Sverigedemokraterna i Höganäs | Folkets parti | Sida 5

Sverigedemokraterna Höganäs

 

Välkommen till Sverigedemokraterna i Höganäs

 

NYTT MÅNADSBREV! 

 

 • ÅKESSON VILL SE ETT SVERIGEBLOCK I RIKSDAGEN

  Av leiflowegren den 17 november, 2020
  0
  Sverigedemokraternas partiledare Jimmie Åkesson höll i eftermiddag ett digitalt hösttal. Han inledde med corona och uppmärksammade sedan de många terrordåd som skett av islamister.REFERAT. Femårsdagen av Parisattacken mot uteserveringar och konsertlokal som krävde 130 människors liv uppmärksammades av Åkesson, liksom de halshuggningar som skett de senaste veckorna.

  Makthavarna har inte tagit sitt ansvar.

  – Ni som har stuckit huvudet i sanden, ni som har låtit dessa extremister känna sig starka har blod på händerna. Historiens dom kommer att bli hård, sa han.

  – Varför inte bara stå upp och rakt ut säga att islamister inte har i Sverige att göra? Och när ni väl sagt det, börja då utvisa de som inte hör hemma här, fortsatte Åkesson.

  Föreningslivet som bankomat

  Han radade upp åtgärder som behöver vidtas för att förhindra extremismen att verka i Sverige.

  – Statsbidrag som går till allsköns obskyra föreningar ska strypas. Det ska inte längre vara möjligt för islamister att använda föreningslivet i Sverige som en bankomat med det enda syftet att finansiera er terror. Det ska inte gå en enda krona av svenska skattemedel till människor som i varje som hatar vårt land och det vi står för, sa Åkesson.

  Han försvarade de demokratiska fundament som byggt vårt land. Regeringen uppträder ”paralyserat” mot islamismen.

  Rättsväsendet har blivit inhumant

  Åkesson kritiserar också den svenska kriminalpolitiken som inte utgår från brottsoffrens kalla bistra verklighet. Det svenska rättsväsendet har kommit att bli inhumant. Skulden lägger han på vänsterliberaler som inte förstår att brottsoffer har en rätt till upprättelse och värdighet. Och en möjlighet att leva sitt liv utan att behöva vara rädd.

  – Det är inte brottsoffret som ska vara rädd. Det är brottslingen som ska vara rädd. Att slå mot de utsatta och sköra löper som en röd tråd genom vänsterliberal politik.

  Ett Sverigeblock

  Sverigedemokraterna är nyckeln till att byta ut Stefan Löfven, menar Åkesson. Han konstaterar att det är omöjligt att få till ett maktskifte utan Sverigedemokraternas röster i riksdagen.

  – Sveriges räddning består av robust och starkt konservativt block, ett Sverigeblock. Ett block med parlamentariska muskler att vända den katastrofala utvecklingen.

 • INGEN TVEKAN OM ATT SVENSKA FOLKET GÅR I KONSERVATIV RIKTNING

  Av leiflowegren den 22 oktober, 2020
  0

  Betydligt fler svenskar anser att samhällets utveckling går åt fel håll i år jämfört med förra året. Den konservativt präglade synen på verkligheten omfamnas av allt större väljargrupper, till och med hos C- och L-väljare.

  När väljarnas uppfattningar om Sveriges utveckling och i ett antal centrala värderingsfrågor har undersökts av opinionsinstitutet Novus framkommer en tydlig kantring åt det konservativa hållet i svensk folkopinion.

  Det märks redan i den övergripande frågan om Sverige ”går åt rätt eller fel håll”. Hösten 2019 ansåg 36 procent att utvecklingen gick åt fel håll. Denna höst uppger hela 53 procent att det går galet för Sverige.

  Men skillnader finns. I år har 92 procent av Sverigedemokraternas väljare och 71 procent av Moderaternas och Kristdemokraternas väljare en dyster syn på utvecklingen i landet. Allt medan regeringssidans väljare (S, MP, C, L) fortfarande har en ljusare bild där 62-64 procent anser landet går åt rätt håll, medan 21-24 procent ansåg utvecklingen går åt fel håll.

