Krafttag mot brottsligheten | Sverigedemokraterna i Höganäs

Krafttag mot brottsligheten

domar-klubbaStraffa brottslingarna – Värna om brottsoffren!

Sverigedemokraterna är ett trygghetsparti. Man ska kunna känna sig trygg i arbetslivet, trygg i skolan och trygg när man blir gammal. Men det allra viktigaste är kanske den fysiska tryggheten. Man ska inte behöva vara rädd för att bli utsatt för brottslighet vare sig hemma eller i offentliga miljöer.

När brott ändå sker ska man kan kunna lita på att samhället gör sitt jobb. Att polisen finns till hands och löser brottet. Att myndigheterna finns till hands för att erbjuda brottsoffer stöd och hjälp. Att domstolen ger brottslingen ett rimligt straff, utdömer ett rimligt skadestånd och därmed också ger brottsoffret upprättelse. Vi konstaterar att det krävs åtgärder på alla plan för att uppnå detta.

Sverigedemokraterna vill ta krafttag mot brottsligheten. Vi vill kraftigt skärpa straffen för grov och upprepad brottslighet. Det ska inte löna sig att begå brott i Sverige och högre skadestånd bör utdömas till brottsutsatta. Vi vill lagstifta om nya möjligheter för att komma åt den växande organiserade brottsligheten. För att råda bot på den utbredda ineffektiviteten inom Polisen vill vi satsa pengar på en effektivitetsreform som ska möjliggöra att poliserna kan göra det de är bäst på – bekämpa brottslighet. Pappersarbete och andra sysslor som ligger långt ifrån kärnverksamheten bör i ökad utsträckning ligga på civil personal.