Sverigedemokraterna i Höganäs | Folkets parti | Sida 2

Sverigedemokraterna Höganäs

 

Välkommen till Sverigedemokraterna i Höganäs

 

NYTT MÅNADSBREV! 

 

 • I CORONATIDER TAR MAKTEN TILL SIG FLAGGAN – OCH SVERIGEDEMOKRATERNA

  Av leiflowegren den 3 maj, 2020
  0

  Vi såg inte många röda flaggor på första maj. Desto fler svenska blå-gula flaggor omgav Stefan Löfven när han höll sitt digitalt sända majtal.

  Redan i början av coronapandemin åkte EU-flaggan ut från Rosenbads pressrum. Bakom ministrarna ställdes istället en rad med svenska fanor. Och den röda partirosen ersattes med svensk flagga på kavajslagen.

  I kris duger nationalismen

  Socialdemokraterna har gått full nationalism som en del i landets krishantering. Nu tas också Sverigedemokraternas budskap till heders. ”Sammanhållning” har Jimmie Åkesson sagt i många år. Nu säger Stefan Löfven detsamma.

  Det är inte nytt att socialister tillgriper nationalism när landet och makten är illa ute. Till och med den socialistiske slaktaren Josef Stalin började hålla nationalistiska tal när Sovjetunionen anfölls i andra världskriget. Han visste innerst inne att ryssarna var beredda att kämpa till döds för sitt land, men inte för kommunistpartiet.

  Svenska socialdemokrater vill nu ha med hela landet i krisbekämpningen av detta otäcka coronavirus. Det är både klokt för svenska folket skull, och smart för partiet. Ju större enighet nu, desto svårare att ställa regeringen till svars för misstag efteråt.

  Dörrarna öppnas för Sverigedemokraterna

  Flera bedömare noterar att Sverigedemokraterna nu behandlas med större respekt än någonsin. Jimmie Åkesson är med i de regelbundna partiledarsamtalen med statsministern, Henrik Vinge är med i gruppledarsamtalen i riksdagen på samma sätt som övriga.

  Det är stor skillnad mot hur de sju gamla partierna agerade efter valet i september 2018. Då stal man Sverigedemokraternas talmanspost, i strid med demokratiska spelregler. Man berövade också partiet – och dess 1,1 miljoner väljare – alla presidieposter i riksdagens viktiga utskott. Varje röst i riksdagsvalet var inte längre lika mycket värd. Sveriges makthavare agerade som diktaturregimer i andra delar av världen.

  Det krävdes alltså en allvarlig kris, där tusentals svenskar dog i ett nytt virus samtidigt som den ekonomiska vardagen slogs omkull, för att det nya partiet skulle bjudas in i de normala demokratiska rutinerna.

  – Vi är slutligt där nu, säger Henrik Vinge om partiets möjligheter att agera på lika villkor med andra partier i riksdagen.

  Vad händer efter krisen?

  Den stora frågan är vad som händer när det akuta krisläget är över. När det gäller svenska fanan, vill nog många partier ställa in den i garderoben igen. Men Sverigedemokraterna som ett fullvärdigt parti kommer nog att bestå. Det är svårt att ha haft seriöst utbyte mellan tunga företrädare under kris, och sedan börja distansera sig i en konstgjord politisk bacillskräck igen.

  Viktigast kommer de ekonomiska efterverkningarna att bli. Somliga tror att Sverigedemokraterna kommer i skuggan när ekonomi och arbetsmarknad hamnar i fokus. Den villfarelsen kan de väl få ha, så länge.

  Ny nationell ekonomisk ordning

  Men i verkligheten handlar ekonomi och arbetsmarknad om prioriteringar. Och i trettio år har de gamla partierna prioriterat invandring. Hundratals miljarder kronor har gått till nyanlända istället för till vård, skola och pensionärer. De som betalat skatt har fått se politiken vräka ut dessa tvångsindrivna medel på dem som aldrig betalat en krona i svensk skatt.

  Denna prioritering kommer att utmanas än mer efter coronakrisen.

  Ska staten gå tillbaka till sina kärnuppgifter, att skapa ett tryggt och säkert samhälle för sina egna medborgare, exemplvis genom att satsa stort på vård och omsorg samt bygga upp den beredskap som så grovt misskötts i årtionden? Eller ska man fortsätta vräka skattemedel på sådant som kan låta snällt och gott för andra länders medborgare, men som alltså försummar landets egna medborgare?

  Den här skiljelinjen kommer att prägla svensk politik fram till nästa val. Och den kommer att ha ett tydligt nationellt perspektiv. Satsa på egna medborgare, eller på andra länders medborgare?

  Väljarna har rätt att få avgöra detta.

  Jag tror att vi kommer att få se hur den ekonomiska politiken kommer att formas inom delvis nya synsätt. Det handlar inte enbart om högre eller lägre skatter utefter höger-vänsterskalan. Det kommer i minst lika hög grad handla om prioriteringar och inriktningen avseende nationella aspekter. Sådant som vård och omsorg kontra migration. Sådant som identitetspolitik kontra nationell beredskap inför kommande kriser.

