Sverigedemokraterna Höganäs

Hej och välkommen till Sverigedemokraterna Höganäs

Varmt välkomna till vår förening.

Vi hoppas att ni får en trevlig vistelse på vår sida.

Kjell Dahlin

Kjell Dahlin

Gruppledare

SMS/Tel: 0761-69 63 97

 • Mat

  En Del Av Våra Hjärtefrågor

  Av kjellmartensson den 2 april, 2017
  0

  SD Höganäs – Folkets parti!

  Ett och ett halvt år före valet 2018 vill vi Sverigedemokraterna i Höganäs ge en bild av några av de frågor som vi driver i kommunen. Låt oss börja med vården som är en av de största och viktigaste frågorna. Vi Sverigedemokrater vill att man redan nu tar höjd för det ökade antal äldre som på sikt ska få vård och omsorg i kommunen. Redan nu måste vi bygga flera äldreboenden, trygghetsboenden och seniorboenden.

  Frågan om en speciell vårdavdelning för det ökade antalet demenssjuka äldre är också en viktig del i vår politik. Väsbyhemmet hade redan planerat för en färdig avdelning för just dementa, med personal och allt. Men så, endast 2 veckor innan avdelningen skulle öppnas, gjorde kommunen en helomvändning. Pengarna var slut och till anhörigas och personalens stora besvikelse valde kommunen att skjuta detta på framtiden.

  För att garantera att våra gamla tas om hand av kvalificerad och lämplig personal vill vi att kommunen inför en lämplighetstest för alla som ska nyanställas på våra äldreboenden där kravet på goda kunskaper i svenska är viktigt.  

   

  Maten inom äldreomsorgen ska hålla en hög kvalitet. Den måste få kosta, den ska vara vällagad och näringsrik och en hög grad av valfrihet skall eftersträvas.

   Höganäs skolor ska vara en plats för lärande och utveckling för alla stadens ungdomar. Såväl högpresterande som lågpresterande elever ska erbjudas fullgoda möjligheter att nå sina mål. Staden har ett stort ansvar att se till att varje enskild individs behov tillgodoses. Elever som kunskapsmässigt ligger långt före sina kamrater ska inte behöva hindras från att vidareutvecklas, och de elever som ligger efter, ska ges de möjligheter och resurser som behövs för att komma ifatt övriga elever.

  Vi Sverigedemokrater vill framhålla vikten av att det svenska språket är nyckeln till en lyckad integration av stadens invånare med utländsk bakgrund. Därför menar vi att svenska ska vara obligatoriskt som språk i såväl korridorer som klassrum. Detta leder till en snabbare språkinlärning men även till att alla blir inkluderade oavsett språkkunskaper.  Vidare menar vi att staden bör bli en försökskommun för slopad skattefinansierad modersmålsundervisning i grund- och gymnasieskolan.

  Höganäs kommuns skolor ska ha nolltolerans mot våld och hot. När elever, eller personal, på stadens skolor blir mobbade eller på andra sätt utsätts för trakasserier måste staden agera kraftfullt. Det får aldrig vara så att den utsatta eleven ska behöva flytta för att komma ifrån de som trakasserar vederbörande. Istället bör Utbildningsnämnden förstärka jourskolans uppdrag i Höganäs så att stökiga eller mobbande elever kan omplaceras.

  Ett starkare och enhetligare ledarskap måste genomsyra hela kommunens skolorganisation, från Utbildningsförvaltningen – till kommunens alla rektorer och vidare till lärarkåren. Stök och bråk på lektionerna får inte tolereras! I varje klassrum i hela Höganäs kommun måste det finnas arbetsro.

  Ett annat viktigt område är också infrastrukturen. Som de flesta vet har sträckningen av väg 111 stötts och blötts i många år och ännu har vi inte sett slutet på denna långbänk. Vi Sverigedemokrater vill arbeta för att det nu äntligen tas beslut att på riktigt lösa trafiksituationen genom Strandbaden och Nyhamnsläge. Sommartid är denna väg en av de allra högst trafikerade vägsträckorna i hela kommunen. Den tunga trafik som under hela året går genom centrala delar av Höganäs bör och ska få en bättre och säkrare sträckning.

