Hundbajs | Sverigedemokraterna i Höganäs

Hundbajs

SD Höganäs utan ram

MOTION

Hundbajs

Sverigedemokraterna i Höganäs föreslår fullmäktige :

att: Ge i uppdrag åt Teknik och fastighetsförvaltningen att utse lämpliga platser för att sätta upp stolpar och tavlor med påsar.

att: montera upp stolparna och tavlorna på de utvalda platserna.

att: i anslutning till dessa stolpar/tavlor också montera upp en soptunna för att slänga påsarna.

Under sommaren har vi sett en kraftig ökning av hundträck på våra trottoarer i Höganäs tätort. I vissa fall har också fönsterblecken till ett antal butiker kletats ner, vilket inte gått Höganäsborna och våra gästande turister obemärkt förbi. Tillsammans måste vi finna en lösning på detta problem!

Vid många av våra strövområden runtom i kommunen finns det stolpar upp-satta med plastpåsar för de som glömt att ta med egna. På samma sätt borde kommunen också på utvalda ställen i centrala Höganäs sätta upp stolpar/tavlor längs de grönområden som skär genom tätorten med tillhörande cykelbanor.

Även näringsidkarna i Höganäs borde vara intresserade av att finna en lösning på detta problem. För ingen affärsägare tycker väl att det är trevligt att få sin entrématta nedsmutsad av skor nedsmetade med hundbajs med tillhörande odör.


Sverigedemokraterna Höganäs
Kjell Mårtensson
Fullmäktigeledamot