  Den ekonomiska politiken kommer att behöva inordna sig i en ordning där synen på nationellt fokus kontra globaliseringssträvan blir framträdande.

  Detta skulle passa utmärkt ihop med en omprövning av den svensk utrikespolitiken där man erkänner att ”den humanitära stormakten” är att förhäva sig. Fokus för staten måste bli de egna medborgarna. Internationella åtaganden är naturligtvis välkomna, men de måste ske med frivilliga medel.

  När svenska folket nu sett hur illa äldreomsorgen fungerar, tror jag att det finns en mycket större benägenhet att göra denna omsvängning med fokus på den egna nationen. Våra gamla har faktiskt också människovärde!

  Dick Erixon, Samtiden 2 maj 2020

   

 • Höganäs i Coronatider

  Av leiflowegren den 2 april, 2020
  0

  Tänk vad livet kan förändra sig på bara 2 månader! I Nyhetsbrevet från februari månad var inte Coronaviruset något som alls oroade oss. Då levde vi fortfarande aningslöst ovetande om den pandemi som skulle komma att drabba oss och helt förändra våra livsvillkor och vår vardag!

  Idag sitter många av oss isolerade. Speciellt vi som är över 70 år och tillhör en riskgrupp. Många är permitterade utan arbete och ibland också utan lön. Hur länge ska denna mardröm vara det vet vi inte – och inte heller hur många som kommer att dö?

  Nu  prövas vår solidaritet och samarbetsvilja. Interna strider måste läggas åt sidan. Alla måste dra sitt strå till stacken och följa de riktlinjer folkhälsomyndigheten ger oss. 

   

  Coronaviruset slår hårt mot hela världen, mot allt och alla. Vi har det förvisso svårt här i Sverige men jämfört med Italien, Spanien, USA och förmodligen de allra fattigaste länderna i världen som Bangladesh, Indien och Afrika, som helt saknar social och ekonomisk förmåga att bemöta virusets följdverkningar, är vi ändå väldigt lyckligt lottade.

  Hur detta kommer att påverka världen och Sverige på sikt, efter att pandemin lagt sig, är svårt att sia om. Men säkert är att allt kommer att bli väldigt mycket annorlunda!

   

  Här i Höganäs handlar debatten mycket om hur vi ska kunna skydda oss hälsomässigt och ekonomiskt mot virusets härjningar. Folk i riskgrupperna uppmanas att stanna hemma och inte blanda sig med andra. Behöver man hjälp med inköp och handling så ställer kommunen och frivilligorganisationerna upp. Moderaternas förslag att satsa en miljon kronor på att dela ut Euronäs till sina anställda i kommunen för att stödja den lokala handeln är lovvärt.

  Ängelholms flygplats hotas av nedläggning! Det är inte enbart Coronakrisen som är orsak till detta utan lönsamheten har totalt gått kraftigt ner i.o.m att folk flyger mindre. Ängelholms flygplats har varit och är en viktig kontaktlänk för kontakten med Sverige och världen i övrigt. Tillsammans med familjen Helsingborg och andra omkringliggande kommuner försöker man nu hjälpa Ängelholms flygplats så att den kan överleva.

   

   

  Har du synpunkter på det du läst eller vill du engagera dig i kommunpolitiken kontakta då vår ordförande:
  Kjell Mårtensson kjell.martensson@sd.se,
  eller 
  Christian Johansson  ordförande för den parlamentariska verksamheten, christian.m.johansson@sd.se,
  eller mig
  Leif Löwegren, leif.lowegren@gmail.com

  LL

 • Motion angående införandet av etableringslån

  Av christianjohansson den 3 mars, 2020
  0

  SD Höganäs har lämnat in en motion angående införandet av etableringslån istället för försörjningsstöd till asylsökande.

  Motionen kan läsas i sin helhet här:

  Motion Etableringslån

  Gruppledare Christian Johansson kommenterar:

  I tider som denna när ekonomin börjar bli ansträngd i allt fler kommuner så måste man börja se vart pengarna faktiskt tar vägen och var det finns hål att täppa till. Idag skylls mycket på att medelåldern ökar och att pensionärerna blir fler och fler. Detta är förvisso sant men vi anser att det är inte rätt att man lägger så mycket fokus på att dra ner kostnaderna hos dom äldre i första hand när det finns fler poster där det går att spara pengar.

  Med den nuvarande situationen i gränsen mellan Grekland och Turkiet så vet vi inte hur framtiden ser ut, det finns oro för en ny flyktingvåg liknande den 2014-2015. Vi får hoppas för vår ekonomis skull att det inte blir så men det skadar ändå inte att vara förberedd.