  Naturligtvis måste hänsyn tagas till industrin på norra sidan av centrum, då dessa står för betydande skatteintäkter för kommunen.

   

  Sist men inte minst har invandringen till kommunen.

  Sverige har genom århundradena upplevt ett antal invandringsvågor. Främst har det rört sig om ett begränsat antal invandrare från kulturellt och geografiskt närliggande nationer, vilket gjort att dessa invandrare har kunnat assimileras in i den svenska nationen. Trots att problem inte har saknats har denna historiska invandring i flera fall haft en positiv nettoinverkan på samhället. Tendensen i modern tid har varit en oerhört omfattande invandring från avlägsna länder och kulturkretsar. Trots att det inte saknas exempel på enskilda individer som på ett positivt sätt anpassat sig och bidragit till det svenska samhället under senare tid, så är ändå den sammanlagda nettoeffekten av massinvandringen från avlägsna länder starkt negativt, såväl ekonomiskt som socialt. Sverigedemokraterna motsätter sig inte invandring, men menar att invandringen måste hållas på en sådan nivå och vara av en sådan karaktär att den inte utgör ett hot mot vår nationella identitet eller mot vårt lands välfärd och trygghet.

  Sverigedemokraterna värnar om asylrätten, men vill samtidigt betona att rätten att söka asyl inte är detsamma som rätten att bli beviljad asyl. Flyktinginvandringen bör vara begränsad till en mindre mängd flyktingar som uppfyller kraven i FN:s flyktingkonvention och som endast beviljas tillfälliga uppehållstillstånd under den period som de livshotande konsekvenserna av den konflikt eller naturkatastrof man har flytt ifrån varar. Flyktingpolitiken skall annars primärt vara inriktad på att hjälpa flyktingar på plats, i krisområdenas närhet. Detta ger oss förutsättningar att nå de allra mest nödlidande och medför dessutom att vi kan hjälpa betydligt fler flyktingar för samma summa pengar jämfört med en modell där stora grupper av flyktingar hjälps i Sverige. Reglerna för anhöriginvandring måste vara utformade på ett sådant sätt att de inte bidrar till att skapa ökad segregation eller andra sociala och ekonomiska problem. Att av ekonomiska skäl tvingas stanna i ett land där man inte trivs och inte vill leva är destruktivt för såväl landet som för den enskilde individen. Ett aktivt och generöst stöd skall därför ges till de invandrare som önskar återvända till sina hemländer.

   

  Önskar du bli medlem i SD Höganäs gå då in på vår hemsida och leta upp länken för medlemskap: https://hoganas.sd.se/?page_id=15907.

  Parlamentariska gruppen

  SD Höganäs

   

 • Årsmöte 20170129

  Av kjellmartensson den 4 februari, 2017
  0

  Hej Sverigevänner

  Då har vi avnjutit ytterligare ett årsmöte, och jag vill passa på att tacka Johan Wifralius som tog på sig ordförandeposten inför detta evenemang, likaså vår eminente sekreterare i form av Tommy Nilsson, ett stort tack till dessa två eldsjälar.

  Glädjande nog så fick vi två stycken nya ansikten i vår styrelse, dock så är antalet det samma i styrelsen.

  Några har valt en annan väg för sin kamp för Sverige i SD.

  Vi har bytt kassör och  ordförande, en teknisk lösning som möjliggör fortsatt arbete i föreningen för berörda.

  Att jag inte sätter ut namn på våra styrelsemedlemmar beror på att det fortfarande finns dom som tycker att medlemmar i ett demokratiskt valt parti inte ska få föra någon talan om dom inte tycker som dom, tyvärr så vågar inte resten sätta sej upp mot dessa ligister  eller vuxenmobbare som det faktiskt handlar om för de vuxnas del, ungdomar som eldar bilar och skriker allt åt alla har dålig koll helt enkelt på verkligheten.

