Sverigedemokraterna i Höganäs | Folkets parti | Sida 3

Sverigedemokraterna Höganäs

 

Välkommen till Sverigedemokraterna i Höganäs

 

NYTT MÅNADSBREV!  

 

 • SD starkt framåt i Höganäs

  Av leiflowegren den 10 september, 2018
  0

  Vid valet igår gick SD starkt framåt! Såhär röstade Höganäsborna!

  Särskilt bra gick det i riksdagsvalet där SD ökade från 14,9 – 19,9 procent!

  Men även i kommunalvalet gick vi starkt framåt! Från 8,4 – 12,5 procent!

   

   

 • SD FORTSATT STÖRST INFÖR VALET

  Av leiflowegren den 5 september, 2018
  0

  Bara dagar kvar. Sverigedemokraterna är fortsatt största parti och Miljöpartiet backar. Det visar sista mätningen från YougGov inför valet.

  För fjärde YouGov-undersökningen i rad är Sverigedemokraterna största parti, med 24,8 procent av rösterna. Partiet följs av Socialdemokraterna som andra största parti med 23,8 procent och Moderaterna som tredje största parti med 16,5 procent.

  Ett parti som minskar i stöd i denna mätning är Miljöpartiet som hamnar under fyraprocentsspärren. Partiet fick 5,1 procent i augustimätningen och får endast 3,6 procent i denna mätning, en minskning som är statistiskt säkerställd.

  Kristdemokraterna har ökat i flera opinionsundersökningar den senaste tiden. Partiet får 4,8 procents stöd och hamnar därmed för första gången sedan december 2016 ovanför fyraprocentsspärren i en Yougovmätning.

  De tre rödgröna partierna är något större än Alliansen, och får tillsammans 36,8 procent jämfört med 33 procents stöd för Alliansen. Men med tanke på att Miljöpartiet inte når upp till fyraprocentsspärren, får de färre mandat än allianspartierna.

  Mätningen är genomförd 30 augusti-1 september 2018 då sammanlagt 1.511 intervjuer genomförts via YouGovs panel. Resultatet publiceras av Metro.

  Samtiden 5 sept 2018

 • Valmanifest SD Höganäs 2018

  Av leiflowegren den 29 augusti, 2018
  0

  För ett bättre Höganäs!

  För oss Sverigedemokrater är det viktigt att
  alltid sträva efter att bli bättre. Det kan
  aldrig bli bra nog.

  Vi Sverigedemokrater i Höganäs är beredda
  att ta ansvar — att bli bättre för varje dag!
  Vi är garantin för utveckling, samtidigt
  som vi inte accepterar några försämringar
  för äldre och andra grupper som saknar möjlig-
  het att göra sina röster hörda.

  Vi ska verka för att invånarnas skattemedel
  prioriteras rätt, idag t.ex prioriterar kommunen 60
  miljoner kronor till ombyggnad av Storgatan;
  samtidigt som man har sparkrav på omsorg och skola.

  Vi hoppas på din röst i årets kommunalval. Din röst betyder mycket för oss. Det är en röst på förnuft, omtanke och trygghet i Höganäs, samt en fortsatt utveckling av vår fantastiska kommun.

  En röst på Sverigedemokraterna är en röst på förbättring – på riktigt!

   

  Om vi kommer till makten vill vi skapa:

  En fungerande skola

  Höganäs skolor ska fungera som en plats där eleverna får relevanta kunskaper och fostras till goda samhällsmedborgare.
  Såväl högpresterande som lågpresterande elever ska erbjudas fullgoda möjligheter att nå sina mål. Staden har ett stort ansvar att se till att varje enskild individs behov tillgodoses. Elever som kunskapsmässigt ligger långt före sina kamrater ska inte hindras från att vidareutvecklas och de elever som ligger efter ska ges de möjligheter och resurser som behövs för att komma ifatt.

  Mobbing och diskriminering ska motarbetas bestämt.  Höganäs skolor ska ha nolltolerans mot våld och hot både mot elever
  och lärare.

  Vi Sverigedemokrater i Höganäs vill:

  • Satsa på arbetsro och ordning i skolan.
  • Öka vuxennärvaron samt stärka lärarnas auktoritet
  • Hemspråksundervisningen bör slopas och större vikt läggs på det svenska språket.
  • Öka resurserna i skolan så att lärare kan ägna sig åt kärnverksamheten

   

  Trygghet på gator och torg

  Utanförskap och hopplöshet är ett samhällsproblem som idag dominerar i flera områden i Sverige.  En grundläggande rättighet i en rättsstat är att ingen ska behöva utsättas för ett brott. Samtidigt visar undersökningar att fler och fler personer, inte minst kvinnor, känner sig otrygga och inte vågar gå ut på kvällarna.
  Här i Höganäs har vi sett hur inbrott i både hus, lägenheter och bilar har eskalerat. Om respekten för lag och ordning ska upprätthållas måste grov brottslighet straffas hårt för att markera att samhället sätter sina laglydiga medborgare i första rummet.

  Vi Sverigedemokrater i Höganäs vill:

   

  • Se till att vi har en polisstation med bemanning dygnet runt
  • Öka polisens besök i våra skolor för att informera om hur samhället fungerar
  • Se en nolltolerans mot våld, hot, klotter och skadegörelse
  • Öka polisens närvaro på gator och torg, framförallt på kvällstid

   

   

   

   

   

  En värdig ålderdom

  Svensk sjukvård har tidigare varit en förebild för omvärlden, nu är det tvärt om. Nedskärningar görs löpande och kamoufleras av de styrande i ord
  som ”effektivisering”. Vi i Sverigedemokraterna vill att arbetsmiljön för de anställda inom omsorgen löpande ses över. Det behövs fler händer för att
  motverka stress och sjukskrivningar samtidigt som hembesöken hos de äldre och sjuka i största möjliga mån ska ske av samma personer. Prioriteten
  ska alltid ligga hos de som behöver det. Man ska kunna åldras med värdighet! Att många äldre tvingas leva på en månadsinkomst som är lägre än
  normen för försörjningsstöd är en regelrätt skandal!

