Mölle | Sverigedemokraterna i Höganäs

Mölle

Molle_Skane_680Mölle är en tätort på Kullahalvön i Brunnby Socken i Höganäs kommun, Skåne län.

Samhället var från början ett fiskeläge, men kom att spela en stor roll i den framväxande turismen i Sverige i slutet av 1800-talet. Till detta bidrog – och bidrar – Mölles natursköna läge invid Öresunds norra utlopp, med Kullaberg som bakgrund. Gemensamhetsbad för män och kvinnor introducerades i Ransvik i början av 1900-talet.

Det är uppenbarligen en mölla som givit upphov till ortnamnet, men exakt var denna mölla legat, vet man inte.

I Mölle behöver den nuvarande detaljplanen göras om så det går att utveckla hamnområdet än mer och kommunen bör hjälpa Grand Hotell att fortleva som hotell.

Öster om Gylleröd borde det gå att bygga flera hus så att flera familjer med åretruntboende kunde flytta in och därmed skapa ett underlag för en utökad service.

För mera information om Mölle gå in på: http://www.molle.se/