  Vi ser framemot ett spännande 2017, först har vi vårmarknaden som går av stapeln sista helgen i april, vi kommer att ha både SD Kvinnor och SDU på plats, så passa på och kom med frågor eller bara ta en fika.

  Vill här också påminna om att vår gruppledare har öppet på vårt kansli Storgatan 64, vissa kvällar i veckan, ha koll på FB eller sms:a honom, telefonnummer finns på hemsidan. Snacka politik eller vad som helst med honom  och vi andra om vi finns med den kvällen.

  Påminner igen om vikten att engagera sej lite grand för vår framtids skull, det kan se fridfullt ut på ytan men i verkligheten ser det helt annorlunda ut, gå in på vår hemsida och anmäl ert intresse och bli medlem https://hoganas.sd.se/?page_id=15907.

  God helg på er alla.

  MVH Kjell Mårtensson

 • Fullmäktige 20170126

  Av kjellmartensson den 4 februari, 2017
  0

  Hej Sverigevänner

   

  Kommunfullmäktige 20170126

  Som ni säkert har läst i tidningar och sociala medier har kommunens pengar plötsligt tagit slut, fullmäktige har då beslutat att kommunen ska nyupplåna maximalt 145 miljoner kronor under 2017, likaså kommer checkkrediten att ökas till maximalt 55 miljoner kronor.

  Sverigedemokraterna yrkade bifall till detta, kommunen måste ju betala sina anställda b.la.

  Hur kunde det då bli så här undrar säkert många. En stor bov i det hela är Migrationsverket som inte har betalt sina räkningar till kommunen, är i nuläget skyldiga runt 50miljoner till kommunen.

  En annan orsak som socialnämndens ordförande menar är LSS boenden som kostar dyra pengar.

  Interna lån menar Herman Crespin är den avgörande faktorn och den avgiftsfinansierade verksamheten i synnerhet, va-sidan har just lånat 145 miljoner av skattekollektivet, ni kan läsa vidare här http://nattidningenfyren.se/pengarna-ar-slut-kommunen-tvingas-lana/.

  Ett omdiskuterat ämne som också togs upp var kvarteret Flora som ska bebyggas, en ny detaljplan röstades igenom för detta, en del synpunkter från socialdemokraterna och miljöpartiet var vettiga (jo ni läste rätt, vettigt från S och MP) det handlar om det bästa för kommunen.

  Dock så tycker vi i Sverigedemokraterna att den gamla detaljplanen inte skulle gagna  centrum så som det var tänkt, bland annat för att det skulle innebära minskade parkeringsmöjligheter för butikerna i området vilka är beroende av att människor kan ta till butiken, alla kan inte cykla eller ta bussen, så är verkligheten.

  Ett annat argument för den gamla detaljplanen var en tyst innergård för de boende hade skapats, min åsikt där är, vill man ha en tyst innergård ska man inte bo i centrum någonstans, ungefär som att flytta till landet och sedan klaga på att det luktar skit då och då.

  Nu är det väl inte så att dom bilder som figurerar i media är det slutgiltiga förslaget som ska byggas, det är ju ändå ett bygglov som ska in och godkännas.

  Utbyggnad av Vuxenenheten 41:an klubbades igenom, ett tilläggsanslag om 2.5 miljoner fick bifall, Lotta med personal kan vara glad.

  Antagande av program för uppföljning av externa utförare fick bifall, ja vi måste ha lite koll på dessa företag också inte bara kommunens verksamhet, det är trots allt skattepengar som betalas ut för dessa tjänster och det måste vi ha koll på så vi inte hamnar i samma sitts som Statens Fastighetsverk ( var bara tvungen att ta med detta).

  Nu gott folk ska jag ta mej an årsmötet.

  Ha en trevlig helg, glöm inte att gå med som medlem i SD om du vill göra skillnad.

