Sverigedemokraterna i Höganäs | Folkets parti | Sida 41

Sverigedemokraterna Höganäs

Välkommen till Sverigedemokraterna Höganäs

 

 

 

 • Familjedag på Skånes djurpark 1 maj

  Av pontus.bergqvist den 2 maj, 2011
  0
  0

  Även i år arrangerades det Sverigevänliga aktiviteter 1 maj, som alternativ till andra partiers röda manifestationer. I år vad det SD-Klippan som hade bjudit in till familjedag på Skånes djurpark. En grupp medlemmar från Höganäs var inte sena att godta denna inbjudan. Folk från flera olika kommuner slöt upp utanför grindarna klockan 10 på förmiddagen. Sedan var det full fart på alla barnen. Sälmatning, ponnyridning, klappa får, etc. Vid lunchtid tändes grillarna upp och gemensam lunch i skogen stod på menyn. Många av de yngre hade lite väl mycket spring i benen och tyckte det var roligare att bygga koja i skogen istället. En mycket trevlig dag som bjöd på fint väder under hela dagen på Skånes djurpark.

 • Medlemsmöte om Region Skåne 2 maj

  Av pontus.bergqvist den 2 maj, 2011
  0
  0

  Under kvällen den 2 maj deltog en grupp medlemmar från Höganäs i ett medlemsmöte tillsammans med medlemmar från Ängelholm och Båstad. Kvällen till ära hade man bjudit in SD-Syds Regionråd, Jens Leandersson och hans ersättare i regionstyrelsen Lars-Johan Hallgren. Dessa herrar fick chansen att informera om det politiska läget i Region Skåne. Alla medlemmar fick chansen att ställa frågor och det var många som tog den chansen. Diskussionerna handlade om allt från riksdagen, regionen och ner till kommunnivå, men även internt inom partiet. – Hur trevligt som helst och nyttigt med all den informationen man fått ikväll, synd att man inte kan ha sådana här träffar oftare, konstaterade Thomas från Höganäs. Men ordförande i Höganäs lovade att han ska verka för att det ska bli många träffar med varierande tema under året. SD-Höganäs skulle vilja rikta ett stort tack till Jens Leandersson och Lars-Johan Hallgren för att de tog sig tid till detta medlemsmöte.

 • Demokratidag och allmänpolitisk debatt 31 mars

  Av pontus.bergqvist den 4 april, 2011
  0
  0

  Den 31 mars arrangerade Höganäs kommun en demokratidag i och runt Stadshuset. Alla olika förvaltningar fanns på plats och informerade. Det bjöds på korv och filmvisning, etc. Invånarna hade även chansen att träffa de lokala politikerna. Dagen avslutades med en allmänpolitisk debatt i ämnena Vård och omsorg i framtiden samt utmaningsrätt – hot eller möjlighet.

  Med tanke på att det var en allmänpolitisk debatt så var det just vad det blev. Under vård och omsorg blev det mycket högläsning ur fina partipolitiska manifest. Väldigt allmänt och högflytande. Mycket lite handlade om sak politik om vad vi vill åstadkomma. Att vi ska ha en bra och kvalitativ vård på ålders höst var väl alla överens om. Debatten handlade mer om en kamp mellan majoriteten och den socialistiska oppositionen om de anställda skulle vara kommunalt anställda eller inte. Pontus Bergqvist var uppe och gjorde en redogörelse för en del av de punkter vi vill kämpa för när de gäller vård och omsorg. I pausen bjöds det på kaffe och kakor. Tyvärr sjönk åskådarantalet kraftigt och var till sist nere på en person.

