Sverigedemokraterna i Höganäs | Folkets parti | Sida 5

Sverigedemokraterna Höganäs

 

Välkommen till Sverigedemokraterna i Höganäs

 

NYTT MÅNADSBREV! 

 

 • SVERIGE HAR MYCKET HÖGRE DÖDSTAL ÄN GRANNARNA – VARFÖR?

  Av leiflowegren den 18 maj, 2020
  0

  I antalet döda i corona per miljon invånare tycks Sverige misslyckas jämfört med grannländerna runt oss. Deras anhöriga och människor i riskgrupper har rätt att få veta varför.

  Det brukar heta att vi ska ha borgfred under en kris som den nu pågående coronapandemin. Men svenska medier förmedlar skadeglatt att den förre amerikanske presidenten Barack Obama riktar hård kritik mot nuvarande administration.

  Men Obamas kritik, framförd inför gymnasister som tar studenten, kan lika gärna riktas mot Stefan Löfven och den svenska regeringen.

  – Mer än något annat har den här pandemin helt och fullt avslöjat att många av de som styr inte vet vad de gör.  Många av dem låtsas inte ens ta ansvar, sa Obama.

  Ja, Stefan Löfven har gömt sig och låtit en statstjänsteman på mellannivå, Anders Tegnell, ta över styret av landet.

  – Att göra vad som känns bra, vad som är bekvämt, är enkelt. Det är så små barn tänker. Olyckligtvis tänker fortfarande många så kallat vuxna, inklusive några med fina titlar och viktiga jobb, på samma sätt, vilket är skälet till att saker och ting sköts så klantigt, fortsatte Obama.

  Ja, den svenska linjen med mindre nedstängningar än i omvärlden har väckt uppseende internationellt.

  – Jag hoppas att ni istället grundar era värderingar på det som håller i längden, som ärlighet, hårt arbete, ansvarstagande, rättvisa, generositet och respekt för andra.

  Ja, kring det där med S-regeringens ansvarstagande finns det en hel del att utvärdera. Varför tog regeringen inte ledningen och kommunicerade bättre med svenska folket? Varför förklarar inte Löfven varför Sverige valt en annan strategi än de flesta andra länder?

  Hur klantig har svenska regeringen varit?

  Dödstalen i Sverige är det som sticker ut just nu. (USA har 268 döda per miljoner invånare jämfört med Sveriges 363, per den 17 maj.) Är Obama-kritiken om ansvarslöshet befogad om den hade ritats mot Sverige?

  En sak är klar. Kännedomen om att en viruspandemi skulle komma och att den kräver stora beredskapslager för skyddsutrustning fanns i rapporter till regeringen från 2015. Ändå gjorde Löfvenregeringen ingenting.

  Har beredskapen skötts klantigt i Sverige? Där kan vi redan nu svara ja.

  På Obamakritiken om att de ansvariga ”inte vet vad de gör”, kan vi i Sverige ta upp de svajiga och otydliga råden kring munskydd. Här råder fortfarande stor förvirring. Om den inneburit ökad risk för fler döda vet vi inte ännu.

  Hur är det med Obamakritiken om ”bekvämlighet”? Här kan man fråga sig om äldreomsorgen varit likgiltig i att bekämpa smittspridningen. Något har uppenbarligen gått väldigt, väldigt fel. Redan tidigt gav Folkhälsomyndigheten instruktioner om att riskgrupper – som äldre och multisjuka – skulle skyddas och att det hade högsta prioritet. Så skedde inte. De flesta döda har funnits på äldreboenden.

  Om det beror på bekvämlighet, politisk nedprioritering av äldre för andra grupper, dålig personalledning, dåliga villkor eller svag bemanning, vet vi inte än. På vissa håll har inga äldre smittats, på andra håll har många dött. Här krävs analys för att finna orsaken.

  Överdödligheten

  Eller är det statistiken som spelar oss ett spratt? Har Sverige snabbare rapportering av dödsfall i corona än andra länder? I så fall kan ju andra länder ”komma ikapp” när epidemiologer räknar fram överdödlighet (och därmed får med också dem som aldrig testades för corona och dog i hemmen)? Detta hävdas från svenska myndigheters sida, men tillbakavisas i våra nordiska grannländer.