  Hälsningar

  Kjell Mårtensson

   

   

   

   

 • Sverigevänner januari 2017

  Av kjellmartensson den 10 januari, 2017
  0

  Hej Sverigevänner och ni andra som också läser vår hemsida.

   

  God fortsättning på det nya året! Extra gott känns det efter att ha läst hur Lena Mellin ojar sej över att SD är det parti som äger flest frågor i den senaste väljarundersökningen som Aftonbladet gjorde. Till PK elitens stora förtret visar det sig att SD inte alls bara är ett enfrågeparti utan driver de frågor som folk menar är de viktigaste.

   

  Hoppas att ni hörsammat mina uppmaningar till kandidering! Jag vet om att vi fått in några anmälningar men det behövs många fler som engagerar sig i kommunpolitiken för att Höganäs ska förbli den diamant på Västkusten som vi eftersträvar att vara.

   

  Kommande år bli politiskt mycket intressant. Vi har stora frågor som det ska tas beslut om. Bland annat om Gymnasieskolan ska flyttas från nuvarande Kullagymnasiet in till Centrum i nuvarande Bruksskolan och om man i anslutning till Gymnasieskolan ska bygge ett nytt Kulturhus?

   

  Om detta råder det delade meningar. Hur många kulturhus ska kommunen egentligen ha?

  Nu i början av det nya året ska kommunen gå ut med annons där byggare sökes för uppförande av den nya Vikenskolan. Min första undran är: Vem har räknat på kostnaden för skolan?

  300 miljoner kronor är en ansenlig summa pengar som Höganäs skattebetalare ska punga ut med. Detta till trots att man ännu inte lyckats lösa trafikproblemet vid den nya skolan. Troligen kommer inte sluträkningen att stanna vid 300 miljoner kronor. Det brukar aldrig vara fallet när man uppför nya stora kommunala projekt.

   

  En annan fråga som har kommit på tapeten är den eventuellt nya Folkets Hus som folkparksföreningen tänker bygga men där man överklagat kommunens förslag om att placera ett LSS boende alldeles i närheten med motiveringen att det skulle skymma utsikten ta möjliga parkeringsplatser i anspråk. Som Höganäsbo ställer man sig frågan varför man lät parken förfalla från första början. Vem är skyldig till detta? Någon berättade för mig att man ställde en uppblåsbar barnbassäng under ett trasigt takfönster istället för att laga fönstret. Är detta att hushålla med pengar?

   

  En annan känslig fråga som troligen också kommer att debatteras under året är byggnationen i hamnen. Många menar att man absolut bör använda sig av denna dyrbara eftertraktade mark både för bostäder och affärer. Storslagna planer på hotell och dylikt har också framförts. Ett förslag som kommit fram, var att man borde kunna anlägga ett marint forskningscenter i Hamnen. Förslaget kanske inte är så dumt. Det skulle föra med sig att Höganäs skulle bli känt på ett nytt sätt. Forskare skulle dra sig till Höganäs.

   

  Sen är det ju det där med bostadssituationen i Höganäs. Kommunen har av staten blivit tilldelade cirka 80 nyanlända flyktingar med uppehållstillstånd som kommunen under 2016 måste hitta bostad till. Under 2017 kommer staten att tvingas skaka fram boende för ytterligare ca 100 personer. Hitintills har man bara lyckats skaffa bostäder till mer än ett 50 tal personer. Var ska alla de övriga  bo? Kanske i de nya modulhusen,? Nej visst ja – Där är ju redan fullt av andra nyanlända som fått gå före i bostadskön.

   

  Hur många problem ska egentligen kommunen stå ut med för att regeringen fört en urusel migrationspolitik? Nu har kommunen tillsammans med en hel rad Skånekommuner visserligen skrivit till Migrationsverket och förklarat att det inte finns några bostäder. Men detta bryr regeringen sig inte om. Enligt regeringens är det en plikt för varje kommun att tillgodoser behoven för alla de som placeras i kommunen.

