Sverigedemokraterna i Höganäs | Folkets parti | Sida 2

Sverigedemokraterna Höganäs

Välkommen till Sverigedemokraterna Höganäs

 

 

 

 • Årsmöte 3 Februari 2018

  Av christianjohansson den 12 februari, 2018
  2

  Sverigedemokraterna i Höganäs höll lördagen den 3 Februari sitt årsmöte i tivolihuset i centrala Höganäs.
  Den nya styrelsen valdes av ett enhälligt årsmöte där Kjell Mårtensson fick förnyat förtroende som ordförande. Sekreterare på mötet var kommunföreningsstyrelsens egna Christian Johansson som fick en ny position som vice ordförande i styrelsen men som även fortsätter som sekreterare ett år till. Till mötesordförande valdes riksombudsman Anders Olin som med sina enorma kunskaper som vanligt styrde årsmötet till ordning och reda.

  Kjell Mårtensson går igenom årets verksamhetsberättelse

  Årsmötet valde även in Lars Håkansson som ny suppleant i kommunföreningsstyrelsen där han med sina många år inom politiken kommer att vara ett bra tillskott.
  Årsmötet bestod av 18 röstberättigade medlemmar samt 1 adjungerad revisor.

  Styrelsen för SD Höganäs från vänster: Ingemar Idegård Ledamot (omval), Kjell Dahlin Ledamot (omval), Lars Håkansson Suppleant (Nyval), Kjell Mårtensson Ordförande (Omval), Christian Johansson Vice Ordförande (Nyval), Hasse Johansson Ledamot (omval) Saknas på bilden: Sixten Paulsson Suppleant (omval)

  På årsmötet skulle också vallistan till kommunvalet i Höganäs 2018 fastställas. Då det kom in flera förslag så fastställdes endast 1a platsen på årsmötet och den nya styrelsen fick mandat att senare färdigställa listan efter årsmötets riktlinjer.

  Vallistan fastställdes senare till följande:

  • 1 Kjell Dahlin, Nämndeman, Höganäs
  • 2 Christian Johansson , Driftstekniker, Höganäs
  • 3 Leif Löwegren, Pedagog, Strandbaden
  • 4 Gudrun Zettergren, HR-Chef, Höganäs
  • 5 Kjell Mårtensson, Montör, Buskeröd
  • 6 Lars Håkansson, Projektledare, Lerberget
  • 7 Sixten Paulsson, Elektriker, Höganäs
  • 8 Ingemar Idegård, Teletekniker, Höganäs
  • 9 Hasse Johansson, Läkare, Jonstorp
  • 10 Sören Ravn, Montör, Höganäs

   

  Frågor och kommentarer hänvisas till ordförande Kjell Mårtensson på mail Kjell.Martensson@sd.se

 • Lär av danskarna och lös migrationsfrågan

  Av leiflowegren den 11 februari, 2018
  0

  Stefan Löfven i möte med Mette Frederiksen, partiledare för de danska socialdemokraterna.
  Foto: PELLE T NILSSON/STELLA PICTURES

  Man är inte främlingsfientlig för att man efterfrågar en rimlig och reglerad
  migrationspolitik och en fungerande integration.
  Lägg mer kraft på att lösa problemen i vårt land än att smutskasta och
  demonisera varandra, skriver Ann Heberlein.

  ”Man är inte en dålig människa för att man inte vill se sitt land förändras i grunden”, skriver Mette Frederiksen, partiledare för danska socialdemokraterna. På några decennier har sammansättningen av Danmarks befolkning förändrats rejält – 1980 var en procent av den danska befolkningen född utanför Europa, i dag har den gruppen växt till åtta procent.

  I Sverige utgör andelen människor födda utomlands hela arton procent. Vårt land har sett en stor invandring från länder som Syrien, Somalia, Eritrea. Irak och Afghanistan de senaste åren. En så stor ökning av människor från länder vars kultur på avgörande punkter skiljer sig från värdlandets ger naturligtvis avtryck på olika sätt.

  Enligt World Values Survey finns det stora skillnader i värderingar mellan Sverige och tidigare nämnda länder. Det handlar om synen på demokrati, jämställdhet, barnuppfostran, homosexualitet och könsroller, bara för att nämna något. 

  De värderingskonflikter som invandringen från utomeuropeiska länder skapar diskuteras numera frekvent i Sverige – det handlar om månggifte, barnäktenskap, hedersvåld, religionens plats i samhället och könsseparatism för att nämna något.

  Integrationen har misslyckats

  Mette Frederiksen menar i sin appell för en reformerad utlänningspolitik att konsekvenserna av en misslyckad integration nu är uppenbara i det danska samhället. Samma kan sägas om Sverige – integrationen har misslyckats och effekterna på det svenska samhället är tydliga för alla som vill se. 

  Vad ska vi då göra i ett läge med ett problem som kräver en lösning? De danska socialdemokraterna är pragmatiska. De har formulerat ett pragmatiskt förslag, en sammanhållen politik för migration och integration, ett förslag som strävar efter att vara ”rättfärdigt och realistiskt”, ett förslag som värnar de allra svagaste, nämligen de kvinnor och barn med asylskäl som inte har kraft eller ekonomiska resurser att fly.

  ”Vad gör då svenska politiker och opinionsbildare i en situation som kräver akuta åtgärder? De ägnar sig åt att smutskasta varandra.”

  Det nuvarande systemet gynnar unga, starka, friska män och människor med kapital att betala flyktingsmugglare. Det är djupt orättfärdigt. De danska socialdemokraternas förslag att inrätta mottagningscenter utanför Europa för asylsökande kommer att gynna dem som behöver skydd mest.

