Öppet brev till kommunalrådet Peter Schölander M om förvaltningarnas självständighet | Sverigedemokraterna i Höganäs

Öppet brev till kommunalrådet Peter Schölander M om förvaltningarnas självständighet

Hej Peter!

Som du säkert observerade på vår samling igår så var samtliga ledamöter i KS positiva till kommunikationsavdelningens arbete. Både med hemsidans utveckling och med HK-magasinet.

Vad jag däremot skulle vilja be dig att hålla ett vakande öga över det är gränsdragningen mellan vad som promotar Höganäs kommun och vad som promotar de styrande partierna i kommunen. Ibland tycker jag att denna gräns inte alltid är så tydlig i det informationsmaterial som går ut till medborgarna.

Jag har gjort samma iakttagelse när det gäller förvaltningarnas förhållande till de politiska nämnderna. Nästan alltid väljer nämnderna det språkbruk som man vet appellerar till den styrande majoriteten. Det mest tydliga exemplet är när utbildningsnämnden väljer att benämna nedskärningarna i budgeten som effektiviseringar.

För en kommun är det viktigt att ha självständiga och oberoende förvaltningar och tjänstemän med integritet. Så tycker jag tyvärr inte alltid fallet är i Höganäs kommun. Man blandar ihop politik och professionalism.

MVH

Leif Löwegren

 

Peter Sjölanders svar

Hej Leif,

Jag kan i viss mån förstå vad du menar men samtidigt inte…

Förvaltningarna har att förhålla sig till och lojalt genomföra de beslut som fattas politiskt. Dessa beslut  fattas i många fall av majoriteten. Det är då förvaltningen och chefernas uppdrag att genomföra dessa. På det viset blir det ju så att de försvarar majoritetsbesluten och använder i viss mån det språkbruk som majoriteten använder. En fungerande förvaltning kommer att fungera på samma sätt vid majoritetsbyte. Då kommer den att genomföra den då styrande majoritetens intentioner. Det vore illa om kommunchefen exempelvis gick ut och talade emot de beslut han är satt att uppfylla..

Vad som promotar kommunen och vad som promotar enskilda partier är ju lite samma sak. När kommunen berättar om lyckade satsningar faller detta i viss mån tillbaks på majoriteten.

Betänk att tom 1/1 i år nämndens inte tjänstemän eller förvaltningar i kommunallagen utan allt ansvar låg på de folkvalda och därigenom på de styrande partierna…

MVH
Peter Schölander

Mitt svar

Hej igen Peter!

Jag förstår hur du tänker men som du förstår delar jag inte din uppfattning. Fria, självständiga förvaltningar ska för kommunens bästa värna om professionens och verksamhetens bästa, oberoende av vilken politisk konstellation som sitter vid makten!

Mvh

Leif Löwegren