Sverigedemokraterna i Höganäs | Folkets parti

Sverigedemokraterna Höganäs

Välkommen till Sverigedemokraterna Höganäs

 

 

 

 • SD Höganäs valde ny gruppledare för det parlamentariska arbetet

  Av leiflowegren den 16 september, 2018
  0

  Vid söndagens styrelsemöte valdes Christian Johansson till ny ordförande för den parla- mentariska gruppen i SD Höganäs! Vi hälsar honom hjärtligt välkommen och önskar honom lycka till i det nya betydelsefulla uppdraget.

  Christian tackade för förtroendet och poängterade att det var ett ärofyllt uppdrag han utsetts till och lovade att han skulle försöka göra det bästa för att leva upp till medlemmarnas förtroende.

  I samband med detta avtacka- des också Kjell Dahlin för det engagerade och hängivna arbete han utfört för SD Höganäs.

  Till vice gruppledare omvaldes Kjell Mårtensson. Vi önskar också honom lycka till!

   

   

  Till gruppsekreterare för de kommande fyra åren omvaldes Leif Löwegren.

  Mötet avslutades med ett samtal om vad valresultatet kan komma att innebära för vår förening och om aktuella politiska kommunala frågor.

  LL

 • Trots bästa valresultatet någonsin – SD i Höganäs hoppades på mer

  Av leiflowegren den 10 september, 2018
  0

  ”Det har varit lite struligt i slutet så helt nöjda kan vi inte vara”, säger Christian Johansson, nyblivet förstanamn på partiets lista.

  Sverigedemokraterna i Höganäs gjorde sitt bästa val sedan partiet kom in i fullmäktige 2002. Under gårdagen fick partiet 12,5 procent av rösterna jämfört med 8,4 procent 2014. Det ger dem fem mandat i fullmäktige. Tidigare har partiet haft fyra mandat varav en politisk vilde.

  – Det här ser jag som en nystart. Nu kan vi börja söka stöd för våra motioner och idéer. Det har varit svårt tidigare när vi bara varit tre. Nu kommer vi lägga önskemål om en post i varje nämnd så att vi har insikt i alla, säger partiets vice ordförande Christian Johansson.
  Men trots framgångarna i gårdagens val är han inte helt nöjd.
  – Vi hade ju hoppats på att fördubbla oss men det har varit lite struligt i slutet så helt nöjda kan vi inte vara. Det som hänt kan ha gjort att folk ångrat sig i sista stund.
  Han pratar om de fyra avhoppen som varit under året. Det senaste skedde i fredags – två dagar innan valet – då förstanamnet Kjell Dahlin lämnade efter sina omdiskuterade inlägg i sociala medier.
  Du är inte orolig att fler ska hoppa av så ni står med tomma stolar?
  – Nej, absolut inte. Att det gänget vi har nu skulle splittras, det tror jag inte. Vi är på samma nivå och överens i de flesta frågor.
  Men SD i Höganäs lyckades inte rida på framgångarna som partiet gjort på riksnivå, där resultatet blev 17,6 procent.
  – Det är rätt stor skillnad och det är vårt fel lokalt. Vi har inte lyckats förmedla vårt budskap tillräckligt. Kanske kunde vi synts mer ute i byarna. Det är bra att ta med sig i framtiden så vi vet vad vi behöver lägga mer krut på, säger Christian Johansson.
  Under valrörelsen har SD missat att delta i flera lokala debatter och även inte svarat på enkäter.
  Av Höganäs 15 valdistrikt gick SD fram mest i Väsby. Där fick partiet 21,3 procent av rösterna jämfört med 11,8 procent i förra valet. Näst bäst resultat fick de i Ingelsträde med 19,4 procent.
  Men Christian Johansson är personligen mest nöjd med Viken. I Viken Södra fördubblade SD sina röster i år, från 2,9 till 6,4 procent 2014.
  – Där har vi framför allt tagit röster från M, det är det enda partiet som tappat så mycket, säger han.

  Sofia Schlein

 • SD starkt framåt i Höganäs

  Av leiflowegren den 10 september, 2018
  0

  Vid valet igår gick SD starkt framåt! Såhär röstade Höganäsborna!

  Särskilt bra gick det i riksdagsvalet där SD ökade från 14,9 – 19,9 procent!

  Men även i kommunalvalet gick vi starkt framåt! Från 8,4 – 12,5 procent!

   

   

 • SD FORTSATT STÖRST INFÖR VALET

  Av leiflowegren den 5 september, 2018
  0

  Bara dagar kvar. Sverigedemokraterna är fortsatt största parti och Miljöpartiet backar. Det visar sista mätningen från YougGov inför valet.

  För fjärde YouGov-undersökningen i rad är Sverigedemokraterna största parti, med 24,8 procent av rösterna. Partiet följs av Socialdemokraterna som andra största parti med 23,8 procent och Moderaterna som tredje största parti med 16,5 procent.

  Ett parti som minskar i stöd i denna mätning är Miljöpartiet som hamnar under fyraprocentsspärren. Partiet fick 5,1 procent i augustimätningen och får endast 3,6 procent i denna mätning, en minskning som är statistiskt säkerställd.

  Kristdemokraterna har ökat i flera opinionsundersökningar den senaste tiden. Partiet får 4,8 procents stöd och hamnar därmed för första gången sedan december 2016 ovanför fyraprocentsspärren i en Yougovmätning.

  De tre rödgröna partierna är något större än Alliansen, och får tillsammans 36,8 procent jämfört med 33 procents stöd för Alliansen. Men med tanke på att Miljöpartiet inte når upp till fyraprocentsspärren, får de färre mandat än allianspartierna.

