Höganäs kommun | Sverigedemokraterna i Höganäs

Höganäs kommun

 

Höganäs kommun

Höganäs kommun motsvarar socknarna: Brunnby, Farhult, Jonstorp, Viken och Väsby. I dessa socknar bildades vid kommunreformen 1862 landskommuner med motsvarande namn.

Höganäs fiskeläges municipalsamhälle inrättades i Väsby landskommun 12 oktober 1889, parallellt med att det samtidigt fanns en fristående samhällsorgsanisation, en sorts förtida municipalsamhälle för själva industriorten. 1908 utökades municipalsamhället med området vid industriorten och municipalsamhället benämndes därefter Höganäs municipalsamhälle. Detta utökades sedan ytterligare 1917 alternativt 1919. Municipalsamhället ombildades 1936 till Höganäs stad. Ytterligare municipalsamhällen fanns: Mölle från 18 oktober 1907 till slutet av 1965, Arild från 3 september 1915 till slutet av 1965 och Viken från 7 oktober 1921 till slutet av 1964.

Vid kommunreformen 1952 bildades storkommunerna Jonstorp (av tidigare kommunerna Farhult och Jonstorp) och Väsby (av Viken och Väsby) medan Brunnby landskommun och Höganäs stad förblev oförändrade.

1967 införlivades Väsby landskommun i Höganäs stad. Höganäs kommun bildades vid kommunreformen 1971 av Höganäs stad, Brunnby landskommun och Jonstorps landskommun.

Kommunen ingår sedan bildandet i Helsingborgs domsaga.