  Hur det än går med överdödligheten, kan vi konstatera att Barack Obamas kritik träffar den svenska regeringen på flera punkter.

  Om man i USA från den politiska oppositionens sida får börja diskutera regeringens hantering av coronakrisen, borde man kanske få göra det i Sverige också?

  Dick Erixon, Samtiden, 18 maj 2020

 • I CORONATIDER TAR MAKTEN TILL SIG FLAGGAN – OCH SVERIGEDEMOKRATERNA

  Av leiflowegren den 3 maj, 2020
  0

  Vi såg inte många röda flaggor på första maj. Desto fler svenska blå-gula flaggor omgav Stefan Löfven när han höll sitt digitalt sända majtal.

  Redan i början av coronapandemin åkte EU-flaggan ut från Rosenbads pressrum. Bakom ministrarna ställdes istället en rad med svenska fanor. Och den röda partirosen ersattes med svensk flagga på kavajslagen.

  I kris duger nationalismen

  Socialdemokraterna har gått full nationalism som en del i landets krishantering. Nu tas också Sverigedemokraternas budskap till heders. ”Sammanhållning” har Jimmie Åkesson sagt i många år. Nu säger Stefan Löfven detsamma.

  Det är inte nytt att socialister tillgriper nationalism när landet och makten är illa ute. Till och med den socialistiske slaktaren Josef Stalin började hålla nationalistiska tal när Sovjetunionen anfölls i andra världskriget. Han visste innerst inne att ryssarna var beredda att kämpa till döds för sitt land, men inte för kommunistpartiet.

  Svenska socialdemokrater vill nu ha med hela landet i krisbekämpningen av detta otäcka coronavirus. Det är både klokt för svenska folket skull, och smart för partiet. Ju större enighet nu, desto svårare att ställa regeringen till svars för misstag efteråt.

  Dörrarna öppnas för Sverigedemokraterna

  Flera bedömare noterar att Sverigedemokraterna nu behandlas med större respekt än någonsin. Jimmie Åkesson är med i de regelbundna partiledarsamtalen med statsministern, Henrik Vinge är med i gruppledarsamtalen i riksdagen på samma sätt som övriga.

  Det är stor skillnad mot hur de sju gamla partierna agerade efter valet i september 2018. Då stal man Sverigedemokraternas talmanspost, i strid med demokratiska spelregler. Man berövade också partiet – och dess 1,1 miljoner väljare – alla presidieposter i riksdagens viktiga utskott. Varje röst i riksdagsvalet var inte längre lika mycket värd. Sveriges makthavare agerade som diktaturregimer i andra delar av världen.

  Det krävdes alltså en allvarlig kris, där tusentals svenskar dog i ett nytt virus samtidigt som den ekonomiska vardagen slogs omkull, för att det nya partiet skulle bjudas in i de normala demokratiska rutinerna.

  – Vi är slutligt där nu, säger Henrik Vinge om partiets möjligheter att agera på lika villkor med andra partier i riksdagen.

  Vad händer efter krisen?

  Den stora frågan är vad som händer när det akuta krisläget är över. När det gäller svenska fanan, vill nog många partier ställa in den i garderoben igen. Men Sverigedemokraterna som ett fullvärdigt parti kommer nog att bestå. Det är svårt att ha haft seriöst utbyte mellan tunga företrädare under kris, och sedan börja distansera sig i en konstgjord politisk bacillskräck igen.

  Viktigast kommer de ekonomiska efterverkningarna att bli. Somliga tror att Sverigedemokraterna kommer i skuggan när ekonomi och arbetsmarknad hamnar i fokus. Den villfarelsen kan de väl få ha, så länge.

  Ny nationell ekonomisk ordning

  Men i verkligheten handlar ekonomi och arbetsmarknad om prioriteringar. Och i trettio år har de gamla partierna prioriterat invandring. Hundratals miljarder kronor har gått till nyanlända istället för till vård, skola och pensionärer. De som betalat skatt har fått se politiken vräka ut dessa tvångsindrivna medel på dem som aldrig betalat en krona i svensk skatt.

  Denna prioritering kommer att utmanas än mer efter coronakrisen.

