Sverigedemokraterna i Höganäs | Folkets parti | Sida 3

Sverigedemokraterna Höganäs

Välkommen till Sverigedemokraterna Höganäs

 

 

 

 • MÄKTIGA MEDIERNA SKA INTE FÅ CENSURERA SAMHÄLLSDEBATTEN

  Av kjellmartensson den 10 januari, 2018
  0

  Nu ska en statlig myndighet i samarbete med stora medieaktörer som SVT, Schibsted och Bonnier gå samman för att ”motverka” propaganda och desinformation. Agerandet väcker minnen från kommunistiska östblocket. De mäktiga i stat och medier ska tillsammans styra vad som får sägas och inte sägas i samhällsdebatten.

  Demokrati kräver yttrandefrihet. Under lång tid fungerade redaktioner på tidningar och etermedier som dörrvakter till det offentliga rummet. Men journalistiken präglades då av en annan yrkesetik, som gick ut på att rapportera och förmedla nyheter utifrån ett konsekvensneutralt perspektiv. Då var inte reportern huvudpersonen, i centrum stod de skeenden i samhället som bevakades och de personer som intervjuades.

  Efter 1968 har en ny journalistik vuxit fram. Förändringen av journalistiken var till demokratins fördel när man började granska makten och inte enbart rapportera beslut. Men med denna viktiga roll, som också gjorde journalister till makthavare, krävdes att man var än mer angelägen om att hålla fast vid oberoende, opartiskhet och saklighet. Så skedde inte. I den radikala tidsandan använde alltfler journalister sin nyvunna makt till att förmedla sin egen politisk agenda. Journalister sätter sig själv i fokus, snarare än samhällsbevakningen.

  Denna utveckling har kulminerat på senare år, i och med att internet och sociala medier tagit bort redaktionernas makt att vara dörrvakter till offentligheten.

  I panik över att se sin makt försvinna i takt med att mediekonsumenter överger de stora vänstervridna medieredaktionerna för att själva söka sig nyheter på nätet, vill man nu försöka stoppa och tysta dem som utmanar de stora redaktionernas makt. Nätcensur ska införas för att, som det heter i statliga Vinnovas pressmeddelande, ”motverka att ‘fake news’ och ogrundade påståenden får spridning”.

  Men varför börjar man inte med att sopa rent framför egen dörr? De flesta och mest effektiva falska nyheterna sprids från SVT, TV4, SR, DN, SvD och andra. Dessa redaktioner är stora nog att kunna upprätthålla de gamla yrkesetiska riktlinjerna om opartiskhet, bredd och konsekvensneutralitet. Om de upprätthöll detta traditionella journalistiska uppdrag skulle de urskilja sig från sociala medier genom högre vederhäftighet – alltså välunderrättad, kunnig, tillförlitlig, saklig och opartisk – i rapportering. Så är nu inte fallet.

  Genom kampanjjournalistik har redaktionerna kraftigt sänkt sin vederhäftighet, ja, så till den milda grad att det idag inte finns någon skillnad på en journalist vid en stor redaktion och Kalle Svensson på gatan.

  Och saknar journalistiken dess gamla kvaliteter, varför då lyssna till den?

  Det privata tyckandet hos journalister har drivit mediekonsumenterna bort från etablerade medier till sociala medier.

  Låt mig ta ett aktuellt exempel. I SVT-Rapport igår vräkte asienkorrespondenten ut sitt hat mot Donald Trump, när hon skulle rapportera om samtalen mellan Syd- och Nordkoreas regeringsförhandlare. Hon använde Rapport för att babbla om sina privata tankar efter att ha konstaterat att Trump bidragit till samtalens positiva utfall: ”Av vilken anledning vet vi inte, om han kände sig pressad och var hårt kritiserad efter en twit om kärnvapenknappar eller pressad av saker hemma.”

  Detta svammel fick mediekonsumenterna höra, istället för att SVT rapporterade vad Sydkoreas president sagt om samtalen: ”Jag tycker att Donald Trump förtjänar all heder av att ha åstadkommit de interkoreanska samtalen. De kan ha varit resultatet av de USA-ledda sanktionerna och trycket”, sa Moon Jae-In på presskonferens enligt Reuters.

