Sverigedemokraterna Höganäs

Hej och välkommen till Sverigedemokraterna Höganäs

Varmt välkomna till vår förening.

Vi hoppas att ni får en trevlig vistelse på vår sida.

Sebastian Larsson

Sebastian Larsson

Ordförande

SMS/Tel: 0727-23 83 14

 • Sverigedemokraterna Höganäs
 • Box 202
 • 263 23   Höganäs

Skicka e-post till oss

Kjell Dahlin

Kjell Dahlin

Gruppledare

SMS/Tel: 0761-69 63 97

 • Kommunfullmäktige 20161124

  Av kjellmartensson den 4 december, 2016
  0

  Hej Sverigevänner

  Först vill jag be om ursäkt att jag inte skrivit om nämnda KF möte förrän nu, men det har varit mycket att göra och , julen står för dörren bland annat, hur som helst så ska jag nu försöka redogöra för vad som sades.

  Under hösten har en del avsägningar gjorts främst från Moderaterna vilket är synd men det finns en del andra saker som går före politiken, ska tilläggas att det inte bara är moderaterna som drabbas.

  Diskussioner om Miljöpartiets motioner om bland annat rädda våra svalor och att odla sjöpungar i Skälderviken förekom, man kan inte annat säga att dom lägger ner mycket jobb på sina motioner.

  En viktig punkt var godkännande om ansvarsfördelning och utveckling avseende hälso – och sjukvården i Skåne vilket innebär att vi ska få ett system där det ska finnas mobila läkare eller sjuksköterskor som ska kunna göra hembesök till vårdtagare i stället för att vederbörande ska åka till akuten i HBG, detta ställer vi oss bakom ( vem vill sitta på akuten 8 timmar )med allt vad det innebär.

  Folkparken är som bekant riven, men nu har Folkparksföreningen gjort anspråk på en tomtbit som dom fick option på vid försäljningen tidigare, köp av tomt har gjorts och en ny folkpark ska byggas, en motivering var att det ska gå att dra folk från att köra till Väla, undrar hur?

  Vi har ytterligare ett KF möte kvar i år och det ska i skrivande stund bli spännande att se vilka ärenden som ska komma upp på dagordningen.

  Ett tillägg till detta är att, tills nu har det beviljats 128000 uppehållstillstånd i Sverige, detta kommer att beröra Höganäs kommun också, så vill ni vara med och göra Sverige tryggare och bevara vår välfärd, skola och omsorg, tveka inte att göra oss Sverigevänner sällskap, gå in på vår hemsida där finner ni länkar till medlemskap.

  Till sist denna dag, stressa inte trots att julen närmar sej med allt vad det innebär, kör försiktigt, tänk efter före.

  Hälsningar Kjell Mårtensson

  Ledamot Kommunfullmäktige

  Vice ordförande Kommunföreningen SD Höganäs

  Glögg på er.

 • Kandidering

  Av kjellmartensson den 13 november, 2016
  0

  Hej Sverigevänner

  Vill göra en påminnelse till kandidering för kommunföreningens årsmöte, vill du vara med och skapa ett bättre Höganäs och få en chans att kandidera till fullmäktige 2018 och vara med och styra på riktigt, skynda dej lämna in kandideringen, den 1:e December går tiden ut.

  Vi i nuvarande kommunförening är säkra på att det finns en hel del av våra medlemmar i kommunen som besitter kunskap som skulle vara oss alla till hjälp, som brinner för att göra Höganäs och Sverige bättre, men inte tagit steget ännu, till er vill jag säga, tveka inte.

  Handlingar till kandidering finner ni här, http://sd.se/kandidera/, känner ni att ni vill vara en del av ett vinnande parti och slå ett slag för Sverige på riktigt och inte låta pk massan styra genom media, tvivelaktiga kändisars yttrande, politiker från andra partier som inte kan ta en sak debatt, ja listan kan göras hur lång som helst, så tveka inte med din kandidering.

  Skynda nu att först och främst (om någon mot förmodan inte skulle vara medlem) sök medlemskap och fyll i kandidering, den 1:e December går tiden ut för kandidering till kommunföreningen.

   

  Kjell Mårtensson

  Sverigedemokraterna

  Höganäs

   

 • Fullmäktige Höganäs

  Av kjellmartensson den 5 november, 2016
  0

                                                          Fullmäktige möte 20161027

  I torsdagens fullmäktige togs bland annat upp frågan om att ändra ordet tjänsteman till ett så kallat könsneutralt ord för att jämställdheten skulle gynnas, framför allt för kvinnor.

  Sverigedemokraterna motsätter sej denna benämning tjänsteperson m.m.

  Och yrkar avslag till arbetsutskottets förslag.

  Och varför då, tror väldigt få kvinnor känner sej mer jämställda bara för en titel ändras

  Om vi ser till en annan benämning exempel sjuksköterska hur skulle en ändrad benämning lyda här, ska brandman ändras till brandkvinna eller brandperson klingar ju inte speciellt överdådigt i våra öron.

  Om det skulle stå något så är det kvinna efter tjänste-, tales- etc.

  Om vi då tittar på vilka som utarbetat förslaget, idel kvinnor i jämställdhetens namn I gruppen har Catarina Tellström (Kommunal), Maria Ramberg (personalavdelningen), Ulla Rydell (Socialförvaltningen), Inger Nilsson (Lärarförbundet) samt Beatrice Ikander (Kultur och Fritid).

  Här talar vi om jämställdhet, var finns männen?

  Det verkar som om det finns personer i kommunen som har för lite att göra i sitt dagliga arbete

  Visst ska vi ha jämlikhet det är inget som SD motsätter sej, tvärtom, nedan ett utdrag ur vår jämställdhetspolitik, mer finns att läsa på SD:s hemsida.

  ”Sverigedemokraterna arbetar för ett Sverige där det är en självklarhet att män och kvinnor har samma värde och rättigheter. Ett Sverige där ingen diskrimineras på grund av sitt kön, sin etniska bakgrund, sin ålder, sin sexuella läggning eller sin funktionsnedsättning. Ett Sverige där det finns utrymme för den som vill bryta mot traditionella könsmönster och där vi samtidigt inte skam- och skuldbelägger den som vill leva i enlighet med ett sådant mönster. Ett Sverige där staten inte försöker styra över mäns och kvinnors könsidentitet och livsval utan istället försöker stötta medborgarna i de val de gjort och i den situation där de befinner sig. Ett Sverige där både män och kvinnor känner sig fria, trygga och respekterade”.
  Vore det inte bättre med lika lön för lika arbete framför att ändra några bokstäver i en titel som i sin tur endast ökar den byråkratiska bördan hos kommunen.

  Enligt Wikipedia benämns tjänsteman så här:

   Tjänsteman är en person, som oavsett kön tillhör en viss samhällsklass eller yrkeskategori. I offentlig verksamhet är tjänstemän, till skillnad från förtroendevalda, befattningshavare som är anställda hos myndigheten och uppbär lön för sitt arbete.

  En tjänsteman skilde sig ursprungligen från en arbetare genom att i sitt yrke producera tjänster i stället för varor. I dag handlar skillnaden snarast omutbildningsform; en tjänsteman har i allmänhet, till skillnad från arbetaren, genomgått gymnasium eller teoretisk gymnasieskola och akademiska studier. Det kan också finnas en skillnad i anställningsförhållandets karaktär, varvid tjänstemän i den offentliga sektorn är anställda i tjänsteförhållande, med tjänsteansvar, i motsats till vanliga anställda i arbetsavtalsförhållande.

  Alltså är tjänsteman redan ett könsneutralt begrepp.

   

  Vidare denna dag togs ett ärende gällande kommunens flaggpolicy upp på dagordningen, Sverigedemokraterna ifrågasatte formuleringen i detta policydokument eller rättare sagt en punkt i dokumentet där det står att inga organisationer får flagga på kommunens officiella  flaggstänger.