  Det som gjort att färre ser ljust på framtiden är brottsligheten, invandringen och islam samt klimatet.

  Också högutbildade blir mer negativa till invandringen

  ”Tidigare har oron varit starkast hos lågutbildade och arbetare inför vad invandringen och brottsligheten betyder. I höstens undersökning ser man att i synen på invandringen, kriminaliteten och islam ökar de negativa uppfattningarna hos studenter, universitetsutbildade och SACO-medlemmar”, skriver Fokus (betalvägg).

  Bland högutbildade har andelen fördubblats som anser att Sverige tar emot för många invandrare från utomeuropeiska länder, från 33 till 62 procent. Bland studenter har andelen som anser att invandringen berikar det svenska samhället minskat kraftigt, från 77 till 52 procent. Bara på ett enda år.

  Däremot har LO-medlemmarna gått något i motsatt riktning. I år säger 50 procent att invandringen berikar Sverige, medan det var 43 procent förra året.

  Väljarna alltmer konservativa

  Fokus citerar statsvetaren Marie Demker som ser ett tydligt skifte mot konservativa och nationalistiska värderingar. Fler vill ha restriktioner mot invandringen eftersom fler ser den som ett hot mot svensk kultur och svenska värderingar. ”Där är islam tveklöst den religion som människor känner starkast skepsis emot”, säger hon.

  I Novusmätningen ökar andelen som ser islam som ett hot mot svensk kultur hos alla partiers väljare. De fördubblas inom S och MP, från 14 till 27 procent. Ökar med mer än en tredjedel bland C och L-väljare, med +15 procent till 39 procent. Ökar med +5 procent bland moderater, till 56 procent. Och bland SD-väljare från 88 till 90 procent.

  Också i synen på brottslighet blir väljarkåren mer konservativ. ”För ett år sedan instämde 54 procent av de liberala väljarna (C och L) i att fler poliser och längre straff inte bidrar till minskad brottslighet. Nu har den andelen minskat till 24 procent”, skriver Fokus. Alltså en halvering av flummet bland dessa flummiga partiers väljare!

  Här ligger från i höst de icke-socialistiska partierna mycket nära varandra: 75 procent av SD-väljarna, 72 procent av C- och L-väljarna och 70 procent av M och KD-väljarna anser att fler poliser och längre straff hjälper.

  Däremot har rödgröna väljare i S och MP gått i motsatt riktning och har nu en minskad tilltro till polis och straff. Nu säger 50 procent att fler poliser och längre straff inte minskar brotten, förra året var det 42 procent som inte trodde på längre straff.

  Det faktum att C- och L-väljarna dessutom blivit betydligt konservativare i synen på om invandring berikar Sverige – andelen som inte tror det har nästan tredubblats – visar att i frågor på GAL-TAN-skalan, den moraliska dimensionen, har en stor del av dessa liberala partier som stöder S-ledd regering mer gemensamt med M, KD och SD. Och den andelen växer, medan de som delar socialisternas syn om invandring som berikande minskar (från 83 till 66 procent).

  Kultur och moral visar vart opinionen är på väg

  Den här mätningen från Novus är väldigt intressant. Den mäter inte frågor utefter den traditionella vänster-höger-skalan i ekonomisk politik, utan efter den moraliskt-kulturella skalan där vi i ena änden har radikaler, revolutionärer och utopister och i den andra änden konservativa, pragmatiker och realister.

  Länge har det sagts att Sverigedemokraterna är ett apart parti eftersom det avviker så starkt utefter denna andra dimension (ofta kallad GAL-TAN). Och därför att inget annat svenskt parti sedan Thorbjörn Fälldins och Gösta Bohmans dagar har företrätt konservativa värderingar.

