Debatt | Sverigedemokraterna i Höganäs

Debatt

Tillsammans med alla de övriga partierna i kommunen menar vi också att en genomtänkt utbyggnad av hamnområdet i Höganäs kan vara bra! Men först måste man lösa problemen med båtuppställningsplatser och husbilar!

Idag föreslår moderaterna att man ska använda sig av den gamla Smärjelfabrikens tomt nere i Margreteberg. Detta gör man trots att både Strandbadens Byaförening och båtägarna förkastar förslaget. Som vanligt verkar Moderaterna sin tondövhet för vad allmänheten tycker!

—–

Samma tondövet för folkviljan uttrycker den styrande majoriteten när den gäller utbyggnaden av Kiosken nere vid Kvickbadet. Här föreslår man att kiosken ska byggas ut ner mot Lerberget utmed vägen. På sås sätt skulle man skapa en 30 m bred vägg mot havet som helt tar utsikten för alla närboende. Det allvarliga är att man inte lyssnar till grannarnas protester! Istället kör man bara på!

—–

På måndagens Kommunstyrelsemöte kommer frågan om ett nytt Kulturhus också upp. Här föreslår den styrande majoriteten att man ska bygga om och till nuvarande Bibliotek. En arkitekttävling har också utlysts där man stannat för ett av förslagen.

Nu visar det sig att förslaget redan på planeringsstadiet sprungit iväg i kostnad med 35 miljoner kronor. Nu beräknas det nya Kulturhuset kosta ca. 95 miljoner. Vi Sverigedemokrater reserverade oss skriftligen till Kommunstyrelsens beslut 12 februari med hänvändning till att man borde avvakta med att besluta var det nya Kulturhuset ska ligga till dess att man vet vad som kommer att hända med läkarvillans stora tomt i centrala Höganäs. Detta argument gäller i ännu högre utsträckning efter informationen om den stora fördyrningen för projektet.

 

Sverigedemokraterna Höganäs

 

 

 

2109-01-20