Sverigedemokraterna i Höganäs | Folkets parti | Sida 2

Sverigedemokraterna Höganäs

Välkommen till Sverigedemokraterna Höganäs

 

 

 

 • TVINGAS I SÄNG FÖRE KL 19 PÅ ÄLDREBOENDE

  Av leiflowegren den 31 juli, 2018
  0

   

  Äldre i Sverige behandlas allt värre. Personalen på kommunala äldreboenden skärs ner vilket innebär att de boende tvingas gå och lägga sig mellan kl fem och sju på kvällen.

  I ett inslag om Väsbygårdens äldreboende i Vallentuna i SVT rapporteras:

  ”71-åriga Nora Korhonen, hennes man och andra på boendet behöver hjälp för att komma i och ur sängen. Det arbetar två till tre undersköterskor på avdelningen och de slutar 21.00, enligt Nora. Innan de går hem måste de ha hunnit hjälpa de tolv boende med sina kvällsbestyr. Det leder till att personalen ibland kommer för att hjälpa Nora i säng redan innan klockan 18.00.

  – Då säger de ‘gå och borsta tänderna nu’ och jag svarar ‘nej det gör jag inte, klockan är sex’, säger Nora Korhonen.

  Hon berättar att hon kan säga ifrån till personalen och då går de och hjälper någon annan först, men det slutar ändå ofta med att hon måste lägga sig innan klockan 19.00.

  Noras Korhonens man har afasi och är en av dem som inte har så lätt att säga ifrån. Nora Korhonen berättar att han nyligen fick gå och lägga sig redan klockan 17.40.”

  Vad SVT dock inte rapporterar är att detta sker i ett kommunalt äldreboende. Hade det varit privat, hade den uppgiften förmodligen varit central i rapporteringen. Orsaken till att de äldre hanteras på detta sätt har inte med ägandet av boenden att göra, utan med vad det offentliga betalar för äldreomsorgen. Om beloppen som betalas för äldreomsorgen är låga, om de äldre prioriteras ner till förmån för flyktingförläggningar och annat, då finns inte resurser att ha personal på äldreboenden.

  Redaktionen Samtiden 31 juli

 • Skop i juli

  Av leiflowegren den 24 juli, 2018
  0

  Trenderna från i våras fortsätter. Sverigedemokraterna når högsta notering i SKOP-mätning. Socialdemokraterna och Moderaterna fast i nedåtriktade spiral.

  Det är i procentenheter ganska stora förändringar för flera partier, men resultatet hos SKOP ligger i linje med vad andra mätningar visat i sommar.

  Socialdemokraterna får det lägsta stödet någonsin, med 25,9 procent, medan Sverigedemokraterna noterar sin högsta nivå någonsin i SKOP, med 20,7 procent.

  Mest tappar dock Moderaterna i denna mätning, hela 3,7 procentenheter.

  Utöver SD, går V och C framåt. Det betyder att de partier som vill öppna gränserna allra mest och de som vill skärpa restriktionerna mest båda går framåt i opinionen.

  Varken MP eller KD klarar spärren för riksdagen. Och övriga partier tappar stöd, och har halverats sedan förra mätningen.

  SKOP:s nya barometer över väljarsympatierna genomfördes mellan den 20 juni och den 21 juli 2018 då cirka 1.200 svenskar i åldern 18 till 84 år intervjuades. SKOP ställde frågan, ”Vilket politiskt parti tycker du bäst om i rikspolitiken?”

  TABELL
  SKOP i juni/juli (jmf maj)
  Socialdemokraterna 25,9 (-0,4)
  Sverigedemokraterna 20,7 (+1,7)
  Moderaterna 19,2 (-3,7)
  Vänsterpartiet 10,3 (+2,7)
  Centerpartiet 10,1 (+1,1)
  Liberalerna 4,9 (+0,4)
  Miljöpartiet 3,5 (-1,0)
  Kristdemokraterna 3,3 (+0,8)
  Övriga partier 2,1 (-1,7)

  Samtiden – DICK ERIXON 24 JULI, 2018

 • För ett bättre Höganäs

  Av leiflowegren den 21 juli, 2018
  0

  För oss Sverigedemokrater är det viktigt att
  alltid sträva efter att bli bättre. Det kan
  aldrig bli bra nog.

