Förtroendevalda | Sverigedemokraterna i Höganäs

Förtroendevalda

Politiska företrädare för Sverigedemokraterna Höganäs 2014-2018

Förtroendevalda 

Mandatperiod 2014-2018

Ledamot

Ersättare

Kommunstyrelsen Kjell Dahlin Leif Löwegren
Kommunfullmäktige Kjell Dahlin

Kjell Mårtensson

Ingemar Idegård

Monica Nordestad
Socialnämnden Leif Löwegren   Jarl Senneson
Utbildningsnämnden Leif Löwegren