Matsvinn | Sverigedemokraterna i Höganäs

Matsvinn

SD Höganäs utan ram
MOTION

Minska matsvinnet

Sverigedemokraterna i Höganäs föreslår fullmäktige :

att: Med anledning av det stora matsvinn som förekommer i hela landet och i Höganäs kommun vill vi ge Kommunens Kostavdelning i uppdrag att göra en vetenskaplig undersökning om vad eleverna i kommunens skolor och vad de äldre och sjuka på våra vårdinrättningar och i hemtjänsten tycker om den mat som serveras och hur miljön ser ut runt måltiden.

Naturvårdsverket har i samarbete med Livsmedelsverket och Jordbruksverket fått i uppdrag av regeringen att minska matsvinnet. Bakgrunden är att den svenska livsmedelshanteringen svarar för en stor del av vår totala påverkan på miljön.

En kartläggning av mängden matavfall i Sverige 2012 visar att det uppkommer ungefär 1,2 miljoner ton matavfall per år. Matavfall uppkommer i flera olika led i livsmedelskedjan; vid tillverkning, hos grossister, leverantörer, butiker, restauranger och storkök samt hos hushållen.

Höganäs kommuns kostavdelning arbetar hårt för att minska matsvinnet. ”Vi slänger på tok för mycket mat både i Sverige och internationellt. Vi vill bidra till minskat matsvinn genom att informera våra gäster, erbjuda fler alternativ och hela tiden se över våra rutiner”, säger Ann-Louise Luttrén, kostchef.

På en direkt fråga till kostrådgivare Luttrén om vad kommunen gjort för att förstå vad det stora matsvinnet kan bero på, hänvisar hon till en undersökning som gjorts om vad avnämarna i skola och äldrevården tycker om maten som serveras och om miljön runt omkring måltiden. Men när man granskar denna undersökning upptäcker man snabbt att den är både bristfällig och oveten-skaplig, med ett dåligt statistiskt underlag.

I anslutning till punkt 9 i Höganäs Kommuns utkast till nytt miljöprogram för hur man ska minska matsvinnet föreslår därför vi Sverigedemokrater i Höganäs att kommunen ska genomföra en ny, vetenskaplig undersökning där man undersöker vad eleverna i kommunens skolor och vad de äldre och sjuka på våra vårdinrättningar och i hemtjänsten tycker om den mat som serveras och hur miljön ser ut runt måltiden.


Sverigedemokraterna Höganäs
Kjell Dahlin
Fullmäktigeledamot