En sjukvård värd namnet | Sverigedemokraterna i Höganäs

En sjukvård värd namnet

sjukvard1FLER VÅRDPLATSER –  FÖRBÄTTRAD VÅRD FÖR PSYKISKT SJUKA

Sverigedemokraterna står upp för en vård för hela Sverige. En sjukvårdspolitik som utgår från att alla ska ha rätt till bästa vård oavsett var i landet man bor. Med en sjukvård värd namnet ska man inte ha mindre chans att överleva cancer bara för att man råkar bo på fel plats.

Den psykiska ohälsan drabbar allt fler och kostar såväl mänskligt lidande som stora ekonomiska resurser för samhället. Med fler förebyggande insatser och ett bättre omhändertagande skulle kvaliteten höjas och fler liv skulle kunna räddas. För barn och unga finns idag endast 150 vårdplatser i hela landet. Bristen på vårdplatser är utbredd. Vi har föreslagit riktade anslag för att stärka barn- och ungdomspsykiatrin.

Trots höga skatter håller svensk sjukvård idag inte den högsta klassen internationellt. Antalet sjukhusplatser har minskat kraftigt och idag finns det färre sjukhusplatser per invånare i Sverige än vad det finns i länder som Armenien och Etiopien. Det är inte rimligt att en person i stort behov av sjukvård kan tvingas vänta uppemot fem timmar på en akutmottagning. Istället för att som de andra partierna lägga pengar på att personer som vistas i Sverige utan tillstånd endast ska betala 50 kronor för tandläkarbesök vill vi satsa pengarna på att korta köerna, att möjliggöra fler sjukhusbäddar och att öka kvaliteten över hela landet.