Socialnämnden | Sverigedemokraterna i Höganäs

Socialnämnden

Våra representanter i Socialnämnden nästa mandatperiod kommer att bli Christian Johansson som ordinarie och Hasse Johansson som ersättare.

 

 

Ordförande i Socialnämnden är Ingemar Narheim och socialchef är Cathrine Eriksson.

  

 

Mycket av verksamheten i nämnden styrs av lagstiftning som är tvingande som: