En riktig skola (forts) | Sverigedemokraterna i Höganäs

En riktig skola (forts)

En trygg och kunskapsinriktad skola

Sverigedemokraterna arbetar för ett Sverige som åter skall bli en av världens ledande kunskapsnationer. Ett Sverige där kunskapsförmedling står i centrum inom utbildningsväsendet. Ett Sverige där skoleleverna också får lära sig kritiskt tänkande, respekt för demokratin och för vårt lands kultur och historia. Ett Sverige där skolan präglas av trygghet, ordning och reda. Ett Sverige där varje elev behandlas som en unik individ och får möjlighet att växa utifrån sina egna förutsättningar.

Som ett första steg mot ett bättre Sverige vill vi i detta avseende bland annat arbeta för att få igenom följande förändringar:

Ett återförstatligande av den svenska skolan i syfte att ge alla barn i landet rätt till en likvärdig och högkvalitativ utbildning oavsett var de bor.

En förbättrad arbetsmiljö i skolan genom införandet av ett statligt stimulansbidrag till kommunerna med syfte att rusta upp och renovera förfallna och hälsovådliga skollokaler samt genom stimulansbidrag för förbättrad matkvalitet och förstärkta insatser mot mobbning.

En satsning på fler vuxna i skolan. För att bekämpa otrygghet och psykisk ohälsa bland eleverna och för att avlasta lärarkåren, som idag tvingas ägna alltför mycket tid åt andra saker än ren kunskapsförmedling.