Sverigedemokraterna i Höganäs | Folkets parti

Sverigedemokraterna Höganäs

 

Välkommen till Sverigedemokraterna i Höganäs

 

NYTT MÅNADSBREV! 

 

 • S, C, MP BACKAR – MEDAN SD OCH V ÖKAR

  Av leiflowegren den 10 juli, 2021
  0

  En sammanvägning av Novus, Ipsos och Sifo visar att regeringspartierna och dess stödpartier minskar. Mest ökar Sverigedemokraterna.

  Det är Ekot som publicerar ”svensk väljaropinion” avseende juni, alltså i början på regeringskrisen som varade i tre veckor.

  – Vi har ju inte fullt ut speglat det här helt nya läget,  konstaterar Toivo Sjören på Kantar Sifo som gör sammanvägningen.

  Det är generellt sett regeringspartierna som har tappat mest sedan förra mätningen, varpå S även då krympt sedan förra sommarens höga notering över 30 procent.

  Både L och MP hamnar under spärren och skulle inte komma in i riksdagen,  rapporterar Sveriges Radio Ekot.

  Moderaterna: 22,1 (+0)
  Kristdemokraterna: 5,2 (+0)
  Sverigedemokraterna: 20,5 (+1,4)
  Blågula regeringsunderlaget: 47,8 (+1,4)

  Socialdemokraterna: 25,5 (-1,0)
  Centerpartiet: 9,2 (-0,1)
  Vänsterpartiet: 10,4 (+0,8)
  Rödgröna regeringsunderlaget: 45,1 (-0,3)

  Liberalerna 2,3 (-0,4)
  Miljöpartiet 3,4 (-0,7)

  Novus gjorde sin mätning 21-27 juni, Ipsos 8-20 juni och Sifo 7-17 juni, 2021.

  Redaktionen, Samtiden, 10 juli, 2021

 • HÄR FINNER VI DEN POLITISKA TURBULENSENS ORSAKER

  Av leiflowegren den 9 juli, 2021
  0

  Hur har svensk politik, som förr var känd för sin stabilitet, blivit så rörig, oförutsägbar och låst? Svaret är att C-ledaren Annie Lööf tillämpar en ny sorts förhandlingstaktik i en tid då partilandskapet har förändrats.

  Det är lätt att instämma i de bakgrundsfaktorer som Thomas Gür i Fokus anger som förklaring till den svenska politikens kris: Den mest genomgripande förändringen som Sverige har genomgått är den demografiska: ”på fyrtio år, sedan 1980, har de utrikesföddas andel av befolkningen gått från 7,5 procent till 19,7 procent”.

  Gür anger också Sverigedemokraternas starka tillväxt, som bara kan jämföras med Socialdemokratins framväxt 1896 till 1911. Det har gjort att S inte längre har samma dominerande rollen för att uppnå regering till vänster.

  Dessutom har Socialdemokratin visat allt sämre ledaregenskaper: ”En dålig krishantering har lett till en värre påföljande kris.”

  Men till dessa successiva och djupgående förändringar tillkommer en faktor: Annie Lööf.

  Säljer regeringsmakten för brödsmulor

  Turbulensen 2018-19 och nu efter Löfvens fall i misstroendevotering har präglats av ett märkligt taktikspel vi inte sett förr. Många har nämnt röda linjer, ultimatum och krav på att än den ene än den andre inte ska få förhandla med vissa partier.

  C-ledaren Annie Lööf ligger bakom de flesta av dessa låsningar. Men det jag funderat över är: varför har de andra brytt sig? Hennes parti har bara drygt åtta procent av väljarna bakom sig. Varför struntar inte de andra partierna i hennes egensnickrade etikettsregler?

  Jo, kärnan i hennes förhandlingstaktik är att hon säljer ut den borgerlighetens regeringsmakt mot att få några enstaka sakfrågor tillgodosedda från motståndarsidan S.