  Istället för att rapportera fakta, ägnar sig journalister år personliga vendettor, vänstersvammel och rent ut sagt dåraktiga analyser. Den som söker exempel på där propaganda och ogrundade påståenden kan med fördel titta på SVT:s Rapport den 9 januari 2018.

  Bästa sättet att stärka etablerade medier vore att de sökte sig tillbaka till traditionell yrkesetik. Sluta tramsa. Sluta propagera för vänsterperspektiv.

  Om dessa mainstreammedier skärpte sig och tog upp konkurrensen med sociala medier genom att erbjuda oförvitlig kvalitet och opartiskhet skulle man göra det värt för alla, oavsett politiska preferenser, att följa dessa medier. De skulle utgöra grunden för trovärdig nyhetsförmedling. Då skulle alla förstå att de inte alltid är först med detaljer kring händelser, men det som kommer från det hållet är trovärdigt. Och därför värt att följa.

  Mainstreammedier har också bättre förmåga att intervjua experter och sakkunniga om olika skeenden. Om man förmedlade tyngre analyser, skulle det också ge skäl för mediekonsumenter att söka sig tillbaka till etablerade medier. Det är genom tyngd, saklighet och opartiskhet dessa redaktioner kan rädda sin framtid – och samtidigt göra demokratin och yttrandefriheten en viktig tjänst. Att sträva efter kontroll och censur ger raka motsatsen.

  Samtiden, DICK ERIXON, 10 JANUARI, 2018

 • SVERIGES ELEVER BEHÖVER ETT SAMHÄLLE SOM HÅLLER IHOP

  Av kjellmartensson den 8 januari, 2018
  0

  DEBATT. Vi presenterar nu förslag för bryta elevernas bristande motivation och den missmatchning som finns mellan elevers gymnasieval jämfört med de arbetstillfällen som finns, skriver riksdagsledamöterna Stefan Jakobsson och Aron Emilsson (SD).

  Vi ser ett allt mer segregerat samhälle. Ett samhälle där empatin samt förståelsen för utsatta grupper och medmänniskor minskar, och ett samhälle där individualismen breder ut sig på bekostnad av sammanhållningen. Detta är ett samhällsfenomen som också syns i skolans värld, på bekostnad av lugn och studiero i klassrummet.

  Följdeffekten av detta blir bland annat att lärarna blir utarbetade och att sjukskrivningarna ökar kraftigt. Det får i sin tur som följd att personalen flyr läraryrket, och att vi får en ännu större avsaknad av lärare och andra vuxna i skolan.

  En annan faktor i sammanhanget är också elevernas bristande motivation. Det är dock förståeligt att motivationen sviktar när de rådande förutsättningarna för lärande inte alltid är de bästa. Vi har också andra problem i form av missmatchningen mellan elevers gymnasieval jämfört med de arbetstillfällen som finns. Eftersom skolan är en avspegling av samhället i stort är det inte konstigt att samhällsproblemen också märks av i klassrummen. Däremot kan, och ska, vi aldrig acceptera att det är så, och vi måste göra allt vi kan för att vända den negativa utvecklingen.

  Sverigedemokraterna vill se ett samhälle som håller ihop och som inte accepterar segregation, utan som istället aktivt arbetar för att motverka det. Vi vill också se en skola som är öppen för samhället och vice versa – ett samhälle som är öppet för eleverna. Med rätt beslut och rätt prioriteringar är detta fullt möjligt. Vi menar att det är vår skyldighet att bjuda in samhällets positiva och goda krafter när de negativa inslagen i verkligheten tar sig in i skolan.

  Idag presenterar Sverigedemokraterna en rad förslag som vi menar kommer vara ett stort steg i denna riktning. Bland annat avser vi att lägga 1 miljard på att sammanfläta skolan med det övriga samhället, och framför allt det civila samhället. Med detta syftar vi på att samhällets övriga aktörer – såsom exempelvis företag, idrottsföreningar, pensionärsföreningar och andra organisationer i civilsamhället, men också polisen och räddningstjänsten m.fl. offentliga aktörer i samhället – ska utgöra en naturlig del av det svenska skolväsendet. Det handlar om att överbrygga avståndet mellan dessa samhällsaktörer och skolsystemet.

