Höganäs i Coronatider | Sverigedemokraterna i Höganäs

Höganäs i Coronatider

Tänk vad livet kan förändra sig på bara 2 månader! I Nyhetsbrevet från februari månad var inte Coronaviruset något som alls oroade oss. Då levde vi fortfarande aningslöst ovetande om den pandemi som skulle komma att drabba oss och helt förändra våra livsvillkor och vår vardag!

Idag sitter många av oss isolerade. Speciellt vi som är över 70 år och tillhör en riskgrupp. Många är permitterade utan arbete och ibland också utan lön. Hur länge ska denna mardröm vara det vet vi inte – och inte heller hur många som kommer att dö?

Nu  prövas vår solidaritet och samarbetsvilja. Interna strider måste läggas åt sidan. Alla måste dra sitt strå till stacken och följa de riktlinjer folkhälsomyndigheten ger oss. 

 

Coronaviruset slår hårt mot hela världen, mot allt och alla. Vi har det förvisso svårt här i Sverige men jämfört med Italien, Spanien, USA och förmodligen de allra fattigaste länderna i världen som Bangladesh, Indien och Afrika, som helt saknar social och ekonomisk förmåga att bemöta virusets följdverkningar, är vi ändå väldigt lyckligt lottade.

Hur detta kommer att påverka världen och Sverige på sikt, efter att pandemin lagt sig, är svårt att sia om. Men säkert är att allt kommer att bli väldigt mycket annorlunda!

 

Här i Höganäs handlar debatten mycket om hur vi ska kunna skydda oss hälsomässigt och ekonomiskt mot virusets härjningar. Folk i riskgrupperna uppmanas att stanna hemma och inte blanda sig med andra. Behöver man hjälp med inköp och handling så ställer kommunen och frivilligorganisationerna upp. Moderaternas förslag att satsa en miljon kronor på att dela ut Euronäs till sina anställda i kommunen för att stödja den lokala handeln är lovvärt.

Ängelholms flygplats hotas av nedläggning! Det är inte enbart Coronakrisen som är orsak till detta utan lönsamheten har totalt gått kraftigt ner i.o.m att folk flyger mindre. Ängelholms flygplats har varit och är en viktig kontaktlänk för kontakten med Sverige och världen i övrigt. Tillsammans med familjen Helsingborg och andra omkringliggande kommuner försöker man nu hjälpa Ängelholms flygplats så att den kan överleva.

 

 

Har du synpunkter på det du läst eller vill du engagera dig i kommunpolitiken kontakta då vår ordförande:
Kjell Mårtensson kjell.martensson@sd.se,
eller 
Christian Johansson  ordförande för den parlamentariska verksamheten, christian.m.johansson@sd.se,
eller mig
Leif Löwegren, leif.lowegren@gmail.com

LL