   

  Som sagt – Det finns en hel del att ta i tu med på under det Nya året. Vi Sverigedemokraterna i Höganäs ser fram emot ett händelserikt år! Vi hoppas också att många fler ska vågar ta steget ut och engagerar sig politiskt. Det är av stor vikt att alla som känner sig diskriminerade på sin arbetsplats på grund av sin politiska tillhörighet tar kontakt med oss i Sverigedemokraterna så vi kan lyfta  fram detta i rampljuset. Visserligen kan vi inte hoppas på medias hjälp, vi vet ju alla var dom står i frågor som denna. Men det finns andra vägar att få stopp för trakasserier av denna art .

   

  Så gott folk – Året har börjat fantastiskt bra och humöret är på topp. Vädret är som gjort för en promenad. Vi kanske ses där ute?

   

  Kjell Mårtensson
  SD Höganäs

 • Fullmäktige 20161215

  Av kjellmartensson den 19 december, 2016
  0

  Hej Sverigevänner

  Torsdagens fullmäktigemöte blev en lång tillställning, efter några långa debatter blev vi utsläppta halv elva på kvällen, visserligen med en paus med god mat i form av ett litet julbord, tackar härmed kocken för den goda maten.

  Socialdemokraterna hade lagt en motion om kvalitetssäkring av föreningar i kommunen, motionen avslogs. Visserligen fanns det bland kriterierna som S ville genomföra eller rättare sagt deras förslag till kriterier några som skulle vara bra, exempelvis utdrag ur brottsregistret, samtidigt kan man undra var gränsen och vilka som skulle bestämma gränsen för en anställning skulle gå. Deras förslag kommer att finnas eller finns på kommunens hemsida.

  Antagande av naturvårdsplan 2017-2026 för Höganäs kommun blev bordlagd till Januari.

  Godkännande av planer för intern kontroll 2017 klubbades igenom, en liten nätt läsning på 145 sidor.

  Ärende 11, som ni kanske läst, var vi två partier som kom in med redogörelse för vad vi åstadkommit med partistödet för 2015 för sent, det var nämligen så att i all oreda så glömdes datumet bort av någon anledning för inlämnandet av redogörelsen och följden skulle bli att SD och M skulle bli utan partistöd.

  Vi och Moderaterna tycker att det inte är rimligt att bli av med hela stödet för en liten fadäs, visst regler är till för att följas, men ett inte riktigt genomtänkt regelverk kan få stora konsekvenser för ett litet parti ( vi är dock tredje största parti) där alla jobbar ideellt och är fritidspolitiker, naturligtvis kan det drabba andra partier också.

  Ett nytt reglemente hade arbetats fram och godkändes i fullmäktige, och sossarna var inte glada, för dom hade gärna sett att vi blev av med stödet.

  MP var kluvna i beslutet, 3 mandat och 3 olika röster, jag håller dock med Göran Lock att en bättre lösning hade säkert gått att komma fram till i samförstånd mellan partierna.

  För oss i SD blev det en smärre chock att V kom med synpunkter som dom flesta kunde kunde hålla med om tyvärr har jag inte detta i minnet i skrivande stund, men heder åt Emma.

  Debatten om detta ämne blev ganska het och stundtals en aning aggressiv, främst från S, vem annars.

  Ärendet klubbades igenom, bifall.

  Nästa ärende var redovisningen samt granskningsrapport av erhållet partistöd, även här briljerade S, med att dom minsann hade en felfri och proper rapport som utförligt visade vad dom gjort med pengarna, lite klankande på övriga partier förstås, som vanligt när det gäller oss Sverigevänner så rycks delar ur sammanhanget när vi ska granskas av andra speciellt från dom röda och en antydan om det vi hade uppgett var sanningsenligt, ett i mitt tycke grovt påhopp, gick naturligtvis upp och förklarade att man får läsa allt innan man harklar ur sej anklagelser.