  Det är nytt. Och skiljer sig från tidigare blocköverskridande uppgörelser, som när Bondeförbundet 1933 ingick ”kohandeln” med Socialdemokratin. Då bytte man tunga och centrala sakfrågor mellan varandra. Bönderna fick bättre priser på jordbruksprodukterna som då var prisreglerade av staten, mot att arbetarrörelsen fick införa beredskapsarbeten för arbetslösa.

  Det var alltså en uppgörelse i sakfrågor, och så småningom, 1936 gick Bondeförbundet in i koalitionsregering med Socialdemokraterna.

  Lööf låser in sig i vänsterburen

  Nu använder Annie Lööf sitt partis position som borgerligt som förhandlingskort och är beredd att sälja ut positionen mot att få vissa avgränsade profilfrågor. Det är själva regeringsmakten Lööf säljer.

  Problemet är att det kortet har bara värde så länge C räknas som borgerligt. I den stund man kan ta för givet att C tillhör den rödgröna röran försvinner värdet. Då har C ingen annan möjlighet att nå makt än att samverka med Socialdemokratin och övriga rödgröna. Då har man inget trumfkort på hand längre. Tvärtom har man då satt sig i vänsterburen.

  Vi har redan sett hur hon är halvvägs inne i buren, genom att ha givit upp fri hyressättning. Nästa fråga hon får ge upp är att motsätta sig samtal och förhandlingar med Vänsterpartiet. För utan dem blir nu både S och C maktlösa.

  Allt annat än ”konstruktiv opposition”

  För att hindra att denna position i vänsterburen ska bli allmänt vedertagen, säger Annie Lööf nu att hennes parti ska ”gå i konstruktiv opposition”.

  Men det kan bara bli trovärdigt om hon åter ansluter sig till den borgerliga sidan och accepterar förhandlingar med Sverigedemokraterna. Och det tycks vara det man mest av allt motsätter sig.

  Då finns inget annat än att utgöra regeringsunderlag till ett S-ledande regeringsalternativ.

  Man kan säga att Annie Lööf har såld smöret och tappat pengarna. Hon tycks inte ha insett att hon bara kan sälja regeringsmakten så länge hennes parti upplevdes tillhöra den borgerliga sidan. När hon nu inte längre gör det har hennes trumfkort gått upp i rök.

  Dick Erixon, Samtiden, 9 juli 2021

 • ÅKESSON NOCKAR LÖÖF BLAND KVINNOR MED UTLÄNDSK BAKGRUND

  Av leiflowegren den 9 juni, 2021
  0

  Det talas mycket om att Annie Lööf skulle ha stort stöd bland kvinnor, men faktum är att Sverigedemokraterna har dubbelt så stort stöd bland kvinnor med utländsk bakgrund som Centerpartiet, enligt SCB.

  KOMMENTAR. Vid upprepade tillfällen har centerledaren Annie Lööf riktat svepande anklagelser om främlingsfientlighet mot Jimmie Åkesson och Sverigedemokraterna.

  Några som borde veta hur det ligger till i verkligheten än kvinnor med utländsk bakgrund.

  13 procent mot 6,5 procent

  SCB:s partisympatimätning i maj visar att kvinnor med utländsk bakgrund i dubbelt så stor utsträckning röstar på Sverigedemokraterna som Annie Lööfs parti. Det är 13 procent i gruppen som sympatiserar med SD, medan bara 6,5 procent svarar C.

  Om man avgränsar till kvinnor födda i utlandet är utfallet ännu tydligare. Av dem sympatiserar 14,2 procent med Sverigedemokraterna, medan bara 6,6 procent uppger Annie Lööfs parti.

  I gruppen utrikes födda kvinnor är SD näst största parti – större än M.

  Män med utländsk bakgrund stöder SD mer än snittet

  Även när det kommer till män med utländsk bakgrund har Sverigedemokraterna stort stöd. Partiet är näst största parti i denna grupp, med stöd av 20,2 procent, vilket är över genomsnittet för partiets stöd i hela väljarkåren.

  Och stödet har ökat sedan tidigare. Inte i någon tidigare SCB-mätning har Sverigedemokraterna haft så starkt stöd bland män med utländsk bakgrund.

