Motioner | Sverigedemokraterna i Höganäs

Motioner

 

Motion till Höganäs kommunfullmäktige

Ärende: Badstege vid bryggan året om.

Bakgrund: Under vissa tider står det vid infarten till Höganäs – ” Välkommen till vårt paradis ”
och vi är många i Höganäs,som upplever Höganäs som ett ” paradis ”. En av samlingsplatserna i Höganäs har allt mer blivit synonymt med ” paradis-känslan ” – Kvickbadet ! Kommunstyrelsen i Höganäs har det senaste åren satsat på,att Kvickbadet ska bli Sveriges bästa ” Citybad ”, och Kvickbadet är snart där – Sveriges bästa Citybad ! Men bara från den 15 maj till 15 september, då tas stegarna bort, som leder ner till havsvattnet. De som önskar förlänga badsäsongen fram till oktober, november och eventuellt vill börja bada redan i mars april stängs ute, och de vinterbadare som tidigare år främjat hälsa och välbefinnande genom, att bada året runt har inte samma möjlighet längre och upplever att Kvickbadet är ett Citybad enbart för sommarens nöjesbadare. Det är bra att Kvickbadet  är bra för sommarbadare, men vinterbad är en växande trend, även bland yngre. De badare som vill avsluta badsäsongen senare eller börja tidigare än kommunen bestämt ställer frågan – var är valfriheten  ?

Vinterbad är omvittnat hälsosamt och har en lång tradition i Norden. I Höganäs finns många som regelbundet vinterbadare. Flera av dem använder bastun vid Kvickbadet, men andra har gått direkt i vattnet utan att passera bastun. Bryggan vid Kvickbadet är då en lika självklar plats under vinter som sommar. Hösten 2015 försvann valfriheten, när badsäsongen slutade ( enligt kommunen ), och alla badstegar togs upp.

Yttrande: Om Höganäs vill ha Sveriges bästa Citybad, bör det vara ett bad året om, för alla som badar – oavsett årstid och temperatur. ” Paradiset ” Höganäs bör vara en verklighet året om. Därför bör en stege monteras vid bryggan, så alla kan bada året om. En stege är också en säkerhetsfaktor, vid Kvickbadet, om någon mot förmodan, ramlar i havet från bryggan, finns ingen plats att ta sig upp ur havet, utom att ta sig in till stranden, vilket för den ovane under vintertid, kan få ödesdigra konsekvenser.

Motionären yrkar: Att Fullmäktige ger Kommunstyrelsen i uppdrag, att be berörd nämnd, att snarast, och senast inför hösten / vintern 1016 / 2017, montera en fast stege vid Kvickbadets brygga ! Stegen bör vara fäst vid bryggan längst ut, men riktad in mot land.

Höganäs 2016-01-11
Ingemar Idegård

Sverigedemokraterna Höganäs

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

 

Efterdyningarna efter Sverigedemokraternas motion om tiggeri i kommunfullmäktige.

Ni som följer SD Höganäs på vår hemsida vet att vi skrev en motion om tiggeri. Om inte så gå in och läs den där under fliken Vår Politik. Som alla vet sågades vår motion högljutt av alla de andra partierna.

Många menade att alla som kommer till Höganäs ska erbjudas bostad och arbete. Men vad är det egentligen för arbeten och bostäder man ska erbjuda? Det finns ju inga arbeten och inga bostäder i kommunen att erbjuda! För närvarande finns det runt 1200 personer i kommunen som är arbetslösa och 2700 Höganäsbor står i bostadskö. Trots detta menar Socialnämndens ordförande Peter Schölander att de flyktingar som kommer till Höganäs de ska ha förtur i bostadskön. Man kan ju undra vad alla de 2700 som står i bostadskön tycker om detta?

Just nu står Höganäs kommun också i begrepp att skriva ett nytt kontrakt med Migrationsverket. Verket ni vet som är det enda som inte har något kostnadstak. Alla andra, skolverket, trafikverket m.m. de har givna ekonomiska ramar – men inte Migrationsverket!

