vi behovet av fler stolpar med bajspåsar och tunnor för träcket

  Vid våra strövområden runtom i kommunen finns det stolpar uppsatta med plastpåsar för dom som har glömt att ta med egna, liknande stolpar/tavlor med påsar borde sättas upp på utvalda ställen i centrum och längs med en del av grönområdena som skär genom tätorten med tillhörande cykelbanor.

  Näringsidkarna i Höganäs och kommunen själv borde vara intresserade av en dylik lösning eftersom att ingen skulle tycka om att få någons nersmutsade sko avdragen på sin entrématta med tillhörande odör.

  Eftersom det inte är hundens fel att husse eller matte inte plockar upp efter uträttat behov så kan det också vara på sin plats att i anslutning till dessa tavlor/stolpar sätta upp en skylt med kommunens ordningsföreskrift vad som gäller för hundbajs.

  Därför förordar vi i Sverigedemokraterna:

  att: Ge i uppdrag åt teknik och fastighetsförvaltningen att utse lämpliga platser för dessa stolpar alternativ tavlor med påsar.

  att: montera upp desamma på av dom utsedda platserna.

  att: i dessa stolpar/tavlors närhet finns en soptunna för att slänga påsarna.

  att: sätta upp skyltar med kommunens ordningsföreskrift om hundbajs.

   

   

  Sverigedemokraterna Höganäs

  Kjell Mårtensson