  Män med utländsk bakgrund lyssnar dubbelt så mycket på Jimmie Åkesson som på V och MP tillsammans. Dessa båda partier sprider också falska anklagelser mot SD:s invandringspolitik. Men av dessa män ger 20,2 procent sina sympatier till SD, medan V får 10,2 procent och stödet för MP är så svagt att det inte ger något utslag över felmarginalen.

  Även när man avgränsar till män födda i utlandet är SD näst största parti. Också här har Sverigedemokraterna mer än dubbelt så stort stöd som Annie Lööfs parti. 18,4 procent för SD mot 7,9 procent för C. Också V och MP ligger långt efter SD i sympatier i denna grupp med 9,5 och 3,5 procent.

  Skrämseltaktik mot SD går inte hem bland invandrare

  Det står alltså klart utom allt tvivel att varken kvinnor och män med utrikes bakgrund eller som är utlandsfödda går på vänsterpartiernas smutskastning av Sverigedemokraterna. Dessa väljargrupper vet att det inte ligger någon som helst sanning i anklagelserna.

  Invandrare sympatiserar med Sverigedemokraterna därför man har samma verklighetsbild som partiet: Åtgärderna mot kriminaliteten och fusket är fullständigt otillräckliga. Man vill ha minskad invandring därför att rådande brister behöver redas upp utan ny tillströmning som förvärrar situationen än mer.

  Att ha den synen är inte ”främlingsfientlig” utan sunt förnuft, vilket väljare med utländsk bakgrund vet om. Därför fungerar inte skrämseltaktiken mot dem som den sägs vara riktad. De vet hur det är.

  Däremot tycks främst svenska kvinnor ta till sig av skrämselpropagandan. Här är Sverigedemokraterna klart underrepresenterade.

  Ja, det är faktiskt så att fler kvinnor med utländsk bakgrund sympatiserar med Sverigedemokraterna än svenska kvinnor. Medan 10,2 procent av inrikes födda kvinnor sympatiserar med SD, är stödet 14,2 procent bland utrikes födda kvinnor.

  Dick Erixon, Samtiden, 9 juni 2021

 • DAGENS SVERIGE: ”MIN HANDIKAPPBIL BRANN UPP”

  Av leiflowegren den 18 maj, 2021
  0

  Massbränderna i Eskilstuna under söndagskvällen visar att staten har tappat kontrollen över gator och torg. Kriminella regerar, inte Löfven.

  Vid 22-tiden på söndagskvällen sattes ett 20-tal bilar i brand under kort tid i Eskilstuna. Även polishuset attackerades.

  Det stora antalet bränder, som var utspridda över staden, misstänks av såväl räddningstjänst som polis vara samordnade. De tre som anhållits har koppling till en grovt kriminell som blivit häktad.

  Handikappbil utsatt i grov skadegörelse

  Leila Annikkis handikappanpassade bil var en av flera som brann. Ett hårt personligt slag, som kommer att påverka hennes livskvalitet negativt, menar hon.

  – Nu blir jag fånge, säger hon till TV4.

  Kriminella vinner terräng, polisen retirerar

  Polisen menar att de många och koordinerade bilbränderna kan vara en hämnd för att gängledare häktats.

  Men det gör saken än värre. De kriminella visar att polisen inte kan upprätthålla våldsmonopolet i Sverige. När ”deras” medlemmar blir tagna av polisen drabbar det den breda allmänheten som får sina tillhörigheter förstörda.

  Så går det inte till i ett land med lag och ordning. Där har polisen kapacitet och en moralisk ställning som gör att några ”hämndaktioner” inte är möjliga att genomföra.

  Skälet till att kriminella satte Eskilstuna i brand är endast en: De visste att de kunde! De kriminella kan ta över och domptera det svenska samhället.

  Laglösheten skapar en enorm otrygghet hos alla och en var.

  Laglösheten förgör det svenska samhället

  Laglösheten bryter sönder gemenskapen och förgör sammanhållningen. Kvar blir ett sargat samhälle där medborgarna måste ta saken i egna händer.