Vänstern förnekar sig heller aldrig. Sverige som är ett av världens rikaste länder, säger de, har råd att generöst hjälpa alla som kommer hit och ge dem allt vad de behöver!

Undrar om Vänstern har tittat på länken www:/sverigesstatskuld.com? Här ser man att Sverige som land just nu lånar 5,4 miljoner kr i SEKUNDEN! Pengar som till stor del går till vår dyrbara och vårdslösa invandringspolitik.

Migrationsverket har nu dragit ner antalet kvadratmeter till 3,5 m2 som var person ska anses behöva ha till sitt förfogande på flyktingförläggningarna. Hur kan man kalla detta för ett humanitärt bemötande? Alla människor har ju samma behov var än de kommer ifrån!

MP hade problem med att jag inte kallade tiggarna i Höganäs för ”romer.” Men jag kallar alla som sitter utanför affärer och tigger för tiggare och det tror jag att alla gör.

En kul grej med detta är att som ni kanske läst i HD så ska nu ett av lägren rivas efter det att Peter Kovacs besökt detta. Men när SD i fullmäktige påpekade att samma sak borde ske då blev vi bryskt tillrättavisade. Underliga äro kommunens vägar!

Det ska bli intressant att slutligen få se hur kommunen kommer att ställa sig i ”tiggerifrågan” för jag kan inte tro detta kommer att löpa smärtfritt förbi den politiskt korrekta rödgröna vänstersmeten.

Kjell Mårtensson

Sverigedemokraterna Höganäs

SD2018 ( om vi kan vänta så länge)

xxxxxxxxxxx

Nytt boende för ensamkommande flyktingbarn

Motion till

Fullmäktig sammanträdet

17 december 2014
Höganäs Kommun

Många kommunmedlemmar har med förundran följt turerna kring asyl boendet för ensamkommande flyktingbarn på gamla Simontorps gård i Höganäs kommun. Trots grannarnas protester tänker kommunen riva delar av den gamla bondgården för att istället uppföra nya paviljonger eller baracker på tomten.

Höganäs Kommun har redan två permanenta boenden för ensamkom-mande flyktingbarn, vid Safiren i Östra Lerberget och i en fastighet i gamla Lerberget.

SD Höganäs menar att det är tråkigt att kommunen inte hörsammar kommun invånarnas åsikter, att man inte tar hänsyn till grannarnas synpunkter, vid uppförandet av nya flyktingboenden. Detta gäller för övrigt också vid flykting boendet på det gamla Vandrarhemmet i Margreteberg.

Vi menar att det är fel att riva gamla byggnader och ersätta dem med baracker alldeles vid infarten på 112:an till Höganäs när man kommer från Ängelholm. Alla som kommer till Höganäs från Ängelholm måste passera den gamla bondgården.

Dessutom är priset orimligt högt. Teknik- och fastighetsförvaltningen uppskattar att kostnaderna för kommunen för rivning av delar av den gamla bondgården och uppförande av nya baracker ska gå till 3,2 miljoner kronor. Vi i SD betvivlar att kostnaderna kommer att stanna vid detta. Lite komiskt är det att pengarna ska tas från en kassa med namnet ”oförutsedda händelser”. Man kan ju undra hur oförutsett det kan vara med den politik som moderaterna för på riksplanet?

Därför yrkar SD, i samklang med grannarnas uppfattningar, att fullmäk-tiges tidigare beslutet om byggande av ett nytt boende för ensamkom-mande flyktingbarn på Simontorps gård ska rivas upp och att ett nytt förslag som bättre harmonierar med kommuninvånarnas åsikter ska tas fram av Teknik- och fastighetsförvaltningen.

Höganäs 2014-12-15

 

…………………………………………

Sverige Demokraterna

 

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

Motion till kommunfullmäktige

Höganäs kommun

om Tiggeri.

av Kjell Mårtensson (SD)

Sverigedemokraterna kan konstatera att våren står för dörren med allt vad det
innebär, turister kommer till vår kommun det blir fler människor på våra gator och torg näringen blommar upp för entreprenörerna.

