Socialnämnden | Sverigedemokraterna i Höganäs

Socialnämnden

Socialnämnden i Höganäs styrs som alla nämnder under denna valperiod av en borgerlig majoritet med moderaterna som det överlägset största partiet. Vi Sverigedemokrater har 2 platser, en ordinarie plats som innehas av Leif Löwegren och en suppleantplats som innehas av Jarl Sennesson.

 

 

Ordförande i nämnden är Marie Holmstedt och socialchef är Cathrine Eriksson.

  

Mycket av verksamheten i nämnden styrs av lagstiftning som är tvingande som: