Sverigedemokraterna i Höganäs | Folkets parti

Sverigedemokraterna Höganäs

Välkommen till Sverigedemokraterna Höganäs

 

 

 

 • Paneldebatt ungdomar och droger.

  Av kjellmartensson den 15 april, 2018
  0

  Jonstorp 2018-04-14

   

  Paneldebatt om ungdomar och droger- Höganäs sessionssalen, stadshuset Höganäs onsdagen 11 april 2018-04-14

   

  I samverkan med lokal polis bjuder Höganäs kommun in till paneldebatt om ungdomar och droger.Syftet med debatten är att panelen i dialog med föräldrar kan samverka för att tillsammans på olika sätt  främja arbetet för att skapa nöjda och trygga ungdomar och minska droganvändningen i  Höganäs kommun.

  Panelen representanter från kommunens:

  Centrala elevhälsan, fältverksamhet, räddningstjänst, säkerhetsverksamhet och ungdomsverksamhet.

  Utöver kommunala representanter deltar även läkarstudenter och områdespoliser i Höganäs.

   

  Sammanfattning:

  I Höganäs kommun finns tecken på att fler ungdomar hamnat i riskzonen att använda droger. Statistikundersökningar på riksnivå bland ungdomar i klass 9 och gymnasiet årskurs 2 visar på en ökad trend bland ungdomar att använda tabletter som är morfinderivat såsom Tramadol men även cannabis.Bakomliggande orsaker kan tolkas som att ungdomar av nyfikenhet och identitetssökande testar alkohol, cigaretter, tramadol och cannabis. Livsstils sökande och identitetssökande påverkat av subkulturer ,grupptryck och influenser från massmedia , Youtube mm. har en betydande inverkan.I takt med ungdomars identitetssökande och frigörande från föräldrarnas anknytning skapas subkulturer som förskönar livsstilar och kändisskap där droger förekommer.

  Det är ett stigande antal av ungdomar, ofta flickor som klagar över ångest och kan ge incitament till drogdebut.Områdespolisen i Höganäs och närvarande ungdomar i debatten påtalar att det finns skoningslösa droglangare som tjänar stora pengar på att fånga ungdomar in i ett nät av beroendeskap som orsak till smittospridning.

  För att hindra denna smittospridning engagerar kommunen, socialförvaltningen, skolförvaltning med särskild betoning på Eric Ruths fritidsgård samt kommunens säkerhetsansvarige och 2 fältassistenter båda på halvtid.Föräldrar engageras att i dialog med kommunen bl.a. med föräldrar som nattvandrar, räddningstjänsten samt 2 områdespoliser anknutna till enbart Höganäs kommun.

   

   

  Hasse Johansson

 • Glad Påsk!

  Av leiflowegren den 29 mars, 2018
  0

 • Förbjud böneutrop

  Av leiflowegren den 29 mars, 2018
  0

   SD HÄSSLEHOLM  kräver att fullmäktige skriver in ett förbud mot böneutrop i den lokala ordningsstadgan.

   

   

   

  – Böneutrop på allmän plats på ett främmande språk är opassande i det svenska samhället och bör förebyggas. Det är ej blott en kallelse till bön utan även en förminskning av andra religioner, skriver Patrik Jönsson och Johan Kronquist i en motion till kommunfullmäktige.
  SD hänvisar även till religionsfriheten.

  – Religionsfriheten är dessutom dubbelverkande och skyddar inte bara rätten att tro, utan även rätten att inte tro, heter det.
  Debatten har aktualiserats över hela landet, efter att Stiftelsen Växjös muslimer i februari ansökte om att få hålla böneutrop en gång i veckan.
  Några sådana ansökningar finns inte i Hässleholm.
  SD vill ha in förbudet i ordningsstadgan, vilket därmed skulle innebära ett färdigt förbud om en ansökan kommer in från någon av de lokala moskéerna. SD tycker dessutom att böneutrop är intimt förknippat med en föråldrad och diskriminerande kvinnosyn.
  – Det skall framföras av en man med vacker röst. Kvinnor är ej tillåtna att höja sina röster då det ses som en frestelse för män. Löfte ges om en belöning från Allah för en hög röst som når så långt som möjligt, resonerar SD i sin motion.
  I böneutropet kallas på arabiska till bön med orden ”Gud är störst” och ”Mohammed är guds profet”.

  Carl-Johan.Bauler@Nsk.Se 27 mars 2018

 • Våra tankar kring Höganäs hamn

  Av leiflowegren den 26 februari, 2018
  0


  Det har cirkulerat en massa rykten kring vad vi Sverigedemokrater vill göra med Höganäs hamn och därför känner vi att vi här vill redovisa hur våra tankar verkligen ser ut.

  Markområdet runt hamnen är förmodligen den mest attraktiva tomtmarken i hela Höganäs kommun. Att kommunen inte redan utnyttjat denna mark för att göra Höganäs mer attraktivt är för oss helt obegripligt. För den som kommer sjövägen är ju Höganäs hamn vårt ansikte ut mot världen

  Vi menar att man borde utveckla hamnområdet och knyta samman det med centrum och därmed skapa liv och rörelse året om. Med en smakfull och ändamålsenlig byggnation skulle man höja stadens attraktionskraft och tillgänglighet för turister och näringslivet.

  Den nya bebyggelsen i hamnen ska absolut inte vara några höghus utan mindre huskroppar med plats för en hotelldel och ett privat hyresboende, företrädsvis för seniorer.

  Hela detta nya område som ska  placeras på den för närvarande uppläggnings- platsen för båtar binds samman med det redan befintliga fina rekreationsområdet runt hamnen med grönområden, badplats, lekplatser, cykelbanor och grillplatser. En plats som fortsatt ska vara öppen för alla!

  Vi förstår att båtägarna känner sig oroade för att deras uppläggningsplatser ska försvinna men vi menar att båtarna utan större problem kan erbjudas plats på tomten norrut från hamnen.

  Vi vet om att Höganäs kommun utreder frågan om en helt ny stadsplan för hela centrala Höganäs. I denna stadsplan bör självklart också det nya hamnområdet ingå. Vi Sverigedemokrater har i kommunstyrelsen föreslagit att man när man gör ett så stort nytt helhetsgrepp så bör man ta in externa stadsbyggnadsexperter som har vana och erfarenheter av liknande projekt så att Höganäs kommun maximalt kan utvinna alla möjliga fördelar som man kan uppnå genom att bebygga denna unika tomt.

   

  Kjell Dahlin ordinarie ledamot av Kommunstyrelsen i Höganäs
  Leif Löwegren ersättare i kommunstyrelsen.

 • Kom och fika med oss

  Av christianjohansson den 20 februari, 2018
  0

  Du har väl inte missat att SD Höganäs har öppet på kansliet varje måndag och onsdag?

  Kom och diskutera vad du vill, om situationen i kommunen, situationen i landet eller helt enkelt bara ta en kopp kaffe och kaka. Vi uppskattar alltid att höra kommunens invånare och medlemmarnas åsikter och tankar.

  Vi håller öppet varje måndag och onsdag 18:00-20:00 i vår partilokal på Storgatan 64 mitt emot himmelsfärdskyrkan.

  Obs. Tillfälliga ändringar kan uppstå. Ring eller Sms:a Kjell Dahlin på tel. 0761 69 63 97 för aktuell info.