Bygg och Miljönämnden | Sverigedemokraterna i Höganäs

Bygg och Miljönämnden

Våra representanter i Bygg och Miljönämnden denna mandatperiod är Sixten Paulsson som ordinarie
och Sören Ravn som ersättare.