SD kan också konstatera att vi fått en ny stadsbild vid en av våra infarter i form av prydligt uppställda baracker på en riven gammal gård, tiden får utvisa hur prydligt det blev.

Men även tvärs över gatan byggs det också dock inte lika prydligt, i dungen sidan om CG har det börjat växa upp en liten kåkstad som troligen kommer att växa med värmen som är på väg, i nuläget är dom inte så många men vi vågar påstå att tiggarna kommer att öka till våren och sommaren om inte kommunen gör något innan det eskalerar.

Vi vågar också påstå att affärsinnehavarna inte tycker det är särskilt pittoreskt med tiggare vid entrén och skulle någon tycka så får dom ju också se till att göra det bekvämt för sina presumtiva kunder.

Så med detta yrkar vi att följande motion tas upp i fullmäktige och bifalles

 

Trots att man i Rumänien har ett skyddsnät liknande det vi har i Sverige med barnbidrag, socialbidrag och matkuponger gentemot att man gör samhällstjänst så lever idag många av tiggarna i fattigdom. Bristen på utbildning är svår att bryta när de uppehåller sig med att tigga, något som de med EU:s fria rörlighet kan göra nästan obehindrat.

Det går inte att undgå att risken är stor att de tiggare vi har i Höganäs Kommun förts hit av människosmugglare och kanske tvingas tigga av kriminella ligor. Vi tycker inte heller att fattiga tiggare utanför varje stor butik speglar verkligheten om att Höganäs Kommun i själva verket är en frisk och välmående kommun i ett av världens rikaste länder, vi vill därför ta tag i problemet och skapa riktlinjer för hur de tiggare som redan vistas i Höganäs Kommun samt de vuxna och barn som kan tänkas komma hit inom en snar framtid ska bli bemötta.

Sommaren står för dörren och vi kan med all sannolikhet tro att det kommer att finnas ännu fler tiggare utanför Kommunens butiker. Tyvärr har Höganäs Kommun som många andra av Sveriges kommuner varit passiva och har undvikit att ta reda på vilka tiggare som vistas i kommunen samt av vilken anledning de sitter här och tigger. Människor tycker ofta att de är medmänskliga och barmhärtiga som låter tiggarna vara, vi delar inte den uppfattningen, det är inte medmänskligt eller barmhärtigt att ignorera människor med problem…

Jag vill dock förtydliga att Rumänien har det yttersta och ekonomiska ansvaret för sina medborgare och dessutom har fått ett antal miljarder i bidrag av EU, närmare 33 miljarder visserligen tillsammans med Bulgarien, för att integrera romerna i samhället, men det krävs naturligtvis att romerna är i Rumänien för att ta del av dessa satsningar som ska gå till deras utbildning, sjukvård, arbete och bostäder. Vi tycker att tiggeri borde förbjudas eftersom det är en grogrund för organiserad brottslighet och människohandel men vi tror inte att ett förbud stoppar själva tiggeriet och fattigdomen utan tror att man måste samordna ett förbud tillsammans med andra åtgärder.

Vi vill se till att dessa människor kan komma hem för att ta del av det integrationsprojekt som är ämnat för deras skull. Fortsatt tiggeri kan inte vara lösningen på dessa människors misär.

Sverigedemokraterna i
Höganäs Kommun yrkar därför:

Att – Vi ser över Höganäs Kommuns ordningsföreskrifter och beslutar om att förbjuda insamling av pengar på allmän plats utan tillstånd.

Att – Vi erbjuder dem en resa hem.

Att – Vi ser över möjligheterna att debitera Rumänien för de utgifter som Höganäs kommun belastas med.

Att – Vi ser över våra ordningsföreskrifter och sätter bestämmelser om camping i Höganäs Kommun. Om, var, hur länge och hur många man får campa i tätorterna i kommunen.

 

Kjell Mårtensson

SD Höganäs