  Vi Sverigedemokrater i Höganäs är beredda
  att ta ansvar — att bli bättre för varje dag!
  Vi är garantin för utveckling, samtidigt
  som vi inte accepterar några försämringar
  för äldre och andra grupper som saknar möjlig-
  het att göra sina röster hörda.


  Vi ska verka för att invånarnas skattemedel
  prioriteras rätt, idag t.ex prioriterar kommunen 60
  miljoner kronor till ombyggnad av Storgatan;
  samtidigt som man har sparkrav på omsorg och skola.

  Vi hoppas på din röst i årets kommunalval. Din röst betyder mycket för oss. Det är en röst på förnuft, omtanke och trygghet i Höganäs, samt en fortsatt utveckling av vår fantastiska kommun.

  En röst på Sverigedemokraterna är en röst på förbättring – på riktigt!

 • Politikerna inbjudna till Strandbadens byaförening

  Av leiflowegren den 16 juli, 2018
  0

   

  I onsdags var samtliga partier i Höganäs kommun inbjudna till Örestrand för att ge sin syn på hur de ser på Strandbaden höra vad de vill göra för de boende.

  Ett 40 tal personer hade mött upp för att lyssna. Samtliga partier hade fått 10 minuter att disponera därefter var det frågestund. Kjell Dahlin inledde sitt anförande med att berätta om varför han valt att just bli medlem i SD. Därefter lyfte han fram de viktigaste frågorna för oss i SD i anslutning till Strandbaden. Så här sa han: “ Den viktigaste frågan för oss i SD med anknytning till Strandbaden är utan tvekan väg 111. Denna starkt trafikerade led delar samhället mitt itu. Sommartid går det knappt att komma över gatan.

  Frågan om väg 111:a har stötts och blötts i 20-30 år. Men ingenting händer. Alla skyller på alla varför ingenting händer. Politikerna skyller på Vägverket. Vägverket menar att det saknas pengar. Men vi tror mera att det är viljan som saknas.

  När man planerar för hur ett samhälle och en byggd, Kullabygden, ska expandera, då måste man allra först planera för en hållbar infrastruktur. Var ska vägarna gå fram.

  Var ska elen dras. Hur ska vatten och avloppssystemet se ut. Först sedan kan man gå vidare med byggnationer. Med väg 111:a gör man precis tvärtom. För varje år som går, ju längre man väntar, desto svårare blir det att hitta en bra ny sträckning av vägen.

  Vi menar att väg 111:a bör gå bakom både Strandbaden och Nyhamnsläge och komma ut antingen precis före Krapperupp eller helt upp till vägen mellan Mölle och Arild.

  Tänk om man skulle få bort trafiken, ljuden av bilar och avgaser, helt från Strandbaden och Nyhamnsläge? Då skulle samhällena verkligen kunna expandera. Turistnäringen skulle blomstra ännu mera och hela området skulle bli mera attraktivt också för permanentboende. Villapriserna skulle stiga.

  Till denna fråga om väg 111:as sträckning hör också frågan om campingplatser, husbilsuppställningar, vandrarhem, B&B och inte minst fler hotellrum. Turismen är viktig för Höganäs kommun! Den har dessutom en utomordentlig potential. Därför begriper vi inte varför Moderaterna och den styrande politiska ledningen i Höganäs så kraftigt begränsar övernattnings- utbudet.

  Nu köper kommunen Örestrand, som har ypperliga utvecklings- möjligheter. Och lägger ned verksamheten. För att istället satsa på ett migrationsboende. Tidigare har man gjort likadant med Margreteberg. 21 miljoner kronor för Örestrand och 12 miljoner för Margreteberg.

  Man försvarar sig med att det måste finnas bostäder till alla nyanlända.

  • Javisst det förstår vi. Men vad blir det för integration om man placerar alla nyanlända på samma ställe?

  Tiden springer iväg och det finns knappt tid till att utveckla alla frågor vi tror är av intresse för er som bor här i Strandbaden. Låt mig därför helt kort bara lista några få:

  • Inbrotten och polisnärvaron.
  • Finns det några tankar på vad man tänker att göra med hela strandlinjen? Från Örestrand och ända in till staden.
  • Strandängarna som tillhör Höganäsbolaget är unika och bör bevaras och lyftas fram!
  • Cykelbana – vandringsled


  Moderaternas kommunalråd Peter Schölander markerade flera gånger att köpet av Örestrand är tillfälligt och att det ska fortsättas bedrivas hotell och konferensanläggning där inom ett par år.