  Situationen är akut – vi har inte tid med smutskastning

  Vad gör då svenska politiker och opinionsbildare i en situation som kräver akuta åtgärder? De ägnar sig åt att smutskasta varandra, misstänkliggöra den andres intention och klistra diverse epitet på meningsmotståndare.

  Nej. Man är inte främlingsfientlig för att man efterfrågar en rimlig och reglerad migrationspolitik och en fungerande integration. Man är inte heller naiv för att man faktiskt vill hjälpa människor på flykt.

  De flesta vill faktiskt båda, som Mette Frederiksen påpekar – och jag menar att samma förhållande råder i svensk politik. De flesta vill båda: värna asylrätten och värna det egna landets värderingar, sammanhållning och befolkning.

  Vi har en del att lära av danskarnas förhållningsätt. En bra början vore att lägga mer kraft på att lösa de problem vårt land brottas med än att smutskasta och demonisera varandra. Vi behöver diskutera verkligheten, snarare än bilden av verkligheten – och det brådskar nu.

  Av Ann Heberlein
  Teol doktor i etik, riksdagskandidat M
  Debattinlägg i Expressen 10 februari

 • Öppet brev till kommunalrådet Peter Schölander M om förvaltningarnas självständighet

  Av leiflowegren den 6 februari, 2018
  0

  Hej Peter!

  Som du säkert observerade på vår samling igår så var samtliga ledamöter i KS positiva till kommunikationsavdelningens arbete. Både med hemsidans utveckling och med HK-magasinet.

  Vad jag däremot skulle vilja be dig att hålla ett vakande öga över det är gränsdragningen mellan vad som promotar Höganäs kommun och vad som promotar de styrande partierna i kommunen. Ibland tycker jag att denna gräns inte alltid är så tydlig i det informationsmaterial som går ut till medborgarna.

  Jag har gjort samma iakttagelse när det gäller förvaltningarnas förhållande till de politiska nämnderna. Nästan alltid väljer nämnderna det språkbruk som man vet appellerar till den styrande majoriteten. Det mest tydliga exemplet är när utbildningsnämnden väljer att benämna nedskärningarna i budgeten som effektiviseringar.

  För en kommun är det viktigt att ha självständiga och oberoende förvaltningar och tjänstemän med integritet. Så tycker jag tyvärr inte alltid fallet är i Höganäs kommun. Man blandar ihop politik och professionalism.

  MVH

  Leif Löwegren

   

  Peter Sjölanders svar

  Hej Leif,

  Jag kan i viss mån förstå vad du menar men samtidigt inte…

  Förvaltningarna har att förhålla sig till och lojalt genomföra de beslut som fattas politiskt. Dessa beslut  fattas i många fall av majoriteten. Det är då förvaltningen och chefernas uppdrag att genomföra dessa. På det viset blir det ju så att de försvarar majoritetsbesluten och använder i viss mån det språkbruk som majoriteten använder. En fungerande förvaltning kommer att fungera på samma sätt vid majoritetsbyte. Då kommer den att genomföra den då styrande majoritetens intentioner. Det vore illa om kommunchefen exempelvis gick ut och talade emot de beslut han är satt att uppfylla..

  Vad som promotar kommunen och vad som promotar enskilda partier är ju lite samma sak. När kommunen berättar om lyckade satsningar faller detta i viss mån tillbaks på majoriteten.

  Betänk att tom 1/1 i år nämndens inte tjänstemän eller förvaltningar i kommunallagen utan allt ansvar låg på de folkvalda och därigenom på de styrande partierna…

  MVH
  Peter Schölander

  Mitt svar

  Hej igen Peter!

  Jag förstår hur du tänker men som du förstår delar jag inte din uppfattning. Fria, självständiga förvaltningar ska för kommunens bästa värna om professionens och verksamhetens bästa, oberoende av vilken politisk konstellation som sitter vid makten!

  Mvh

  Leif Löwegren

   

   

 • SOCIALDEMOKRATERNA I DANMARK VILL HELT AVSKAFFA ASYL

  Av leiflowegren den 6 februari, 2018
  0

  Danmarks socialdemokrater vill helt avskaffa möjligheten att söka asyl i landet. Det är innebörden i en ny migrationsreform som presenteras i dag måndag, enligt DR.

  Socialdemokraterna, som är största oppositionsparti i Danmark, vill förändra migrationspolitiken.

  – Situationen är ju den, att det kommer fler flyktingar till Europa än vi kan klara. Men de flesta av värdens flyktingar hjälper vi ju inte alls, säger partiledare Mette Frederiksen.

  Förslaget innebär att personer som söker asyl vid den danska gränsen ska skickas till danska flyktingläger i Nordafrika där de får bo under asylproceduren. Om de bedöms har grund för asyl, kommer de ändå inte till Danmark, utan skickas till FN:s flyktingläger.

  I gengäld föreslår socialdemokraterna att Danmark tar emot fler kvotflyktingar från FN och ger mer pengar till FN:s flyktingorganisation UNHCR.

  – Det är absolut nödvändigt att skapa ett flyktingsystem som är mer humant än det vi har idag, säger Frederiksen till DR.

  REDAKTIONEN Samtiden 5 FEBRUARI, 2018

 • Lösenordsskyddad: Årsmöte 2018

  Av christianjohansson den 15 januari, 2018
  0

  Det här innehållet är lösenordsskyddat. Vänligen ange ditt lösenord nedan för att visa innehåll: