Höganäs | Sverigedemokraterna i Höganäs

Höganäs

Höganäs kommunen omfattas av socknarna: Brunnby, Farhult, Höganäs, Jonstorp, Viken och Väsby.

Höganäs är en tätort och centralort i Höganäs kommun i Skåne län. Ursprungligen var Höganäs ett fiskeläge kring vilket en gruvindustri utvecklades för brytning av kol och leror för tillverkning av eldfast keramik.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Av dessa socknar bildades vid den stora kommunreformen 1862 landskommuner med motsvarande namn.

Höganäs fiskeläges municipalsamhälle inrättades i Väsby landskommun 12 oktober 188. Parallellt med att det fanns ett fristående samhälle, en sorts förtida municipalsamhälle för själva industriorten Höganäs. 1908 utökades municipalsamhället med området vid industriorten och municipalsamhället benämndes därefter Höganäs municipalsamhälle. Detta utökades sedan ytterligare 1917. 1936 ombildades municipalsamhället till Höganäs stad. Vid denna tid fanns det ytterligare tre andra municipalsamhällen i kommunen: Mölle, Arild och Viken.

Vid kommunreformen 1952 bildades storkommunen Jonstorp av tidigare kommunerna Farhult  och Jonstorp och Väsby av Viken och Väsby medan Brunnby landskommun och Höganäs stad förblev oförändrade.

1967 införlivades Väsby landskommun i Höganäs stad. Vid kommunreformen 1971 bildades Höganäs kommun av Höganäs stad, Brunnby landskommun och Jonstorps landskommun.

Höganäs kommun ingår sedan bildandet i Helsingborgs tingsrätts domsaga.

 

Kommunens vapen

 

som består av två stolpvis ställda svarta facklor med röd låga, överlagda med ett rött ankare fastställdes för Höganäs stad 1937, men med helt röda facklor. Symbolerna syftar på gruvverksamheten. Gruvbolaget hade ett ankare som varumärke.

Politiskt finns det stora tankar för Höganäs stad. Man måste besluta sig för hur man ska disponera den värdefulla tomtmarken vid hamnområdet. Kvickbadet bör ytterligare byggas ut.

Stadsdelarna Oden och Balder bör ytterligare byggas ut likaså skulle man kunna bygga nya bostäder i kvarteret Orion (konsumfastigheten). Man bör också ta fram en stadsplan för kvarteret Flora där det ska finnas tillgång till bostäder och handel. Vidare måste man bygga fler seniorbostäder vid sidan om vårdboendet Sälgen.

Man bör också projektera för en helt ny stadsdel norr om väg 112 den plats som idag har arbetsnamnet Trädgårdsstaden.

 

För mera information gå in på: www.xn--hgansnedre-t5a6s.se/