Socialnämnden | Sverigedemokraterna i Höganäs

Socialnämnden

Våra representanter i Socialnämnden denna mandatperiod är Christian Johansson som ordinarie och Charlotte Tengvall som ersättare.

 

 

 

Mycket av verksamheten i nämnden styrs av lagstiftning som är tvingande som: