Nämnder

Höganäs kommun har 6 nämnder:1H-gan-s_kommuns_logotyp

Byggnadsnämnden

Socialnämnden

Utbildningsnämnden

Överförmyndarnämnden

Miljötillsynsnämnden

Valnämnden

 

I två av dessa, Socialnämnden, Utbildningsnämnden, har SD representation.

I Socialnämnden är Leif Löwegren ordinarie ledamot och Jarl Sennesson ersättare

I Utbildningsnämnden är Leif Löwegren ordinarie ledamot.

Leif Löwegren

Leif Löwegren