  Efter mötet var det mingel med lite tilltugg och dricka då man fick möjlighet att prata lite med deltagarna som bl.a undrade hur vi tänker på ombyggnad/tillbyggnad av hamnen och Storgatan. Vi passade också på att dela ut våra lokala flygblad.

  Även besökare på campingen kom fram och ville prata när de såg mig stå utanför.

  Överlag var det ett givande möte med trevliga människor.

  Christian Johansson/Leif Löwegren

 • KRISARTAT LÄGE FÖR LANDETS BÖNDER

  Av leiflowegren den 14 juli, 2018
  0

  SVERIGE. Svenska bönder drabbas väldigt hårt av torkan som har drabbat stora delar av landet. Bönder oroar sig nu för att man kommer behöva nödslakta sina djur. Samtidigt får spannmålsbönder se stora delar av sin skörd bli förstörd. Regeringen har vädjat om krisstöd från EU men landsbygdsministerns uttalande kritiseras för att bryta mot EU-lagstiftning.

  Stora delar av Sverige har drabbats av ovanlig torka som en följd av det varma sommarvädret. Både bönder och Lantbrukarnas Riksförbund (LRF) går nu ut med att även om regnet skulle visa sig kommer det vara försent. Man räknar nu med en miljardförlust för landets lantbrukare, en grupp som länge har dragits med ekonomiska svårigheter tack vare hård lagstiftning och konkurrens från länder med sämre standard.

  – Det har kommit någon skur här och där, men jordar är mer eller mindre torkkänsliga och har du en torkkänslig jord kan det bli så att du får nästan ingenting i skörd. Det handlar om intäktsbortfall på miljarder för bönderna säger Lennart Nilsson, som är ledamot i LRF riksförbundsstyrelse och själv lantbrukare.

  Samhället går samman för att hjälpa till
  Även landets djurbönder kommer behöva börja nödslakta när det råder foderbrist på många platser. Som ett gensvar har bönder runtom i landet gått samman för att hjälpa varandra. Bland annat erbjuder man andra bönder att nyttja oanvänd mark som betesmark. Via sociala medier försöker man även hjälpas åt för att beställa dyrt foder från utlandet för att försöka rädda djuren.

  Stödet från samhället är stort och många vill hjälpa till. Butiker på bland annat Gotland har gått ut med att man ska sluta sälja importerat kött och vissa kommuner erbjuder bönder möjligheten att använda viss mark för grönbete. Andra butiker har erbjudit bönder att hämta överbliven frukt och grönt för att ha som foder. LRF går nu ut med att svenskarna borde börja köpa svenskt kött.

  – Det gäller att konsumenterna föredrar svenskt inte bara när vi har det besvärligt så att vi kan bygga upp en högre försörjningsgrad säger Nilsson.

  Konsumenter uppmanas till att göra medvetna val
  Regeringen har gått ut med att man kommer försöka söka stöd från EU:s krisfonder. Utöver det tittar man på att underlätta för transporterna av foder från norra Sverige till lantbrukare i söder. Vidare vill man kunna göra betalningar i förtid för att minska den ekonomiska bördan. Landsbygdsminister Sven-Erik Bucht (S) sade på en presskonferens i veckan att han själv brukar köpa svenskt kött och att han hoppas att svenska konsumenter gör medvetna val.

  Kan bryta mot EU-lagstifning
  Ett uttalande som nu får kritik för att bryta mot EU-lagstiftning. En svensk politiker får inte agera så att svenska produkter förordas över utländska i linje med EU:s konkurrensregler. Den svenska politiken på området är idag hårt styrd och den svenska statens handlingskraft på området är begränsad. Professor i juridik vid Handelshögskolan i Stockholm Erik Lagerlöf säger följande:

  – Vi har inom EU-samarbetet en inre marknad, det vill säga vi har en fri rörlighet av varor. Det innebär att åtgärder som vidtas av en minister som hindrar handeln kan vara förbjudna för att det inskränker mot den fria rörligheten.

  Lars Larsson, SAMTIDEN, 14:e juli