  Ska staten gå tillbaka till sina kärnuppgifter, att skapa ett tryggt och säkert samhälle för sina egna medborgare, exemplvis genom att satsa stort på vård och omsorg samt bygga upp den beredskap som så grovt misskötts i årtionden? Eller ska man fortsätta vräka skattemedel på sådant som kan låta snällt och gott för andra länders medborgare, men som alltså försummar landets egna medborgare?

  Den här skiljelinjen kommer att prägla svensk politik fram till nästa val. Och den kommer att ha ett tydligt nationellt perspektiv. Satsa på egna medborgare, eller på andra länders medborgare?

  Väljarna har rätt att få avgöra detta.

  Jag tror att vi kommer att få se hur den ekonomiska politiken kommer att formas inom delvis nya synsätt. Det handlar inte enbart om högre eller lägre skatter utefter höger-vänsterskalan. Det kommer i minst lika hög grad handla om prioriteringar och inriktningen avseende nationella aspekter. Sådant som vård och omsorg kontra migration. Sådant som identitetspolitik kontra nationell beredskap inför kommande kriser.

  Den ekonomiska politiken kommer att behöva inordna sig i en ordning där synen på nationellt fokus kontra globaliseringssträvan blir framträdande.

  Detta skulle passa utmärkt ihop med en omprövning av den svensk utrikespolitiken där man erkänner att ”den humanitära stormakten” är att förhäva sig. Fokus för staten måste bli de egna medborgarna. Internationella åtaganden är naturligtvis välkomna, men de måste ske med frivilliga medel.

  När svenska folket nu sett hur illa äldreomsorgen fungerar, tror jag att det finns en mycket större benägenhet att göra denna omsvängning med fokus på den egna nationen. Våra gamla har faktiskt också människovärde!

  Dick Erixon, Samtiden 2 maj 2020

   

 • Höganäs i Coronatider

  Av leiflowegren den 2 april, 2020
  0

  Tänk vad livet kan förändra sig på bara 2 månader! I Nyhetsbrevet från februari månad var inte Coronaviruset något som alls oroade oss. Då levde vi fortfarande aningslöst ovetande om den pandemi som skulle komma att drabba oss och helt förändra våra livsvillkor och vår vardag!

  Idag sitter många av oss isolerade. Speciellt vi som är över 70 år och tillhör en riskgrupp. Många är permitterade utan arbete och ibland också utan lön. Hur länge ska denna mardröm vara det vet vi inte – och inte heller hur många som kommer att dö?

  Nu  prövas vår solidaritet och samarbetsvilja. Interna strider måste läggas åt sidan. Alla måste dra sitt strå till stacken och följa de riktlinjer folkhälsomyndigheten ger oss. 

   

  Coronaviruset slår hårt mot hela världen, mot allt och alla. Vi har det förvisso svårt här i Sverige men jämfört med Italien, Spanien, USA och förmodligen de allra fattigaste länderna i världen som Bangladesh, Indien och Afrika, som helt saknar social och ekonomisk förmåga att bemöta virusets följdverkningar, är vi ändå väldigt lyckligt lottade.

  Hur detta kommer att påverka världen och Sverige på sikt, efter att pandemin lagt sig, är svårt att sia om. Men säkert är att allt kommer att bli väldigt mycket annorlunda!

   

  Här i Höganäs handlar debatten mycket om hur vi ska kunna skydda oss hälsomässigt och ekonomiskt mot virusets härjningar. Folk i riskgrupperna uppmanas att stanna hemma och inte blanda sig med andra. Behöver man hjälp med inköp och handling så ställer kommunen och frivilligorganisationerna upp. Moderaternas förslag att satsa en miljon kronor på att dela ut Euronäs till sina anställda i kommunen för att stödja den lokala handeln är lovvärt.

  Ängelholms flygplats hotas av nedläggning! Det är inte enbart Coronakrisen som är orsak till detta utan lönsamheten har totalt gått kraftigt ner i.o.m att folk flyger mindre. Ängelholms flygplats har varit och är en viktig kontaktlänk för kontakten med Sverige och världen i övrigt. Tillsammans med familjen Helsingborg och andra omkringliggande kommuner försöker man nu hjälpa Ängelholms flygplats så att den kan överleva.

