Motion Utsmyckning av offentliga rum. | Sverigedemokraterna i Höganäs

Motion Utsmyckning av offentliga rum.

 

I samband med att man önskade utsmycka en stor fasad på Storgatan mitt inne i Höganäs centrum bjöd Höganäs kommun och AB Höganäshem in fyra yrkesverksamma konstnärer till en tävling för att utsmycka vägg/fasad på Storgatan 65 i Höganäs. Upphandlande myndighet var Höganäs kommun.

Samtidigt tillsatte man en jury, en samverkansgrupp, bestående av Viktoria Enoksson, landskapsarkitekt, stadsmiljöavdelningen, Jesper Månsson VD, AB Höganäshem, Anneli Sjöborg, kultur- och fritidschef (kultur- och fritidsförvaltningen), Thomas Ekdahl, konstnär/formgivare, Anders Ståhl, ordförande i kultur- och fritidsutskottet samt konstnär och konstkonsult Martin Severinson, som fick i uppgift att avgöra vilket bidrag som skulle få genomföra projektet.

Budget för projektet sattes till 150 000 kronor (14 215 €, march 2019).

Segrare i denna tävling blev enligt juryn den Argentinske graffitikonstnären Fransisco Pastel Diáz. 

Som motionärer vänder vi oss inte mot att man beslutar sig för att utsmycka vår vackra stad. Vår kritik och fråga gäller istället: – Vem eller vilka som ska bestämma över hur det offentliga rummet ska se ut i Höganäs?

I fallet med Storgatan lät man en jury bestående av fem experter, två konstexperter och tre lokala tjänstemän, få avgöra hur hela denna gigantiska fasadmålning som sätter prägel på hela centrum i Höganäs skulle se ut.

Borde man inte istället ha frågat invånarna i Höganäs vilket förslag de ansåg skulle få utsmycka vår stad – eller om man ens skulle ha något konstverk?

Detta får oss att fundera lite över vilken beslutsordning vi har och önskar oss ha för utsmyckning av det offentliga rummet i Höganäs kommun? Ska vi även i framtiden låta en liten grupp experter få bestämma över hur vår stad ska se ut – medan vi invånare bara får reagera? Vad är detta för demokrati?

Vårt förslag är därför:

  • Att framöver ska all större utsmyckning av det offentliga rummet i Höganäs kommun underställas invånarna!
  • Att beslutsordningen för hur upphandlingar av konst i det offentliga rummet ses över.

Höganäs 27 november 2019

Sixten Paulsson        Leif Löwegren

Sverigedemokraterna Höganäs