  Miljardsatsningen ska vara öronmärkt på så sätt att det enbart går direkt till skolorna, och inte till kommunerna eftersom risken då är att dessa använder resurserna till andra ändamål än vad de är avsatta för.

  Skolor och företag som samverkar är vanligt förekommande i flera andra länder, såsom exempelvis Schweiz och USA. Vi anser även att man bör dra lärdom av tidigare genomförda och väl fungerande projekt såsom exempelvis ”Bunkefloprojektet” och ”Svenskt friluftsliv i skolan”.

  Vi anser att långsiktighet i förslag och beslut alltid bör prägla skolpolitiken och skolväsendet. Att satsa på att förbättra skolans dialog och samarbete med samhällets övriga aktörer är en satsning som vi hoppas ska växa och fördjupas över tid för att bli en naturlig del av skolgången för våra elever. Skolans uppdrag är trots allt att rusta eleverna inför framtiden. Detta är då ett viktigt första steg i att bygga broar för eleverna in i det kommande arbetslivet – en satsning på elevernas och på Sveriges framtid.

  Stefan Jakobsson 
  Skolpolitisk talesperson (SD)

  Aron Emilsson 
  Kultur- och sammanhållningspolitisk talesperson (SD)

  Samtiden 7 dec.2017

 • POLISEN KONSTATERAR: 306 SKJUTNINGAR HITTILLS – OCH 300 FÄRRE POLISER

  Av kjellmartensson den 21 december, 2017
  0

  POLISKRISEN. 306 konstaterade skjutningar har skett i Sverige hittills i år. 41 personer har dött och 135 skadats. Dessutom minskar kåren istället för tvärtom. – När året är slut är vi minst 300 poliser färre än vid årets början, skriver polisen Peppe Larsson.

  Från juli, som hade exceptionellt många skottskadade, och framåt har det totala antalet skadade per månad fortsatt att vara på högre nivåer jämfört med första halvårets månader. Det skriver polisen på sin hemsida. Region Stockholm och region Syd har flest skjutningar, 110 respektive 92 hittills i år. Region Nord har minst antal skjutningar, fem stycken.

  En stor andel av skjutningarna bedöms vara kopplade till konflikter mellan kriminella. Konflikterna bottnar ofta i narkotikauppgörelser, rivalitet och hämndaktioner. Brottsoffer och gärningsmän är unga, många är födda på 90-talet, och svåra att motivera med sociala insatser, skriver polisen vidare.

  Tätbebyggt område
  En majoritet av skjutningarna sker på allmänna platser i tättbebyggt område. Andra vanligt förekommande brottsplatser är skjutning mot fordon i rörelse alternativt skjutning mot bostad eller annan byggnad. Skjutningarna är numera mer omfattande och hänsynslösa.

  – I dag skjuter man mer urskillningslöst, tre magasin i stället för tre skott, säger Patrik Hertzman förste forensiker och vapenundersökare på Nationellt forensiskt centrum.

  Tomma platser
  De dystra siffrorna sammanfaller med tomma platser på polisskolan. 624 personer erbjuds en plats till nästa utbildningsstart men det innebär ändå att 500 platser står tomma.

  – Det är i stort sett en hel termin som går tom, så att säga, säger polisen Peppe Larsson som arbetat som polis i tio år.

  – Det finns tyvärr fog för att allmänheten bör vara orolig.

  Polisförbundets ordförande Lena Nitz är också oroad.

  – Det här är inte hållbart. Vi kommer inte att klara vårt uppdrag till slut om vi inte får in fler kvalificerade sökande, säger Lena Nitz.

  Kolleger lämnar
  Samtidigt som platser står tomma fortsätter poliser att lämna yrket i hög takt. Hittills i år har närmare 480 poliser lämnat av annat skäl än pension.

