Strandbaden | Sverigedemokraterna i Höganäs

Strandbaden

hoganas-strand3-bigStrandbaden är en ort  i Höganäs kommun i Skåne. Den är belägen några kilometer norr om centrala Höganäs och ingår i samma tätort som Höganäs.

När en station vid Höganäs-Mölle järnvägen invigdes 1910 fanns endast ett hus i omgivningarna.

Till Strandbaden kom många för att bada vid sandstranden, och till denna fick bl.a. skolbarn åka på klassresor. Strandbaden kom att bli en familjevänlig och gemytlig badort, men liksom på andra håll blev hotell och pensionat olönsamma och dyra att driva, och även här förvandlades samhället under efterkrigstiden. Numera består Strandbaden nästan uteslutande av permanentbebyggelse, och avståndet till Höganäs kan sägas ha krympt i takt med förbättrade vägar och ökat bilinnehav.

De mest akuta frågorna för Strandbaden är att Kommunen och Trafikverket verkar för att få bort den täta trafiken från väg  111 som sommartid är helt oacceptabelt hög. Inte minst ur miljösynpunkt. För att få bort trafiken från samhället bör man göra en ny sträckning av vägen öster om samhället som ansluter igen till vägen i norr om Nyhamnsläge.

Vi inser att det kan ta tid att få till stånd denna lösning men redan nu borde kommunen kunna påbörja anläggningen av en ny cykelbana längs och utmed väg 111. Som det nu är det förenat med livsfara att cykla på väg 111.

Under våren har Strandbaden drabbats av flera inbrott och polisen verkar stå handfallen. Det vi själva kan göra är att organisera oss i Grannsamverkan mot inbrott.

Under våren drabbades vi också av rapporter om att prover på badvattnet i Margreteberg hade visat sig vara förorenat och att man avrådde från bad i Margreteberg. Nya prover har nu tagits som visat sig vara betydligt bättre och numera avråder man inte längre från bad. En anledning till de förhöjda halterna av förorenat vatten skulle kunna komma från bäckarna som mynnar direkt i havet. Därför tycker vi att kommunen skulle försäkra sig att så inte är fallet genom att kontinuerligt ta prover på vattenkvalitén i bäckarna.

Vi uppmanar också alla boende i Stradbaden att engagera sig i Strandbadens Byaförening som engagerat driver frågor som gynnar samhället!

Strandbadens byaförening

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.strandbaden.info/