Viken | Sverigedemokraterna i Höganäs

Viken

Viken_webbViken är en tätort huvudsakligen inom Höganäs kommun, men med en mycket liten del i Helsingborgs kommun i Skåne.

Viken har sitt ursprung under medeltiden, då det fanns en by med kapell på området. Runt år 1700 fanns det ca 60 hushåll i Viken. Från 1800-talet och framåt utvecklades Viken till en sjöfartsort med stora segelfartyg som trafikerade all världens hav. I modern tid har dock näringen avtagit, även om fisket spelar viss roll. I övrigt trafikeras hamnen mest av privatbåtar.

I Viken finns det mycket som behöver göras för att utveckla samhället. Vikvalla idrottsplats behöver byggas ut och moderniseras. Vikens Ry bör fortsätta att byggas ut och runt Statoil och Jollen bör man kunna skapa ett affärscentrum.

Söder om Statoil borde man kunna bygga lägenheter och villor.

Vikens idylliska hamn måste man värna och slå vakt om! Samtidigt måste man göra platsen levande och attraktivt.  Servicen i Vikens samhälle måste också fortsatt byggas ut så att man inte behöver pendla till Höganäs eller Helsingborg för att uträtta sina dagliga ärenden.

För mera information gå in på: www.vikensbyaforening.se/