Kommunstyrelsen | Sverigedemokraterna i Höganäs

Kommunstyrelsen

 

Kommunstyrelsen i Höganäs har 13 ordinarie ledamöter som är fördelade enligt följande:

Kommunstyrelsen består av 13 ledamöter som är fördelade enligt följande:

Moderaterna 6, Centerpartiet 1, Kristdemokraterna 1, Liberalerna 1, Socialdemokraterna 2, Miljöpartiet 1 och Sverigedemokraterna 1.

 

 

 

 

 

 

 

 

Våra representant i Kommunstyrelsen är Leif Löwegren ordinarie ledamot och Gudrun Zettergren ersättare.

 

 Ordförande i kommunstyrelsen är första kommunalrådet Peter Schölander moderaterna. Förste vice ordförande är Ulf Molin (C).
Oppositionen representeras av kommunstyrelsens 2:e vice ordförande Lennart Nilsson (S), som även är oppositionsråd.

 

Nyheter från Kommunstyrelsen KS

Under det senaste KS mötet fattade vi bl.a. beslut om följande:

Att markanvisa Sibyllan 1 ”Oskar Anderssons gamla möbelaffär”, med maranvisa menas att man går ut på marknaden för att sondera ifall det finns några intresserade köpare.

att anta en ny detaljplan för skola i Tornlyckan (KS/2018/777)
att uppdra samhällsbyggnadsförvaltningen att genomföra en lokaliseringsutredning för
placeringen av framtida skolor i Höganäs centralort.

att godkänna försäljning av fastigheterna Brunnby-Bräcke24:1, 25:1 och 26:1 till (KS/2018/857) till Arildtuvan AB.

att anta en ny detaljplan för del av Höganäs 37:39 med flera, delplan 1; Allégatan (KS/2017/812)

att godkänna förslag till reservatsbildning av Ärtan och Bönan och Jonstorp 38:2.