  Det är sant. Och det är skälet till att Sverigedemokraterna inte bara kom in i riksdagen 2010 utan tio år senare är ett av de tre största partierna.

  Ja, den konservativa vågen är så stark att den påverkar också väljarna i de andra partierna. Deras värderingar blir alltmer lika Sverigedemokraternas. Och därför flyttar de gamla partierna i SD-riktningen.

  Och så ska ske i en demokrati. Det är breda folkopinioner som ska styra.

  Om Novus mätning bekräftar att Sverigedemokraterna har rätt, och att M och KD insett det, så är mätningen en uppmaning eller varning till C och L. Deras partiledningar stretar emot och vill inte erkänna att svenska folket, inklusive deras egna väljare, har blivit mer konservativa och kräver korrigering från det flummiga vänsterliberala elände som skapat de allt allvarligare samhällsproblemen som väljarkåren upplever.

  Antingen måste dessa partiers ledningar komma till sans, eller så kommer deras väljare byta parti. Förmodligen är det senare mest troligt. Och dessa väljare måste med öppna armar välkomnas till SD, M och KD.

  Då kommer snart en parlamentarisk majoritet att kunna börja rätta till allt som gått så fel, så länge.

  Dick Erixon, Samtiden, 21 oktober, 2020.

 • UTEGÅNGSFÖRBUD UTFÄRDAS AV KRIMINELLA I TENSTA

  Av leiflowegren den 19 oktober, 2020
  0

  Boende i Tensta i nordvästra Stockholm ålades utegångsförbud. Men det var inga myndigheter utan gängkriminella i området som utfärdade förbudet.

  En eftermiddag i augusti noterade polisen att det var ovanligt lite folk ute i centrala Tensta. Samtidigt fick polisen underrättelseuppgifter om att gängkriminella meddelat utegångsförbud från kl 18.

  – Det var personer från de här grupperingarna som var ute och berättade för medborgare att ni ska inte vara ute efter klockan 18. Det där spred sig som en löpeld bland de som bodde i området, säger Therese Rosengren, chef i polisområde Rinkeby, rapporterar TV4 Nyheterna.

  Hot om våld om folk lämnade sina bostäder

  Enligt de boende är det inte första gången som grovt kriminella gäng med högt våldskapital utfärdat utegångsförbud.

  På frågan om vad som skulle hända de som bröt mot påbudet svarar hon:

  – Man skulle kunna bli utsatt för grovt våld.

  Det var under samma period i augusti som vägspärrar upprättades av unga, maskerade, män på flera platser i Angered, norr om Göteborg. Där stoppades och kontrollerades bilar och förare.

  Det väckte stor uppmärksamhet och sågs i samhällsdebatten som bevis på laglöshet då gäng kunde ta över kontrollen av samhället.

  Kriminella utmanar politikerna om makten i Sverige

  – Jag har inte hört talas om det tidigare. Jag är säker på att polisen tar de uppgifterna på stort allvar och ser till att göra klart att i Sverige gäller svensk lag och den gäller lika för alla. Det är inga kriminella som får sätta gränser för andra hederliga medborgare, säger inrikesminister Mikael Damberg (S) till TV4 Nyheterna.

  När vägspärrar upprättats av gängkriminella kallade Damberg detta för ”fullständigt oacceptabelt”. Nu är hans svar ”stort allvar”. Men att göra något för att bryta utvecklingen som pågått i åratal vill eller vågar den här regeringen inte.

  Redaktionen SAMTIDEN, 20 oktober 2020

 • LÅGA SVENSKA PENSIONER RESULTAT AV KLANERNAS SYSTEMATISKA BEDRÄGERIER

  Av leiflowegren den 28 september, 2020
  0

  Sverige har flest fattigpensionärer i Norden. En förklaring är att staten saknar pengar när de kriminella släktbaserade nätverken tömt statskassan genom bidragsfusk.

