Sverigedemokraterna i Höganäs | Folkets parti | Sida 41

Sverigedemokraterna Höganäs

Välkommen till Sverigedemokraterna Höganäs

 

 

 

 • Sverigedemokraterna valinformerar 2006

  Av Admin den 30 december, 2007
  0
  0

  Vi vill i Höganäs bl.a:

  1. Fristående handikapp- och äldreombudsman
  2. Politikerarvoden höjs i takt med anställdas lön
  3. Upprustning av Folkparken. Skamfläck
  4. Billiga lägenheter för ungdomar bygges
  5. Höjning av matkvalitet på äldreboende och skolor. Återgång till Zoegas kaffe
  6. Alla över 85 erbjuds plats på äldreboende
  7. Bättre vägunderhåll och snöröjning. Fler cykelvägar
  8. Inget Manhattan på hamnområdet
  9. Fler anställda efter behov. Skolor, äldrevård
  10. Bättre kommunikationer på landsbygden
  11. Medborgarförslag direkt till kommunfullmäktige
  12. Återställ Trygghet, Omtanke och Tradition

  Tack till alla som hört av sig och stöder oss

  Vi står för våra åsikter!
  Valsedlar finns i vallokalerna senast 9.00 den 17/9.

  Sverigedemokraterna i Höganäs
  Lars Cronberg, tel 042-34 49 84 kvällstid

 • Undernäring på äldreboenden

  Av Admin den 30 december, 2007
  0
  0

  Motion inlämnad 25/4 -06

  När undersökningar och utredningar göres om hur ”matsituationen” är på äldreboenden blir oftast slutsatsen att en stor del av de äldre är undernärda.

  Enligt Mats Persson, doktor i medicinsk vetenskap vid Lunds universitet, har andelen undernärda på äldreboenden hållit sig runt en tredjedel i 10 år. Ytterligare en tredjedel är i riskzonen.

  Det är således endast för en tredjedel av de på äldreboenden som ”matsituationen” är acceptabel.

  Hygienen på äldreboendena tas ansvar för in absurdum, så att mindre och mycket uppskattade köksenheter måste centraliseras. Att ge de äldre tillräcklig och näringsriktig kost anses tydligen vara en mindre viktig fråga.

  Vem har yttersta ansvaret för att ingen lider av undernäring i kommunens äldreboenden? Hur reagerar anhöriga då dödsattest utfärdas med dödsorsak: undernäring?

  Eller har man någon (tyst) överenskommelse med läkarna att sådana dödsattester ej utfärdas?

  Det är också märkligt att varken vänsteroppositionen eller Spi hörs av i dessa frågor.

  Bifogar artikel ur HD (internetreferens har ej kunnat hittas).

  Hemställer härmed att berörda avdelningar inom kommunen snarast åtgärdar ev. brister, samt i samråd med politiker, vårdpersonal, läkare, äldreboenden och anhöriga upprättar klara regler och rutiner för att undvika, upptäcka och åtgärda alla ev. fall av undernäring av våra äldre.

  Ps. Handläggningstiden för motionen i KS torde avspegla den vikt man färster vid detta ärende. DS.

  Sverigedemokraterna i Höganäs
  Lars Cronberg

  Svar på motionen och förslag till beslut 051227:

  För att bemöta den problematik som motionären beskriver har socialnämnden anställt kostchef för vård- och omsorg.

  Kostchefens uppdrag är bland annat att utbilda personal i ämnet ”äldre och mat”, samordning av de olika kostenheterna, samverkan med olika intresseorganisationer, uppföljningar etc.

  Med anledning av ovanstående föreslås kommunfullmäktige besluta

  att anse motionen besvarad.

  Anita Söderlind

 • Eftersatt underhåll av vägnätet = stora risker

  Av Admin den 22 december, 2007
  0
  0

  Motion inlämnad 2006-06-07

  Att det går bra för Höganäs märks tyvärr inte på vägnätet. På många sträckor är djupa gropar i asfalten. Detta har ökat under lång tid. Stora risker för MC- och mopedförare. Ävenså för materiella skador på bilar.

  Marknadsför man sig som en kommun som välkomnar turism är det högst oansvarigt att inte hålla vägnätet i bättre skick. Kör man moped eller MC i mörker ska man inte behöva riskera livet med gropar som ständigt dyker upp. En enda skallskada på en 20-åring kan ge 60 år i rullstol med personliga assistenter 24 tim/dygn. Vem ansvarar juridiskt och inte minst moraliskt som man i andra sammanhang så gärna utbreder sig om i denna församling?

  Vi är medvetna om att kommunen inte ansvarar för alla vägar men man kunde åtminstone påtala risker och utöva påtryckningar på övriga ansvariga.

  En bekant till mig som kör bil mycket på mindre vägar i området Väsby-Jonstorp-Arild sade att vissa vägar är så dåliga att han väljer färdväg med hänsyn till detta.

  Jag hemställer härmed att det bristande underhållet av vägnätet snarast åtgärdas.

  För Sverigedemokraterna i Höganäs
  Nyhamn 5/6 -06
  Lars Cronberg

 • Avståndstagande från åsiktsförtryck

  Av Admin den 22 december, 2007
  0
  0

  Motion inlämnad 2005-10-25

  Det förekommer i en del kommuner (enligt SDS 16/10 -05) att politisk åsikt påverkar beslut vid anställning resp. avskedande av personal.

  Vi i Sverigedemokraterna är förvissade om att detta inte förekommer i Höganäs kommun. Det skulle ändå ur demokratisk synpunkt vara ytterst klädsamt, om vi kunde dokumentera detta bl.a. genom direktiv till alla som har den positionen att de kan påverka anställning/avskedande av personal.

  Vi i Sverigedemokraterna hemställer härmed att det tydliggörs för alla anställda att den politiska ledningen i Höganäs inte accepterar någon som helst form av diskriminering p.g.a. politiska åsikter.

  Sverigedemokraterna i Höganäs
  Lars Cronberg

 • Valet 2006

  Av Admin den 6 juli, 2007
  0
  0

  Sverigedemokraterna tackar väljarna för det stora och ökade förtroendet. Vi ökade i valet 2006 vår representation i kommunfullmäktige med 1 mandat och har nu 2, vilka innehas av Lars Cronberg (personvald) och Elsie Sjökvist. Ersättare är Jutta Cronberg.

  Valresultat i Höganäs 2006:
  Kommunvalet
  Landstingsvalet
  Riksdagsvalet (Sd’s siffor framgår under fliken ”Övriga”)