• Hans Rosling erkänner: “Jimmie Åkesson har haft helt rätt hela tiden”

  Av leiflowengren den 6 oktober, 2015
  0

  hans rosling1

  I samband med ett föredrag på Publicistklubben i Stockholm vidgick professor Hans Rosling att Sverigedemokraternas flyktingpolitik är den mest realistiska och verkningsfulla.

  OBEKVÄMA SANNINGAR Medan massinvandringsförespråkande allmänmedia bara lyssnat på professor Hans Roslings kommentarer om den pågående migrantvågen, har några, bl.a. Erik Hörstadius i TV4:s morgonsoffa nyligen, påpekat att Rosling faktiskt i mångt och mycket säger precis samma sak som Sverigedemokraterna – fokus måste ligga på hjälp på plats i krishärdarnas närområden, invandring till EU kan inte lösa flyktingkrisen. Under ett föredrag anordnat av Publicistklubben på måndagen, vidgår Rosling själv att SD och Jimmie Åkesson haft rätt hela tiden.

  Rosling var inbjuden att under parollen “Vad vet journalister om världen egentligen?” tala inför gräddan av Sveriges vänsterliberala journalistkår som ett slags erkännande av det som Rosling hävdat, nämligen att det är illa ställt med kunskaperna inom mediekåren beträffande utvecklingen i tredje världen. Tanken var att man skulle höja kunskapsnivån genom att lyssna på Rosling.

  Man hade nog dock inte räknat med att en av de saker man skulle få lära sig var att Sverigedemokraterna är det parti som har den mest realistiska och effektiva flyktingpolitiken. Huruvida journalisterna har förmåga att ta till sig den kunskapen och göra helt om i sin skriftställargärning är dock högst osäkert. Den politiska korrektheten, åsiktskorridorens mörkläggningsgardiner och postmarxismens dogmer har sannolikt åsamkat det stora flertalet journalister skador av ett så permanent slag att prognosen för rehabilitering får anses vara mycket dålig.

  Detta bekräftas också av Publicistklubbens ordförande som förnekar att vare sig han eller den inbjudna församlingen skulle ha tolkat Roslings utsaga om att Åkesson har rätt som att Åkesson har rätt, utan på något annat sätt, oklart vilket. Rosling har dock själv efter föredraget bekräftat att det var precis det han sa han också menade. Sverigedemokraterna har rätt, klargör Rosling, men menar samtidigt att det är olyckligt att ett parti har monopol på sanningen, något som rimligen inte kan tolkas på annat sätt än att övriga partier bör öppna ögonen och ompröva sinm politik

  Redan under insamlingsgalan “Hela Sverige skramlar” som nyligen anordnades i Globen i Stockholm och leddes av de två massinvandringsförespråkande snackfördärvarna Filip och Fredrik sade Rosling sådant som kunde tolkas som ett direkt erkännande av riktigheten i Sverigedemokraternas politik, något som bl.a. journalisten och författaren Erik Hörstadius påtalade i ett soffsamtal i TV4 några dagar senare, Hörstadius menade att publiken under galan var försatt i en sådan masspyskos att de inte fattade vad Rosling egentligen sa eller att det de applåderade egentligen var samma budskap som Jimmie Åkesson predikat i åratal.

  Nu vidgår Rosling själv att det var SD:s politik han predikade under galan och att han hade ett fasligt sjå med att linda in detta så att det inte framstod som att han blivit Sverigedemokrat.
  I samband med sitt föredrag på Publicistklubben på måndagen sa Rosling bland annat:

  – Det var rysligt svårt, jag skulle stå där på scen och tala om att det Jimmie Åkesson har sagt i två-tre år är fullständigt rätt, det var själva utmaningen. Jag skulle ställa mig upp och säga det. Hur gör man det? Det är inte klokt att vi inte har försörjt UNHCR:s flyktingläger med pengar.

  Sedan har alla fattat nu att det jag säger är precis det som Sverigedemokraterna har sagt. Men då sa vi att vi får inte låta Sverigedemokraterna få monopol på en sanning, det är väldigt farligt att göra det.

