En värdig ålderdom | Sverigedemokraterna i Höganäs

En värdig ålderdom

pensioner-groupRespekt för erfarenheter och sänkta pensionsskatter

Äldrefrågor handlar lika mycket om praktisk politik som om hur man ser på värdet av äldre människor. Vi Sverige-
demokrater vill stärka de äldres status i samhället. Det är ett arbete på många plan. Många äldre har ork och vilja
att fortsätta arbeta men ges idag inte den möjligheten. Vi måste bli bättre på att ta tillvara på den äldre generationens
kompetens såväl på arbetsmarknaden som i samhället i stort.

Andra är beroende av äldreomsorg för att kunna behålla livskvalitet. Ett av de största problemen idag är att många
äldre inom äldreomsorgen är undernärda. För att öka matlusten måste man ta ett helhetsgrepp kring åtgärder för
att förbättra livskvaliteten. Det ska vara en rättighet för äldre att få avnjuta vällagad näringsrik mat varje dag. Den
som inte längre har ork att laga egen mat ska inte tvingas äta vakuumförpackad mat som transporterats i lastbilar
genom hela landet.

Skatterna har sänkts kraftigt de senaste åren för löntagare. Pensionärerna har fått nöja sig med några brödsmulor. Sverigedemokraterna vill sänka skatten för pensionär-
erna mer än vad något annat parti föreslagit. Vi vill också särskilt satsa på de fattigaste pensionärerna genom att höja garantipensionerna samt sänka högkostnads-
skydden för vård och medicin.