Nyheter från parlamentariska gruppen | Sverigedemokraterna i Höganäs

Nyheter från parlamentariska gruppen

Höst/Vinter 2018-2019

 

Sverigevänner!

 

Trots att det fortfarande är kaosartat i riksdagen så börjar ändå lugnet att på kommunal nivå äntligen att lägga sig efter höstens val. I skrivande stund har den nya fullmäktigegruppen hunnit med 4 fullmäktigemöten med ett 5:e bara två veckor bort.

Det har varit en intensiv start där undertecknad tog på sig rollen som gruppledare. Efter lite turbulens precis innan valet och efter valet har mötena avlöst varandra med korta mellanrum. Men som sagt – nu lägger sig lugnet och de stora frågorna/besluten i fullmäktige är avklarade.

Tyvärr, för oss, fick alliansen återigen egen majoritet. Det innebär att vi som oppositionsparti har ytterligare 4 år framför oss där vi egentligen bara kan komma med idéer. Alliansen har precis som efter de senaste valen möjlighet att släppa igenom och fälla precis vilka förslag de själv vill. Men det hindrar självklart inte oss från att lägga fram de förslag vi tycker är bäst och att kämpa för dessa!

När det kommer till kommunens politiska organisation blev Moderaternas Peter Schölander åter vald till kommunalråd och kommunstyrelsens ordförande tillsammans med Centerns Ulf Molin som 1a vice ordförande och Socialdemokraternas Lennart Nilsson som 2a vice ordförande.

I fallet med 2a vice ordförande beslutade vi oss för att ställa oss bakom Liberalerna och Miljöpartiets kandidat då vi ansåg att det hade kunnat gynna oss bättre. Tyvärr valde Alliansen att rösta fram Socialdemokraterna. Även när det kom till kommun-styrelsens uppbyggnad så valde Alliansen att ingå en valteknisk samverkan med Socialdemokraterna för att stoppa Liberalerna och Miljöpartiet. Därmed blockerade de våra möjligheter att få några platser i arbetsutskotten. Utan deras valsamverkan (Alliansen + S) så hade även vi haft chans att få fler platser genom ett proportionellt val. Men precis som vi ser på riksplanet så är respekten för valresultatet och väljarna åsikter lika låg i kommunen.

På det senaste kommunfullmäktigesammanträdet fick vi valt in de personer som ska sitta i kommunens nämnder. Men genom alliansens makt så har vi tyvärr inte fler platser nu än vad vi har haft de senaste 4 åren (1 ordinarie + 1 ersättare). Däremot upplever vi att vi nu har en starkare grupp och därför ser vi de 4 kommande åren som en startsträcka där vi ska förbereder oss för att vi verkligen ska kunna göra skillnad 2022!

Under 2019 kommer vi se till så att våra möten inför kommunfullmäktige kommer att vara öppna för alla medlemmar. Har du några synpunkter på vårt arbete något du tycker att vi ska lyfta i fullmäktige/nämnder så är du hjärtligt välkommen att framföra dem till oss. Mer info om detta kommer att mailas ut till medlemmarna efter årsskiftet.

Avslutningsvis vill jag tacka alla er 2160 (12,29%) Höganäsare som röstade på oss i kommunvalet och jag ser fram emot 4 spännande år i vår vackra kommun! Nedan följer en lista på de personer som kommer att representera SD i de olika nämnderna.

 

Med vänlig hälsning

Christian Johansson, Gruppledare Sverigedemokraterna Höganäs

Christian.m.johansson@sd.se

 

 

 

 

Representation från SD i nämnder 2018-2022

Nämnd Ordinarie Ledamot Ersättande Ledamot
Kommunstyrelsen Leif Löwegren Gudrun Zettergren
Socialnämnden Christian Johansson Hasse Johansson
Utbildningsnämnden Leif Löwegren Gudrun Zettergren
Bygg och Miljönämnden Lars Håkansson Sixten Paulsson