  Kvällens andra block var utmaningsrätt – hot eller möjlighet. Pontus förklarade att vi i SD-gruppen ställer oss positiva att utmana de kommunala enheterna. Det viktiga är att vi har en balans i kommunen och att vi kan erbjuda våra invånare den bästa kvalitén. Socialdemokraterna var uppe och höll ett inlednings anförande som inte hade mycket förankring i Höganäs kommun. Stora drakar till företag som utarmar kommunen, vanvårdar, missköter sina anställda och skickar vinsten till skatteparadis. Kommunstyrelsens ordförande Peter Kovacs ville att de skulle ge oss andra konkreta exempel på hur detta avspeglas i Höganäs kommun, vilket vi givetvis inte fick. Resten av kvällen övergick i mindre replikskiftningar mellan blocken.

  Det var en trevlig kväll och vi ser fram emot nästa tillfälle.

 • Rapport från kommunfullmäktige 11-03-17

  Av pontus.bergqvist den 20 mars, 2011
  0
  0

  Mötet bjöd på genomgångar av årsredovisningen för Höganäs kommun 2010 och frågan för ansvarsfrihet för alla inblandade parter. Ingen kan väl blunda för de fina siffror som Höganäs kommun uppvisar.

  När det kom till frågan om att under mandatperioden sälja av ca 10 % av AB Höganäshems fastighetsbestånd var SD´s representanter uppe och yrkade bifall. Vi hade även ett tilläggsyrkande att den erhållna köpeskillingen skulle öronmärkas till nybyggnation av hyresrätten i kommunen. Vi ville markera detta då det ej var med i uppskrivningen och i beslutet. Mötet valde att bifalla kommunstyrelsens förslag, när det kom till vårt tilläggsyrkande valde man efter en lång ajournering att bifalla detta.

  Mötet fastslog rekordtidigt ramarna för den kommande budgeten 2012 och planen för 2013-2014. Även reglerna för sökande av vårdnadsbidrag med kortaste tidsperiod på 3 månader. Detta trots det socialistiska blocket protester, vänsterpartiet deltog inte i beslutet på grund av att det är en kvinnofälla. Under kvällen skulle även ett par motioner behandlas. Motion om montage av solcellsbelysning på Citybeach bifölls. Vänsterpartiets motion om att erbjuda alla ungdomar från årskurs 9 till och med årskurs 3 på gymnasium sommarjobb vållade en hel del debatt. Förslaget innebär en kostnad mellan 9-15 miljoner beroende på hur man räknar. Trots alla frågor om hur förslaget ska finansieras valde vänsterpariet att inte kommentera eller förklara hur man hade tänkt. SD påpekade hur ett liknande projekt i Helsingborgs kommun 2006 skapat en ohållbar situation för en allt för stor grupp sommarjobbande ungdomar. Motionen avslogs också helt riktigt.

 • Rapport från kommunfullmäktige 110210

  Av pontus.bergqvist den 23 februari, 2011
  0
  0

  På mötet i februari var det ytterligare en hel del valärenden till bland annat Höganäs Energi, Höganäs Fjärrvärme, Sydvatten, revisorer, etc. Socialdemokraterna fortsatte att deklarera sin rätt till sina platser i egenskap av opposition. Tyvärr finns det ingen enad opposition och ingen dialog mellan oppositionspartierna har förekommit.

  Sverigedemokraterna var med och yrkade bifall till att ge ytterligare bidrag till Ung  Attack som hjälper arbetslösa ungdomar med stöd för komma in på arbetsmarknaden. Projektet visa goda resultat och är helt i linje med vår arbetslinje. Kvällens två heta potatisar var två motioner som skulle behandlas. Motion från Spi och mp som avhandlade samma ämne, dvs om avgiftsfri kollektivtrafik förblev besvarad då detta projekt redan är påbörjat.

  Nästa motion gällde medborlig förslagsrätt eller medborgarmotioner. Gällande att alla kommuninvånare ska ha rätt att skriva och lämna in motioner till kommunfullmäktige. Motionen var skriven av företrädare av från s. Viljeinriktningen är helt i linje med SDs syn på demokrati och vi har lagt liknande motioner i många kommuner. Givetvis yrkade vi bifall på denna motion.