  I Sverige riskerade 16 procent av landets pensionärer ett liv i fattigdom år 2017. Tio år tidigare var andelen 10 procent. Därmed har Sverige den största andelen av alla nordiska länder. På dessa tio år har Sverige gått från att ha lägst andel pensionärer med risk för fattigdom till att nu ha den högsta i Norden.

  För pensionärer 75 år eller äldre blir siffrorna de än mer dramatiska. Medan risk för fattigdom minskat i övriga Norden har den ökat till 23 procent i Sverige. Allt enligt statistik från Eurostat.

  Varför försämras välfärden för våra äldre? En viktig förklaring är att organiserade släktnätverk systematiskt tömmer svenska staten på bidragspengar genom bedrägerier och fusk.

  Hälften av bidragen är fusk

  Åklagaren Björn Rosenlöf skriver idag i debattartikel att han ”skulle bli mycket förvånad om assistansfusket understiger 50 procent av all utbetald ersättning”.

  Denna assistansersättning ska utgå till personer som har varaktig funktionsnedsättning och behöver personlig assistans för att klara sin vardag. Kostnaderna för denna välfärdsreform har ökat kraftigt. Från tre miljarder kronor då den infördes 1994, till 26 miljarder kronor år 2019.

  Om hälften är fusk betyder det att 13 miljarder kronor varje år förskingras enbart från assistansersättningen.

  Det kan jämföras med att S-regeringen i statsbudgeten för 2021 föreslår att pensionerna ska höjas med 6 miljarder kronor om året, vilket ger 600 kr/månaden för dem som har lägre pension än 17.000 kr/mån.

  Bara fusket med assistansersättningen skulle alltså kunna ge dubbelt så mycket – 1.200 kr mer i månaden för dem med låga pensioner.

  Välfärden urholkas av klanernas fusk

  Det är talande att de styrande partierna inte gör något åt situationen, och låter släktbaserade kriminella nätverk tömma statskassan. På detta sätt gynnar man dem med utländsk bakgrund framför dem som ärligt har arbetat hela sitt liv.

  Socialdemokraterna har naturligtvis inte gjort det medvetet, men eftersom man anser det vara rasism att inte gynna dem med utländsk bakgrund sätter man systematiskt svenska pensionärer i andra hand.

  Det är en politik som leder till den svenska välfärdsstatens sammanbrott.

  Landet behöver en ny regering som vågar ta itu med gängen, klanerna och all organiserad brottslighet. De här individerna ska kastas ur landet, så att statens medel kan användas för att höja pensionerna för hederligt folk som arbetat hela sitt liv.

  Dick Erixon, Samtiden, 28 september 2020.

 • Ett tryggare Höganäs

  Av leiflowegren den 10 september, 2020
  0

  För oss Sverigedemokrater går alltid tryggheten i första hand. Då menar jag inte bara den fysiska tryggheten där du ska kunna gå ensam ute på kvällen eller behöva vara orolig för att din bil är vandaliserad när du vaknar på morgonen. Jag menar att alla ska vara trygga i sin vardag, du ska vara trygg över att bli äldre, du ska känna dig trygg när du går till skolan och du ska kunna sova tryggtom nätterna.

  Tyvärr har det inte riktigt sett ut såhär i Höganäs kommun den senaste tiden. Vi har sett hur bilar blir vandaliserade och sönderslagna i rena våldsbrott på nätterna, hur fler unga och barn stannar hemma från skolan på grund av psykisk ohälsa, hur drogmissbruk har börjat ta unga människors liv och inte minst hur de styrande i kommunen år efter år nedmonterar vår äldreomsorg och fortsätter kalla det ”effektiviseringar”.

  Vi tycker att det måste komma till ett stopp nu! Pengar måste börja läggas där det faktiskt behövs, tryggheten för alla kommuninnevånare måste alltid komma i första hand och det måste få lov att kosta. Investeringar på infrastruktur behövs självklart i en växande kommun men det får inte lov att ta för mycket plats och pengar från det som faktiskt är den mest basala känslan som finns – Att man känner sig trygg oavsett vilken livssituation man har.