  Vi börjar nu se effekterna av dom senaste årens massinvandring och fler och fler flyktingar som fått uppehållstillstånd börjar lämna statens ansvar och blir en kostnad för kommunerna istället. Att byta ut försörjningsstödet som egentligen inte är kommunens ansvar vi det skedet som nämns i motionen mot ett etableringslån gynnar kommunen då det blir en återbetalningsskyldighet.

 • Politiska debatten i Höganäs

  Av leiflowegren den 19 februari, 2020
  0

  Här i Höganäs handlar mycket av den politiska debatten om nedläggningen av Norra Hage förskola. Kanske inte så mycket över att den läggs ner och ersätts av ett privat initiativ som hur hela processen och beslutstagandet gått till. Ärendet var aviserat att komma upp och beslutas om på KS möte 4:e februari. Ärendet var också aviserat att behandlas på Utbildningsnämndens möte samma dag fast senare på kvällen. KS skulle alltså besluta om en skolfråga som inte ens behandlats i Utbildningsnämnden!

  När fadäsen gick upp för den styrande majoriteten skyndade man sig att helt dra tillbaka ärendet både på KS och i Utbildningsnämnden. På en fråga från pressen om hur ärendet kunde behandlats så illa beklagar sig Utbildningsnämndens ordförande Pia Möller och ber om ursäkt! Det ska aldrig mera upprepas försäkrar hon. Fast det tror vi på när vi ser det! Detta är inte den enda fråga där den styrande alliansen i Höganäs uppvisar arrogans och maktfullkomlighet. Några av oss i SD har forskat lite över hur det gick till när kommunen tog beslut om muralmålningen på Höganäshems hyresfastighet på Storgatan. Då framkommer det att endast fem personer var med att fatta detta viktiga beslut som påverkar utseendet på hela det offentliga rummet i Höganäs centrum.

  Vad som däremot är positivt är att kommunen nu beslutat sig för att utreda möjligheten att bygga en ny gymnasieskola centralt i Höganäs. Något måste göras åt den nedåtgående trend när det gäller hur många elever som söker till Kullagymnasiet och för att öka aktiviteterna och livet i Höganäs centrum. Förutsättningslöst tittar vi nu på alla möjligheter för att kunna vända på denna trend.

  Har du synpunkter på det du läst eller vill du engagera dig i kommunpolitiken kontakta då vår ordförande Kjell Mårtensson kjell.martensson@sd.se, eller Christian Johansson  orförande för den parlamentariska verksamheten christian.m.johansson@sd.se, eller mig Leif Löwegren leif.lowegren@gmail.com

 • LAGLÖSA SVERIGE: SPORT BLAND FUSKÅKARE ATT SLÅ NER BUSSFÖRARE

  Av leiflowegren den 29 januari, 2020
  0

  Fem busschaufförer har blivit misshandlade i Uppsala senaste tiden. Nu slutar man kolla biljetterna av rädsla att bli slagen.

  – Vi vill inte riskera livet för att kolla en biljett, säger en bussförare.

  En söndagsmorgon vid kl 10 misshandlar en 20-åring en busschaufför. Skälet är att föraren följde sin arbetsgivares direktiv och informera resenären om att hans biljett var ogiltig.

  – Det känns inte bra, inte alls. Det är nolltolerans på det här, säger bussföraren Jafar Sarehkhani som också är fackliga representanten till Aftonbladet.

  Skyddsombuden i busstrafiken kan lägga ett så kallat skyddsstopp om förare riskerar att utsättas för våld i samband med biljettkontroll. Då stoppas all trafik.

  En tillfällig lösning är istället att förarna ska slippa kontrollera biljetter i ett visst område, och på så vis slippa riskera ytterligare våld och kränkningar.

  Gång på gång har dessa undantag för arbetsuppgiften att kontrollera biljetter upphävts av Arbetsmiljöverket eftersom det inte anses föreligger större risker.

  Nu planerar bussförarna i Uppsala att driva frågan om att slippa biljettkontroll till högsta nivå.

  – Hittills har vi lagt två skyddsstopp på kort tid. Arbetsmiljöverket har hävt båda kort därefter. Vi har överklagat besluten. Förvaltningsrätten har dock avslagit vår begäran om överklagan. Men vi kommer gå vidare till högsta domstolen med det här.

  Riskerna för våld tas inte på allvar

  Bussförarna menar att de inte blir tagna på allvar.

  – Man känner frustration. Vi motarbetas och har inte lyckats skapa förståelse för allvaret hos dem som fattar besluten, säger Jafar Sarehkhani.

  Han är tydlig med att ansvaret för bussförarnas säkerhet inte enbart ligger hos arbetsgivaren, bussbolaget.

  – Ett politiskt beslut behövs. Att hårdnackat vägra avskaffa kravet om visering leder också till minskade intäkter. Många förare vågar inte ifrågasätta. Man vill inte riskera livet för en biljett.

  De menar att biljettkontrollen ska utföras av särskilda kontrollanter som i Berlin, Prag, Göteborg och hos Skånetrafik.

  Redaktionen SAMTIDEN 29 jan. 2020