  Mätningen är genomförd 30 augusti-1 september 2018 då sammanlagt 1.511 intervjuer genomförts via YouGovs panel. Resultatet publiceras av Metro.

  Samtiden 5 sept 2018

 • Valmanifest SD Höganäs 2018

  Av leiflowegren den 29 augusti, 2018
  0

  För ett bättre Höganäs!

  För oss Sverigedemokrater är det viktigt att
  alltid sträva efter att bli bättre. Det kan
  aldrig bli bra nog.

  Vi Sverigedemokrater i Höganäs är beredda
  att ta ansvar — att bli bättre för varje dag!
  Vi är garantin för utveckling, samtidigt
  som vi inte accepterar några försämringar
  för äldre och andra grupper som saknar möjlig-
  het att göra sina röster hörda.

  Vi ska verka för att invånarnas skattemedel
  prioriteras rätt, idag t.ex prioriterar kommunen 60
  miljoner kronor till ombyggnad av Storgatan;
  samtidigt som man har sparkrav på omsorg och skola.

  Vi hoppas på din röst i årets kommunalval. Din röst betyder mycket för oss. Det är en röst på förnuft, omtanke och trygghet i Höganäs, samt en fortsatt utveckling av vår fantastiska kommun.

  En röst på Sverigedemokraterna är en röst på förbättring – på riktigt!

   

  Om vi kommer till makten vill vi skapa:

  En fungerande skola

  Höganäs skolor ska fungera som en plats där eleverna får relevanta kunskaper och fostras till goda samhällsmedborgare.
  Såväl högpresterande som lågpresterande elever ska erbjudas fullgoda möjligheter att nå sina mål. Staden har ett stort ansvar att se till att varje enskild individs behov tillgodoses. Elever som kunskapsmässigt ligger långt före sina kamrater ska inte hindras från att vidareutvecklas och de elever som ligger efter ska ges de möjligheter och resurser som behövs för att komma ifatt.

  Mobbing och diskriminering ska motarbetas bestämt.  Höganäs skolor ska ha nolltolerans mot våld och hot både mot elever
  och lärare.

  Vi Sverigedemokrater i Höganäs vill:

  • Satsa på arbetsro och ordning i skolan.
  • Öka vuxennärvaron samt stärka lärarnas auktoritet
  • Hemspråksundervisningen bör slopas och större vikt läggs på det svenska språket.
  • Öka resurserna i skolan så att lärare kan ägna sig åt kärnverksamheten

   

  Trygghet på gator och torg

  Utanförskap och hopplöshet är ett samhällsproblem som idag dominerar i flera områden i Sverige.  En grundläggande rättighet i en rättsstat är att ingen ska behöva utsättas för ett brott. Samtidigt visar undersökningar att fler och fler personer, inte minst kvinnor, känner sig otrygga och inte vågar gå ut på kvällarna.
  Här i Höganäs har vi sett hur inbrott i både hus, lägenheter och bilar har eskalerat. Om respekten för lag och ordning ska upprätthållas måste grov brottslighet straffas hårt för att markera att samhället sätter sina laglydiga medborgare i första rummet.

  Vi Sverigedemokrater i Höganäs vill:

   

  • Se till att vi har en polisstation med bemanning dygnet runt
  • Öka polisens besök i våra skolor för att informera om hur samhället fungerar
  • Se en nolltolerans mot våld, hot, klotter och skadegörelse
  • Öka polisens närvaro på gator och torg, framförallt på kvällstid

   

   

   

   

   

  En värdig ålderdom

  Svensk sjukvård har tidigare varit en förebild för omvärlden, nu är det tvärt om. Nedskärningar görs löpande och kamoufleras av de styrande i ord
  som ”effektivisering”. Vi i Sverigedemokraterna vill att arbetsmiljön för de anställda inom omsorgen löpande ses över. Det behövs fler händer för att
  motverka stress och sjukskrivningar samtidigt som hembesöken hos de äldre och sjuka i största möjliga mån ska ske av samma personer. Prioriteten
  ska alltid ligga hos de som behöver det. Man ska kunna åldras med värdighet! Att många äldre tvingas leva på en månadsinkomst som är lägre än
  normen för försörjningsstöd är en regelrätt skandal!

  Sverigedemokraterna i Höganäs vill:

   

  • Öka valfriheten för de äldre så att de kan välja  om de vill bo kvar hemma eller på ett vårdboende
  • Satsa på kompetensutveckling, kvalité samt uppföljningar inom vårdyrket
  • Höja lönen och införa en karriärstege på vårdyrket för att göra personalen mer motiverade
  • Inrätta lämplighetstest vid nyanställningar inom vården där det ställs krav på svenska språkkunskaper.

   

  En rätt prioriterad utveckling

  Kommunen måste utvecklas. Det är det ingen som ifrågasätter. Vi i Sverigedemokraterna ifrågasätter dock hur makthavarna i vår kommun använder och missbrukar våra skattepengar. Många dåliga upphandlingar görs och flera projekt kostar långt än de behöver göra. Höganäs behöver ett företagsvänligt klimat. Som företagare ska det vara lätt att etablera sig och expandera när det behövs.

  Sverigedemokraterna i Höganäs vill:

  • Ge kommuninvånarna mer makt att påverka stora beslut genom fler folkomröstningar som t.ex. Storgatan och hamnens framtid.
  • Att kommunen använder sig av kompetenta upphandlare.
  • Att det tas fram en fullgod plan på hur den ökade befolkningsmängden kommer att påverka våra skolor och vårdinrättningar.
  • Att mer fokus läggs på att ”liva upp” Höganäs övre.