Förtroendevalda | Sverigedemokraterna i Höganäs

Förtroendevalda

Politiska företrädare för Sverigedemokraterna Höganäs 2018-2022

 

 

Ordinarie ledamot Ersättare
Kommunfullmäktige Hasse Johansson

Christian Johansson

Kjell Mårtensson

Ingemar Idegård

Sixten Paulsson

Kommunstyrelsen Leif Löwegren Gudrun Zettergren
Utbildningsnämnden Leif Löwegren Gudrun Zettergren
Socialnämnden Christian Johansson Ann Charlotte Tengvall
Bygg och Miljönämnden Sixten Paulsson Sören Ravn