  Medborgargarden är den naturliga fortsättningen om Sverige inte får en regering som på allvar tar itu med kriminaliteten och inte daltar med kriminella. Eller ”gated communities”, alltså bostadsområde omgärdade av stängsel och murar och med patrullerande säkerhetsvakter som strikt kontrollerar alla ingångar till området för fotgängare, cyklar och bilar.

  Om vi inte ska hamna där, krävs att svenska folket väljer en annan riksdag nästa år. Politiker som inte bara pratar om strängare straff, utan ändrar hela den filosofiska attityden inom statens myndigheter, från Dan Eliassons snyftande för mördare (”vad har den stackaren varit med om?”) till hårdhänta och kompromisslösa åtgärder som låser in våldsverkare på mycket lång tid i primitiva fängelser där de får arbeta för sitt uppehälle.

  Det är upp till varje svensk väljare. Vill du se mer av städer som sätts i brand när kriminella gäng upplever sig provocerade, välj om nuvarande makthavare. Om du vill återfå lugna gator och säkra torg, välj nya makthavare.

  Dick Erixon, Samtiden, 17 maj 2021

 • UPPGÖRELSEN KAN VARA HISTORISKT TRENDBROTT FÖR SVENSK POLITIK

  Av leiflowegren den 5 maj, 2021
  0

  M, SD, KD och L lägger gemensamt migrationsförslag i riksdagen. Det beskrivs som ”överraskande” av kommentatorer, som också menar att det kan vara en viktig förändring av svensk politiskt landskap.

  KOMMENTAR. Jonas Hinnfors, professor i statsvetenskap på Göteborgs universitet menar att initiativet har stort symbolvärde.

  – Även om Liberalerna rent sakpolitiskt står kvar på samma plats så tror jag inte man ska underskatta den symboliska kraften i att partiets första gemensamma initiativ med Sverigedemokraterna är i just migrationsfrågan, säger han till DN.

  Hinnfors ser förslaget som en framgång för SD som blir ”likvärdig partner” och för Moderatledaren Ulf Kristersson vars trovärdighet som potentiell regeringsbildare växer.

  Löfven och Lööf kritiska

  Statsminister Stefan Löfven (S) kommenterar att det är ”tydligt att Jimmie Åkesson håller i taktpinnen i det nya högerkonservativa blocket”. Detta även om 6 av de 7 förslagen är Liberalernas förslag.

  C-ledaren Annie Lööf säger till Aftonbladet att partierna ”enats om en linje som handlar om hur det ska bli svårare för utsatta människor att få skydd i Sverige”.

  ”Jackpot för Åkesson”

  Göteborgs-Postens Arne Larsson skriver i analys att uppgörelsen är ”jackpot” för Sverigedemokraterna. Jimmie Åkesson har inte bara spräckt alliansen, han sätter också agendan för det nya samarbete som håller på att växa fram.

  ”Man kan ha vilken uppfattning man vill om innehållet i förslagen, vem som tidigare tyckt ungefär så här och vem som gett efter mest. Faktum kvarstår. Sett över lite längre tid är det Sverigedemokraterna som fått de andra partierna att anpassa sin politik.”

  Finns ingen annan väg för gamla partier

  Ju mer verkligheten får vara utgångspunkten för partipolitiken, desto större ”inflytande” kommer Sverigedemokraterna att få – i den meningen att ett land inte kan ha öppna gränser i ett globalt tidevarv utan att rasera landets trygghet fullständigt.

  Förr stod striden mellan socialistiskt planekonomi och kapitalistiskt marknadsekonomi. Dag står striden mellan en radikal, gränslös invandring med otrygghet och urholkad välfärd som följd, mot ett konservativt vaktslående om tryggheten och välstånd.

  Hittills har SD varit ensamma på den sistnämnda sidan. Men dagens initiativ kan vara ett tecken på att fler partier inser hur verkligheten fungerar.

  Dick Erixon, Samtiden, 2 maj 2021