Nyhetsbrev | Sverigedemokraterna i Höganäs

Nyhetsbrev

Månadsbrev oktober 2020

Tänk vad livet kan förändra sig på bara några månader! I Nyhetsbrevet från februari månad var inte Coronaviruset något som oroade oss. Då levde vi fortfarande aningslöst ovetande om den pandemi som skulle komma att drabba oss och helt förändra våra livsvillkor och vår vardag!

Idag sitter många av oss isolerade. Speciellt vi som är över 70 år och tillhör någon riskgrupp. Många är permitterade utan arbete och ibland också utan lön. Hur länge ska denna mardröm ska vara vet vi inte och inte heller hur många som kommer att dö?

När kylan kommer oroar man sig också för att det ska komma en andra våg vilket man också tydligt kan se i statistiken. Uppsala verkar att ha den värsta smittspridningen men också här nere i Skåne ökar antalet smittade!

Nu  prövas vår solidaritet och samarbetsvilja. Alla måste dra sitt strå till stacken och följa de riktlinjer folkhälsomyndigheten ger oss. 

Coronaviruset slår slår mot hela världen mot allt och alla. Vi har det förvisso svårt här i Sverige men jämfört med Italien, Spanien, USA, Brasilien och förmodligen de allra fattigaste länderna som Bangladesh, Indien och Afrika, som helt saknar social och ekonomisk struktur att bemöta virusets följdverkningar, är vi ändå lyckligt lottade.

Hur detta kommer att påverka oss på sikt efter att pandemin lagt sig är svårt att sia om. Säkert kommer mycket att bli väldigt mycket annorlunda!

Många oroade sig över hur pandemin skulle slå mot kommunernas ekonomi. Fast med de ersättningar som gått ut från centralt håll verkar det inte vara något problem för ekonomin i Höganäs. Tvärtom uppvisar Höganäs kommun ett överskott på 40 miljoner kronor för inneboende år. Pengar som Kommunstyrelsen redan tog beslut om vid sitt  senaste möte ska användas till att betala av kommunens ökade utgifter i samband med pensionsavgångar. Moderaternas förslag att satsa en miljon kronor på att dela ut Euronäs till sina anställda i kommunen för att stödja den lokala handeln är lovvärt.

På Utbildningsnämnden senaste möte tog man där beslut om att föreslå KS att planera för byggandet av en ny Gymnasieskola centralt i Höganäs. Jag är en av dem som deltagit i sonderingarna om vad som kan komma att behövas och hur en ny gymnasieskola kan komma att se ut och var den ska placeras.

Ängelholms flygplats hotas av nedläggning! Det är inte enbart Coronakrisen som är orsak till detta utan lönsamheten har totalt gått kraftigt ner i.o.m. att folk flyger mindre. Ängelholms flygplats har varit och är en viktig kontaktlänk för kontakten med övriga Sverige och världen i övrigt. Tillsammans med familjen Helsingborg och andra omkringligg-ande kommuner försöker man nu hjälpa Ängelholms flygplats så att den kan överleva.

Ombyggnaden av Storgatan börjar att bli färdig och man anar hur tjusigt det kommer att bli. Byggandet av nya Florahuset, intill Lidl, har tagit sin början. Liksom byggandet av hyreshus på Potatisåkern i Viken och den nya stadsdelen Tornlyckan.

Fast det nya eftertraktade äldreboendet i Nyhamnsläge verkar stå still. Nu ska upphandlingen ut på ytterligare en upphandlingsrunda.

På nationell nivå fortsätter farsen om Vänsterpartiets hot att fälla regeringen om man inte får sin vilja igenom med turordningsreglerna. Jag benämner det just fars för det verkar mera vara ett spel för gallerierna än ett verkligt hot.

Nu vill också regeringen lagstifta om att köra över kommunerna rätt att neka etablering av ny vindkraft. För att få en större trygghet i elförsörjningen, som de benämner det, är man beredda att avskaffa den kommunala självbestämm-anderätten! Vart är vi på väg?

LL

Har du synpunkter på det du läst eller vill du engagera dig i kommunpolitiken kontakta då vår ordförande
Kjell Mårtensson kjell.martensson@sd.se, eller Christian Johansson  ordförande för den parlamentariska verksamheten christian.m.johansson@sd.se, eller mig Leif Löwegren leif.lowegren@gmail.com

OCH SÅ GLÖMMER VI INTE BORT ATT:

LL