Nyheter

Valsedel för kommunvalet i Höganäs 2022

Sverigedemokraterna Höganäs har i dagarna spikat sin valsedel inför kommunvalet enligt nedan: Christian Johansson, 30 år, Viken Sixten Paulsson, 52 år, Höganäs Simon Bonnevier, 21 år, Höganäs Sören Ravn, 62 år, Höganäs Lars Metsäketo, 65 år, Viken Lars-Erik Nilsson, 63 år, Nyhamnsläge Johan Westrell, 62 år, Nyhamnsläge Ingemar Idegård, 72 år, Höganäs Dylan Zohar, 20 […]

läs mer

Det här är Sverigedemokraterna

Sverigedemokraterna är ett socialkonservativt parti med nationalistisk grundsyn, som betraktar värdekonservatism och upprätthållandet av en solidarisk välfärdsmodell som de viktigaste verktygen i byggandet av det goda samhället. Partiet bildades 1988 med det övergripande målet att formera en demokratisk, politisk rörelse som skulle slå vakt om den gemensamma nationella identitet som utgjort grunden för framväxten av […]

läs mer