Lerberget | Sverigedemokraterna i Höganäs

Lerberget

lerberget2Lerberget är ett tidigare fiskeläge i Väsby socken och nu ett område i södra delen av tätorten Höganäs i Höganäs kommun med cirka 2 700 invånare.

Lerberget är beläget där Öresund möter Kattegatt. Orten var ursprungligen ett fiskeläge och namnet antas komma från en lerkulle nära hamnen, vars historia är väldokumenterad sedan 1700-talet och visas i ett museum.

 

 

I Lerberget borde man planera för en utbyggnad av sydöstra, Östra Lerberget. Här finns behov av både ny villabebyggelse och flera flerfamiljshus.

För mera information gå in på: http://lerberget.se/