• Vi får inte ta våra friheter för givna

  Av leiflowengren den 14 november, 2015
  0

  Vad ska vi med frihet att yttra oss till om det bara finns en åsikt att yttra, en åsikt som alla dessutom är överens om?

  yttrandefrihet

   

  Nästa år firas tryckfrihetsåret i Sverige. År 2016 är det nämligen 250 år sedan offentlighetsprincipen och den första svenska tryckfrihetsförordningen stiftades, den äldsta i sitt slag i världen. Under det kommande året ska en rad myndigheter, organisationer, föreningar och enskilda intressenter ha programaktiviteter som ”uppmärksammar det fria ordet och rätten till fri information i Sverige och i omvärlden, historiskt, i nutid och i framtiden”.

  Som född i ett kommunistiskt land, utan fri åsiktsbildning och yttrande- och tryckfrihet, har jag alltid fascinerats av ordets makt över tanken. Ordet som föder en ny tanke, som föder nya ord. Därför skräms jag över att leva i en tid, i ett land där det ändå anses modigt att tänka fritt, även när det inte är förbjudet. Förbjudet i lag, vill säga. För trots vår grundlagsstadgade yttrande- och tryckfrihet räds många den fria tanken. Personligen är jag mer rädd för vad som händer med en människa när hon bär på tankar som hon inte vågar sätta ord på, liksom vad som händer i ett samhälle där orden inte längre är bärare av tankar.

  I den ofria delen av världen sitter människor i fängelse för sina åsikter. I Sverige sitter många i alldeles egenhändigt konstruerade fängelser. Vi är så vana vid vad som får och inte får sägas att vi sällan reflekterar över vilka tankar vi inte ens tänkt. Det är märkligt att ett land med en så lång tradition av tryckfrihet är samma land där ”fel” åsikter kan leda till att du brännmärks som människa.

  Jag får många mail, brev och telefonsamtal från er läsare, vilket jag uppskattar mycket. Emellertid har jag på senare tid funderat kring varför så många av er känner ett behov av att kombinera beröm med att ni inte alltid, i alla frågor, delar mina uppfattningar. Min uppfattning är att det är precis som det ska vara. För inte kan man förväntas känna uppskattning enbart för någon vars alla åsikter man delar? Det är inte farligt att ha olika åsikter, att vara oeniga. Tvärtom är det demokratins livsnerv och hela existensberättigande. För vad ska vi med frihet att yttra oss till om det bara finns en åsikt att yttra, en åsikt som alla dessutom är överens om? Kan man alls ha en debatt om alla tycker likadant från början?

  Sedan statsvetaren vid Göteborgs universitet, Henrik Ekengren Oscarsson, myntade begreppet ”åsiktskorridoren” har en livlig debatt om debatten pågått. Enligt Ekengren Oscarsson definieras korridoren som ”den buffertzon där du fortfarande har visst svängrum att yttra en åsikt utan att behöva ta emot en dagsfärsk diagnos av ditt mentala tillstånd”.

  När jag tillträde jobbet som politisk redaktör i GP skrev jag att jag ville riva den klaustrofobiska åsiktskorridoren och bidra till ett mer sökande samtal i ett luftigt tankerum. En del, särskilt på vänsterkanten, har gjort gällande att det inte finns någon åsiktskorridor i Sverige, att alla åsikter får yppas men att man får vara beredd på mothugg. Om det varit fråga om sakliga mothugg, och inte om nedvärderande etikettering, hade jag varit den första att hålla med.

  Ett annat problem är att svensk debatt enbart tycks kunna förhålla sig till en sakfråga, och för den på förhand givna lösningsförslag, åt gången. Jag har träffat alltför många politiker, av alla kulörer, men också journalister, som numera öppet medger att de hållit vissa uppfattningar för sig själva av rädsla för att äventyra den egna karriären. Därför har de valt att hålla tyst.

  Detta är ett demokratiproblem som vi underskattar riskerna med. Johan Hakelius fångade fenomenet på sitt sedvanligt pricksäkra vis: ”Det som var suspekt att säga för någon månad sedan, är plötsligt sunt förnuft i åsiktskorridorens mitt. Skiftet föregås inte av någon fri, frejdig och öppen debatt. I offentligheten pågår snarare arbetet med att hålla ned, brännmärka och förtränga in i det sista. Det är under ytan förberedelsen sker. Där växer insikterna om vad som är ohållbart och orealistiskt. /…/ Men ingen vill ensam spräcka fasaden. Bit för bit rivs i stället hela huset bakom fasaden, som får stå kvar. Så kommer det avgörande ögonblicket. På en given signal faller den gamla fasaden. Bakom den finns redan en ny. Den ser ut att alltid ha stått där. I ett slag är allt ändrat.” (AB 26/10).

