Förtroendevalda | Sverigedemokraterna i Höganäs

Förtroendevalda

Politiska företrädare för Sverigedemokraterna Höganäs 2018-2022

Förtroendevalda 

Mandatperiod 2018-2022

Ledamot

Ersättare

Kommunstyrelsen Leif Löwegren Gudrun Zettergren
Kommunfullmäktige Hasse Johansson

Christian Johansson

Kjell Mårtensson

Lars Håkansson

Sixten Paulsson

Ingemar Idégård
Socialnämnden Hasse Johansson
Gudrun Zettergren  
Utbildningsnämnden Leif Löwegren Hasse Johansson