Återvändande av IS terrorister | Sverigedemokraterna i Höganäs

Återvändande av IS terrorister

Under kommunstyrelsens sammanträde under eftermiddagen avvisades SD Höganäs motion angående hur vi som kommun bör agera mot eventuella IS återvändare. Det märkliga var att man inte låtit någon tjänsteman yttra sig i ärendet utan svaret var helt formulerat av det moderata kommunalrådet Peter Schölander.

Detta fick oss att reservera oss med följande ordalydelse:

Reservation mot avvisandet av motion angående återvändande IS terrorister

Numera vet vi att många IS terrorister i Syrien krigade med föräldrapenning från Sverige.

Därför undrar jag om vi i Höganäs kommun i framtiden riskerar att finansiera ytterligare terrorhot genom att betala ut försörjningsstöd till eventuella terrorister?

Det enda svar vi får på vår allvarligt menade motion är ett uttalande från en politiker Peter Schölander som dessutom är en politisk motståndare.

Hade det inte varit på sin plats att också låta några tjänstemän t.ex. kommunjuristen och socialförvaltningen att få yttra sig? Får man verkligen juridiskt besvara en motion på det sätt som man gör här? Vi kommer låta detta prövas.

Vår motion kommer ursprunglige från en Moderat politiker Christian Sonesson i Staffanstorp – där motionen antogs av deras fullmäktige.

Leif Löwegren

Kommunstyrelseledamot SD Höganäs