  Ärendet godkändes, bifall.

  Kvällens stora fråga var bolagiseringen av delar av socialnämndens verksamheter, här var det höga röster och anklagelser om omoral, skatteplanering m.m.

  Socialdemokraterna var mest högljudda även i denna fråga med omoral som sitt främsta vapen att på detta sätt tillskansa sej statens skattemedel, fy och skäms på er. Bolag fungerar så här och var det inte en Herr Sträng sosse ut i fingerspetsarna som införde omsättningsskatt som senare blev moms, alltså motsätter sej sossarna, att som i detta fall en kommun utnyttjar ett system som dom själva varit pappa till.

  Inte ett ord om varför kommunen tvingas till detta drag för att på något sätt rädda lite av ekonomin, här skulle jag själv varit uppe och påpekat detta, tyvärr satt jag och funderade på vad jag skulle säga när klubban föll och ärendet var klart .

  Vad jag skulle komma fram till är att alla i 7 klövern är skyldiga till den situationen som vi i kommunen och Sverige i övrigt har hamnat i och nu får vi på fingrarna när vi försöker mildra skadan.

  Beskyllningarna haglade som en Skånsk snöstorm hur kommunen underminerade statskassan, detta om något borde S veta, inte ett enda vallöfte har deras partiledare hållit, att S tog våra pensionspengar under Göran Perssons tid, att en omorganisation kostar pengar, se på polisen, där är det inte bara pengar som försvinner, omoral är väl förnamnet till S.

  Att skattepengar öses ut på alla möjliga projekt och omöjliga, dom flesta fungerar ju inte i praktiken, har vi sett under dom drygt 2 år som S med hjälp av dom andra partierna inklusive alliansen styrt Sverige.

  Någon självkritik kan inte förväntas av S, det är dom för självgoda för, L Nilsson hade själv i en intervju menat att det vattnas i munnen när det finns möjlighet att få 12 till 14 miljoner mer att röra sej med, där var det inte det minsta omoraliskt.

  Roger Nilsson (S) som var en av dom som hade högst röst under kvällen, kritiserade för att insynen skulle bli svårare i och med bolagiseringen, samtidigt avsade han sej en styrelsepost i interimsstyrelsen för det nya bolaget, märkligt sett att agera i en fråga om insyn.

  Vi i Sverigedemokraterna kom med ett tilläggsyrkande till bolagiseringen som också klubbades igenom, lyder som följer:

         Tilläggsyrkande Bolagisering av delar av socialnämndens verksamheter 

   

                                  KS/2016/446

  Sverigedemokraterna ställer sej till större delen bakom förslaget till bolagisering av delar i socialnämndens verksamheter.

  Sverigedemokraterna tog upp önskemålen nedan på senaste  KS, men tyvärr hörsammades inte detta, därmed anser vi oss nödgade att ta upp frågan nu i fullmäktige.

  att uppdra åt kommunstyrelsen genomföra en utvärdering av bolagiseringen av socialnämndens verksamheter. Utvärderingen ska redovisas till kommunfullmäktige senast 30 juni 2020,

  att utvärderingen ska belysa effekter samt konsekvenser av bolagiseringen utifrån ett medarbetare -, brukare – ochekonomisk perspektiv för överförda verksamheter.

  Sverigedemokraterna yrkar i övrigt bifall till kommunstyrelsens förslag.

   

  Kjell Dahlin

  —————————–

  Gruppledare för Sverigedemokraterna Höganäs

  Detta var det sista fullmäktige mötet för i år och jag vill passa på att önska er alla en riktigt God Jul och Gott Nytt År och vi i SD Höganäs ser gärna att ni kopplar av inför helgerna som kommer, inte stressar och kör med insidan när ni besöker era nära och kära, bättre några minuter försent än inte alls.

  Vi hoppas också få se fler medlemmar som ansluter sej till oss för att göra Sverige bättre på riktigt.

  GOD JUL önskar

  Kjell Mårtensson

  SD Höganäs