   

   

  Har du synpunkter på det du läst eller vill du engagera dig i kommunpolitiken kontakta då vår ordförande:
  Kjell Mårtensson kjell.martensson@sd.se,
  eller 
  Christian Johansson  ordförande för den parlamentariska verksamheten, christian.m.johansson@sd.se,
  eller mig
  Leif Löwegren, leif.lowegren@gmail.com

  LL

 • Motion angående införandet av etableringslån

  Av christianjohansson den 3 mars, 2020
  0

  SD Höganäs har lämnat in en motion angående införandet av etableringslån istället för försörjningsstöd till asylsökande.

  Motionen kan läsas i sin helhet här:

  Motion Etableringslån

  Gruppledare Christian Johansson kommenterar:

  I tider som denna när ekonomin börjar bli ansträngd i allt fler kommuner så måste man börja se vart pengarna faktiskt tar vägen och var det finns hål att täppa till. Idag skylls mycket på att medelåldern ökar och att pensionärerna blir fler och fler. Detta är förvisso sant men vi anser att det är inte rätt att man lägger så mycket fokus på att dra ner kostnaderna hos dom äldre i första hand när det finns fler poster där det går att spara pengar.

  Med den nuvarande situationen i gränsen mellan Grekland och Turkiet så vet vi inte hur framtiden ser ut, det finns oro för en ny flyktingvåg liknande den 2014-2015. Vi får hoppas för vår ekonomis skull att det inte blir så men det skadar ändå inte att vara förberedd.

  Vi börjar nu se effekterna av dom senaste årens massinvandring och fler och fler flyktingar som fått uppehållstillstånd börjar lämna statens ansvar och blir en kostnad för kommunerna istället. Att byta ut försörjningsstödet som egentligen inte är kommunens ansvar vi det skedet som nämns i motionen mot ett etableringslån gynnar kommunen då det blir en återbetalningsskyldighet.

 • Politiska debatten i Höganäs

  Av leiflowegren den 19 februari, 2020
  0

  Här i Höganäs handlar mycket av den politiska debatten om nedläggningen av Norra Hage förskola. Kanske inte så mycket över att den läggs ner och ersätts av ett privat initiativ som hur hela processen och beslutstagandet gått till. Ärendet var aviserat att komma upp och beslutas om på KS möte 4:e februari. Ärendet var också aviserat att behandlas på Utbildningsnämndens möte samma dag fast senare på kvällen. KS skulle alltså besluta om en skolfråga som inte ens behandlats i Utbildningsnämnden!

  När fadäsen gick upp för den styrande majoriteten skyndade man sig att helt dra tillbaka ärendet både på KS och i Utbildningsnämnden. På en fråga från pressen om hur ärendet kunde behandlats så illa beklagar sig Utbildningsnämndens ordförande Pia Möller och ber om ursäkt! Det ska aldrig mera upprepas försäkrar hon. Fast det tror vi på när vi ser det! Detta är inte den enda fråga där den styrande alliansen i Höganäs uppvisar arrogans och maktfullkomlighet. Några av oss i SD har forskat lite över hur det gick till när kommunen tog beslut om muralmålningen på Höganäshems hyresfastighet på Storgatan. Då framkommer det att endast fem personer var med att fatta detta viktiga beslut som påverkar utseendet på hela det offentliga rummet i Höganäs centrum.

  Vad som däremot är positivt är att kommunen nu beslutat sig för att utreda möjligheten att bygga en ny gymnasieskola centralt i Höganäs. Något måste göras åt den nedåtgående trend när det gäller hur många elever som söker till Kullagymnasiet och för att öka aktiviteterna och livet i Höganäs centrum. Förutsättningslöst tittar vi nu på alla möjligheter för att kunna vända på denna trend.

  Har du synpunkter på det du läst eller vill du engagera dig i kommunpolitiken kontakta då vår ordförande Kjell Mårtensson kjell.martensson@sd.se, eller Christian Johansson  orförande för den parlamentariska verksamheten christian.m.johansson@sd.se, eller mig Leif Löwegren leif.lowegren@gmail.com