  – När året är slut är vi minst 300 poliser färre än vid årets början, skriver Peppe Larsson på tvitter.

  ANNA ERNIUS 21 DECEMBER -2017. Samtiden

 • God Jul och Gott Nytt År!

  Av kjellmartensson den 20 december, 2017
  0

 • OUPPKLARADE VÅLDTÄKTER BLIR NU DET NORMALA

  Av kjellmartensson den 20 december, 2017
  0

  Allt fler brott kommer att bli ouppklarade i framtiden eftersom polisen har en oduglig ledning. Allt fler brott kommer att bli ouppklarade i framtiden eftersom Dan Eliasson får fortsätta bryta sönder ordningsmakten i egenskap av rikspolischef. Det resulterar i så undermåligt polisarbete att det förklarar att gärningsmän bakom den grova gruppvåldtäkten i Fittja går fria.

  Många ropar på strängare lagar och straff. Men det är meningslös om polisarbetet är odugligt. Efter gruppvåldtäkten i Fittja utförde polisen teknisk undersökning i fel trappuppgång. Först efter 10 månader förstod man att man varit på fel plats. Det tog ett år efter våldtäkten innan misstänkta gärningsmän häktades.

  I en rättsstat kan inte brottsutredningar skötas slafsigt, slarvigt och senfärdigt. Då går de skyldiga fria. Risken för att oskyldiga döms blir stor.

  Det är därför domstolen friat de åtalade. Bevisen fanns inte där.

  Den som varit det minsta involverad i rättsskipning vet att våldsbrott med en hel grupp gärningsmän inblandade, är ytterst komplicerad att utreda. Vem har gjort vad? Därför måste utredningsarbetet skötas noggrant och systematiskt.

  Jag har som nämndeman dömt i gängslagsmål. Det är oerhört centralt att polisen kan bevisa vilka handlingar som utförts och av vem. Detta eftersom ingen inblandad avger ett vittnesmål som liknar den andres. Det är som om var och en varit med om helt olika händelser.

  Våldtäkten i Fittja komplicerades ytterligare av att inga oberoende vittnen trätt fram, brottsoffret var ensamt och dessutom missbrukare.

  För en kompetent polisorganisation hade man alltså, direkt från start, vetat att detta blir en tuff uppgift att utreda och att man därför måste lägga extra kraft på den. Hade vi haft en polisorganisation som fungerar hade man sett till att snabbt och med stora resurser gå till botten med händelseförloppet. Risken är annars – och det visste alla från början! – att gärningsmännen går fria.

  Varför då? Jo, utöver att det är ett gäng inblandat har brottsoffret så som missbrukare i regel låg trovärdighet. Enda målet är att få tag i drogen man behöver. Allt annat kommer i andra hand. När de misstänkta till slut förhörs av polisen hävdar de att hon bytte samlag mot att få droger. Det hade saknat all trovärdighet om det handlat om en skötsam kvinna. Men med en missbrukare smyger sig en viss oklarhet in.

  Det borde gjort att polisen varit än mer energisk i att effektivt och snabbt utreda fallet. Det blev tvärtom.

  Ingen lagskärpning i världen hade kunnat ge den utsatta kvinnan rätt, så länge vi har det inkompetenta ledarskapet och den desillusionerade polisorganisation vi har i Sverige.

  Så hur vänder vi utvecklingen? Hur kan moralen i poliskåren vändas så att man känner stolthet över det viktiga, ja, helt avgörande arbete man utför för det demokratiska samhället och rättsstaten? Hur skapar vi effektivitet, energi och det jävlar-anamma som krävs inom polisen för att samhället ska kunna kämpa ner buset, den organiserade brottsligheten och skapa ett tryggare miljöer?

  Svaret är enkelt. Den politiska ledningen måste bytas ut i valet. Nya makthavare kan sedan byta ut polisledningen och som chefer och arbetsledare sätta in kompetent folk med stor erfarenhet och med förtroende inom polisorganisationen.

  Låt oss se till att göra det i september 2018!

  Dick Erixon Samtiden 20 december 2018