  Hoppas vi slipper konstruera fler korridorer, i landet som kan stoltsera med 250 år av tryckfrihet.

   

 • SD: Dags att övriga partier pratar med oss

  Av leiflowengren den 11 november, 2015
  0

  Att andra partier nu väljer att kopiera Sverigedemokraternas förslag gällande migrationspolitiken visar att vi har haft rätt och att den analys vi gjort av läget har varit i överensstämmelse med verkligheten, skriver Jimmie Åkesson (SD) och Mattias Karlsson (SD).

   

  SD1

  Vi vill göra något åt detta på riktigt, och har haft konkreta förslag länge för hur situationen ska kunna lösas.

  Situationen i landet är ohållbar och riskerar att urarta fullständigt om inte åtgärder för att minska flyktingströmmen till Sverige sätts in snarast. I måndags höll Moderaterna en presskonferens där de aviserade en kursändring av partiets migrationspolitik. Vi är positiva till förslagen och utgår ifrån att de tar sin egen utsaga om systemkollaps på allvar och därmed är beredda att verka för förändring. Dock röstades vårt utskottsinitiativ om gränskontroller ned av just detta parti för bara ett par veckor sedan, och som största regeringsparti drev de under åtta år en extrem politik i motsatt riktning.

  Under tisdagen denna vecka valde Moderaterna att inte rösta emot regeringens migrationspolitik i EU-nämnden. Därmed släppte Moderaterna igenom regeringens linje på migrationsområdet. Dessutom vill Moderaterna ha en obligatorisk och permanent migrationspolitik på EU-nivå, som sett till resultatet av den tillfälliga omfördelningen inom unionen, kommer att öka asyltrycket på Sverige ännu mer, i och med att makten flyttas från svenska folket till Bryssel.

   Moderaterna har tidigare dessutom lagt fram förslag som låtit ganska restriktiva, i och med migrationsöverenskommelsen, men sedan fyllt dessa med undantag som gjort dem verkningslösa. Det återstår därför att se om ord verkligen kommer att leda till handling i detta fall.

  I den politiska debatten har det flitigt påpekats att läget är under kontroll och att vi har gjort det förr, med hänvisning till Balkankriget och det år där Sverige totalt tog emot 79 000 asylsökande. För varje påståenden som kommuniceras ut, som inte är i linje med rådande samhällsutvecklingen, kommer vi allt längre ifrån den politiska kursändring som behövs för att på riktigt ta i tu med de samhällsutmaningar vi står inför.

  Migrationsverket har flaggat för att man är i behov av ytterligare 142 miljarder kronor för de kommande fyra åren, utöver det redan budgeterade anslaget om 170 miljarder kronor för integration och migration. Genom bland annat avskrivningar av biståndet kommer regeringen att, för varje asylsökande i Sverige, tvingas till besparingar som skulle ha gått till att hjälpa flyktingar i och omkring de säkra zoner som finns i krisdrabbade länders närområden. En politisk prioritering som resulterat i att 360 000 människor nu känner att de behöver lämna flyktingläger, då det saknas resurser i form av mat, rent vatten, medicin, tak över huvudet och så vidare.

  Det är naturligtvis välkommet att man nu erkänner att situationen är ohållbar och att en rad åtgärder behöver genomföras. Vi vill göra något åt detta på riktigt, och har haft konkreta förslag länge för hur situationen ska kunna lösas. Det är bra att Moderaterna nu anammat Sverigedemokraternas riktning i migrationsfrågan. Vi välkomnar att det nu finns ytterligare ett parti som erkänner stundande systemkollaps.

  Att andra partier nu väljer att kopiera Sverigedemokraternas förslag gällande migrationspolitiken visar att vi har haft rätt och att den analys vi gjort av läget har varit i överensstämmelse med verkligheten. Om Anna Kinberg Batra menar allvar med förslagen om en mer ansvarsfull migrationspolitik, borde hon vara beredd att öka pressen på sina allianskollegor, samt deklarera att hon om nödvändigt är beredd att fälla regeringen tillsammans med Sverigedemokraterna.

  Jimmie Åkesson

  partiledare Sverigedemokraterna

  Mattias Karlsson

  gruppledare Sverigedemokraterna