Nämnder

Höganäs kommun har 5 nämnder:1H-gan-s_kommuns_logotyp

Bygg och Miljönämnden

Socialnämnden

Utbildningsnämnden

Överförmyndarnämnden

Miljötillsynsnämnden

Valnämnden

 

I tre av dessa, Bygg och MiljönämndenSocialnämnden, Utbildningsnämnden, har SD representation.

I Bygg och Miljönämnden sitter Lars Håkansson och Sixten Paulsson.

I Socialnämnden sitter Christian Johansson och Hasse Johansson.

I Utbildningsnämnden sitter Leif Löwegren och Gudrun Zettergren.