  Sverigedemokraterna i Höganäs vill:

   

  • Öka valfriheten för de äldre så att de kan välja  om de vill bo kvar hemma eller på ett vårdboende
  • Satsa på kompetensutveckling, kvalité samt uppföljningar inom vårdyrket
  • Höja lönen och införa en karriärstege på vårdyrket för att göra personalen mer motiverade
  • Inrätta lämplighetstest vid nyanställningar inom vården där det ställs krav på svenska språkkunskaper.

   

  En rätt prioriterad utveckling

  Kommunen måste utvecklas. Det är det ingen som ifrågasätter. Vi i Sverigedemokraterna ifrågasätter dock hur makthavarna i vår kommun använder och missbrukar våra skattepengar. Många dåliga upphandlingar görs och flera projekt kostar långt än de behöver göra. Höganäs behöver ett företagsvänligt klimat. Som företagare ska det vara lätt att etablera sig och expandera när det behövs.

  Sverigedemokraterna i Höganäs vill:

  • Ge kommuninvånarna mer makt att påverka stora beslut genom fler folkomröstningar som t.ex. Storgatan och hamnens framtid.
  • Att kommunen använder sig av kompetenta upphandlare.
  • Att det tas fram en fullgod plan på hur den ökade befolkningsmängden kommer att påverka våra skolor och vårdinrättningar.
  • Att mer fokus läggs på att ”liva upp” Höganäs övre.

 • TRANSPORT UTESLUTER AKTIVA SVERIGEDEMOKRATER – TINA OSKYDDAD PÅ ARBETSMARKNADEN

  Av leiflowegren den 27 augusti, 2018
  0

  SD-ARE UTESLUTS. Transportfacket utesluter medlemmar som är aktiva Sverigedemokrater. Tina-Marina Pirttijärvi är ett levande exempel på detta. Hon är ordförande i SD Hälleforsnäs  och är därför inte önskvärd i facket. I dag är hon inte fackligt ansluten och därmed helt oskyddad på arbetsmarknaden.

  – Det är en otrygghet att inte ha ett skydd. Om man får problem med arbetsgivaren så får man inte den stöttningen eftersom man inte är med i ett fackförbund, säger Tina.

  Hon har varit medlem i Transport sedan 2011-2012 och under den tiden har hon kört lastbil med undantag för barnafödande. Just nu kör hon sopbil på varierande tider, beroende på vilka turer hon har.

  Häromdagen publicerade hon uppsägningsbrevet från Transport på Facebook. Hon fick många fler reaktioner än väntat.

  ”Uppträder illojalt”
  Brevets avsändare är förbundssekreterare Lars Mikaelsson. Han skriver bland annat att Tina Pirttijärvi ”bedriver eller stödjer sådan verksamhet som är oförenlig med organisationens ändamål eller på annat sätt uppträder illojalt”. Det nämns också att det är avdelning 9 i Örebro som har hemställt om uteslutning på grund av att hon är aktiv Sverigedemokrat.

  Tina har haft möjlighet att yttra sig i ärendet, men avstod eftersom tidigare brev klart visade att det var meningslöst. Uteslutningen trädde i kraft 1 augusti.

  Bakgrunden till uteslutningen är att Tina var lite oense med en tidigare arbetsgivare och tog in det lokala facket i Örebro som hjälp. Fick först hon hjälp, men när det vid fortsatt och mer intensiv kontakt om samma ärende upptäcktes att hon var aktiv i SD, fick hon brev om uteslutning .

  ”Inte klokt”
  Hennes vänner och arbetskamrater tycker inte det är klokt att hon inte får vara medlem när hon kör lastbil.

  – De vill gärna ha pengarna, men man får inte vara aktiv i något annat för då åker man ut. Jag tycker det är synd eftersom Transport ändå är en trygghet och hjälp när man får krångel med arbetsgivare.

  Letar nytt fackförbund
  Tina har börjat kolla på nya fackförbund, men det är inte så enkelt som det kan verka.

  – Det måste vara någon som accepterar att man är aktiv Sverigedemokrat. Man får ringa runt och kolla vilka som täcker transportsektorn och att man inte blir utkastad där också. Om man går in och läser verkar facken öppna, men när man ringer är det lite mer fundersamt. Jag har inte fått något bra svar än.

  Tommy Carlsson, Samtiden, 27 augusti 2018

 • För ett bättre Höganäs

  Av leiflowegren den 26 augusti, 2018
  0

  Den 9:onde sept. är det val!
                     Så här vill vi göra Höganäs bättre!

  Satsa våra skattepengar på rätt saker! Istället för en kostsam ombyggnad av Storgatan som alliansen föreslår, vill vi satsa på skola och äldrevård!

  Göra Höganäs tryggare! Ingen ska behöva vara rädd för att gå ut ensam när det är mörkt! Fler poliser på gator och torg! Krafttag mot kriminalitet och drogmissbruk.

  Utveckla skolan! Studiero och ordning i alla klassrum.

  Vi politiker måste bli bättre på att lyssna till våra kommuninvånare!

  Värna vår underbara natur och miljö! Satsa ännu mera på turistnäringen.