  Vi ställde frågan varför vissa organisationer får flagga och andra inte, en förvånad frågeställare kunde konstatera att det blev tyst i fullmäktigeförsamlingen tills ordföranden Wingård frågade Peter Kovacs om han ville svara, svaret blev ”jag kan inte”, vänstern tog till orda i form av Inger Nilsson som ersatte Emma Wennerholm för dagen, med att HBTQ låg henne varmt om hjärtat.

  Sverigedemokraterna ser inte detta som ett argument att godkänna en organisation framför andra.

  Jag hade förberett ett anförande men kunde tyvärr inte närvara vid fullmäktigemötet denna gång, nedan följer texten:

  Sverigedemokraterna yrkar på att ta bort raden: Den 17 maj infaller HBTQ-dagen. Då ska regnbågsflagga hissas på kommunens flaggstänger vid stadshuset.

  Grunden till detta är att HBTQ rörelsen är en aktivist organisation som med både lagliga och olagliga metoder försöker påverka det politiska arbetet i Sverige.

  RFSL, Riksförbundet för homosexuellas, bisexuellas, transpersoners och queeras rättigheter, är en ideell organisation som grundades 1950 , om RFSL är en organisation är sannolikheten att HBTQ också benämns organisation.

  HBTQ rörelsen finns dels inom den organiserade politiken, dels utomparlamentariskt.

  Utomparlamentarismen är ett väldigt vitt begrepp som innefattar många organisationer, vars minsta gemensamma nämnare är att de endast arbetar utanför parlamentarismens ramar. Istället vill de genomföra politiska förändringar i samhället genom någon form av aktioner eller påtryckningar mot de folkvalda. Att inte stödja parlamentariska partier eller ställa upp i parlamentariska val förenar det som kallas utomparlamentariska grupper. Det finns exempel på både reformistisk och revolutionär utomparlamentarism.

  Vi i Sverigedemokraterna kan inte se varför en organisation framför andra ska få sin flagga hissad på kommunens stänger om inga andra organisationer får göra det, som dessutom med i vissa fall olagliga metoder vill få igenom sina egna idéer och krav.

  I kommunens flaggpolicy står det klart och tydligt att: flaggning med organisationsflaggor på kommunens officiella flaggstänger får inte ske.

  Vi i Sverigedemokraterna är inte färdiga med detta ärendet, en organisation ska inte ha företräde framför andra oavsett vad dessa sysslar med.

  Fortsättning följer.

  Kjell Mårtensson

  Ledamot KF

  SD Höganäs

   

 • Höstmarknad

  Av kjellmartensson den 22 oktober, 2016
  0

  Hej Sverigevänner

  Nu är det endast en vecka kvar till Höganäs höstmarknad och vi kommer att finnas där, även SD Kvinnor kommer att delta hos oss, så ta tillfället i akt och kom förbi för en kopp kaffe och diskutera med oss om allt som rör Höganäs kommun.

  Ni kan också få hjälp med att fylla i medlemsansökan och kandidering till olika uppdrag inom SD.

  Väl mött den 29 oktober på Gruvtorget Polhemsgatan.

  Kjell Mårtensson

  SD Höganäs

   

 • Motion solceller.

  Av kjellmartensson den 16 oktober, 2016
  0

  Följande motion har lagts in för behandling.

  Ser fram emot vad KS kommer fram till och berörda parter, Byggnadsnämnden och Höganäs energi.

   

  Energi tänket i Höganäs

  Med tanke på Höganäs energipolicy anser vi i Sverigedemokraterna i Höganäs att vi borde gå i framkant vad gäller solenergi i enfamiljshus. Det går ju att söka bidrag via energimyndigheten där detta senare handläggs av länsstyrelsen, vi vill gå ett steg längre och ge möjlighet för sökande av byggnadslov att få ytterligare ekonomisk stöttning för investeringen i solenergi.

  Sverigedemokraterna i Höganäs föreslår därför:

   

  Att: ge byggnadsnämnden i uppdrag att se över om rabatt kan ges av avgiften för bygglov vid investering i solenergi.

  Att: genom Höganäs energi erbjuda teknisk rådgivning.

   

   

  Kjell Mårtensson

  Sverigedemokraterna