 • EN HUMAN FLYKTINGPOLITIK PÅ RIKTIGT

  Av leiflowengren den 1 oktober, 2015
  0

  flyktingläger

   

   

  Under dagen har Julia Kronlid, Paula Bieler och Markus Wiechel hållit en presskonferens kring Sverigedemokraternas satsningar på en human flyktingpolitik som både hjälper de mest utsatta i krisernas närområden samt ser till att värna om en fungerande välfärdsstat i Sverige och ett fungerande gränsskydd.

  Sedan länge har Sverige saknat kapacitet för att kunna erbjuda ett anständigt mottagande för människor som under oordnade former anländer till Sverige. Samtidigt är det i grunden orimligt att Sverige över huvud taget har ett asylmottagande när personer som tagit sig hit under förevändning att söka skydd på vägen passerat ett flertal säkra länder.  Med anledning av detta övergår nu Sverigedemokraterna från visionen att minska migrationsströmmarna endast genom signalpolitik till att genom återinförda gränskontroller hänvisa asylsökande tillbaka till det säkra område de senast lämnat. Sverigedemokraterna framhåller därmed vikten av att återuppta Dublinförordningens första-land-princip för att stävja asylrättens långtgående urholkning, samt orimligheten i att människor ska tvingas göra livsfarliga resor över halva jordklotet för att erhålla hjälp.

  Genom att bevaka Sveriges gränser räknar SD med att kunna minska antalet asylsökanden med hela 95 procent redan år ett. Inom en fyraårsperiod räknar partiet också med att ha fått till stånd ett tredjelandsavtal så att de procent som lyckats ta sig förbi gränskontroller kan hänvisas till ett annat land där de får det skydd de efterfrågar. De enda vägarna till ett liv i Sverige ska vara de lagliga, säkra vägarna. Så länge inte Sverige är omedelbart närområde till den katastrof eller det krig som personer flyr från ska asyl inte heller beviljas i Sverige.

  Bara för att Sverige inte är direkt närområde betyder det dock inte att landet inte kan bidra. För att hjälpa de mest utsatta flyktingarna samt de länder som utgör närområdet väljer SD att satsa på ett kraftigt ökat bistånd till den akuta flyktinghjälpen. Totalt satsar Sverigedemokraterna nio miljarder kronor mer än regeringen första året.

  Sverigedemokraterna satsar:

  • 3 miljarder extra på att stärka UNHCRS ekonomi.
  • 3 miljarder extra på World Food Programme.
  • 1 miljard extra på UNICEF.
  • 1 miljard extra på Världsbankens projekt att avlasta mottagländer.
  • 1 miljard extra på andra hjälporganisationer som verkar inne vid krisernas områden.

  Samtidigt som Sverigedemokraterna inför nollvisionen kring asylmottagandet öppnar man upp för ett större mottagande via UNHCR:s vidarebosättningssystem, vilket gör att människors storlek på plånboken inte blir avgörande för om hjälp ska fås eller inte.  Faktum är att SD budgeterar för mer än en dubblering av detta mottagande, från 1900 kvotflyktingar till 4000 om året.

  Resurserna till dessa biståndssatsningar fås genom effektiva omprioriteringar. Avräkningar för flyktingmottagande görs endast för kvotflyktingar, vilket minskar avräkningarna med över sju miljarder. Inom biståndet avslutas exempelvis stöd direkt till regimer, eller projekt som lär stater ta ut fastighetsskatt. Den minimerade asylmottagningen frigör enorma resurser som idag i olika former går till mottagande i Sverige, så stora resurser att det räcker och blir över till satsningar på svensk välfärd.

  Genom att satsa i krisernas närområden istället för i Sverige kommer alltså betydligt många fler flyktingar att kunna ta del av hjälp från Sverige, dessutom de allra mest utsatta och de som valt att följa regler. Samtidigt kan hålen i den svenska välfärden på allvar kan börja att lagas.

 • Många nya medlemmar!

  Av leiflowengren den 1 oktober, 2015
  0

  Pressen jagar oss. Internt bråkas det mellan SD centralt och ungdomsförbundet men
  lokalt så växer SD starkt!

  SD Höganäs utan ram

  Under enbart de två sista veckorna har vi i SD Höganäs fått 19 nya medlemmar!

  Vi hälsar er alla hjärtligt välkomna till SD Höganäs! Vi kommer snart att höra av oss
  med en inbjudan till träff och vidare samtal.

  Leif Löwegren

  Partisekreterare

  SD Höganäs