Sverigedemokraterna i Höganäs | Folkets parti | Sida 5

Sverigedemokraterna Höganäs

Välkommen till Sverigedemokraterna Höganäs

 

 

 

 • Potatisåkern och eventuellt politiskt samarbete

  Av leiflowegren den 17 november, 2017
  0

   

  Vi Sverigedemokrater dementerar kraftfullt att vi skulle ha ändrat uppfattning i frågan om potatisåkern i Viken som framkommer av artikel i Fyren. Då som nu tycker vi att det är rätt att bygga lägenheter på potatisåkern!

  Vad vi däremot har en avvikande uppfattning om gentemot den styrande majoriteten i Höganäs kommun det är att man kör över en så stor grupp med människor som man gör i Viken.

  I en demokrati är det viktigt att alla medborgares åsikter beaktas. Vi Sverigedemokrater skulle gärna vilja se att man både på central och lokal nivå hade flera folkomröstningar där man rådfrågar folk vad de egentligen tycker! Potatisåkern i Viken är ett bra exempel på en fråga man skulle kunnat ha folkomröstat om. Precis som Höghuset i hamnen. Vi ser gärna också att kommunen öppnar upp för möjligheten att ha flera offentliga frågestunder.

  Vi Sverigedemokrater vill att Höganäs ska bli en mänskligare stad där invånarna känner att de är en del av staden och dess framtid och att politikerna efterfrågar deras åsikter. Inte som idag som fallet med potatisåkern, där man kör över stora grupper av människor.

  Hela debatten om vem som får samarbeta med vem är märklig. Av samtalet i artikeln i Fyren kan man lätt få uppfattningen att vi Sverigedemokrater kan liknas vi människor som smittats av pesten. Det gäller att hålla sig undan från oss. Det är gränsfall om man får hälsa på oss eller att bli sedd i vårt sällskap. Jag hoppas och tror att vanliga människor, väljarna i Höganäs, är klokare än sina politiker, att de bedömer folk efter deras åsikter och inte efter etiketter som andra klistrat på oss!

  Leif Löwegren
  SD Höganäs  

 • Nationella trygghetsundersökningen:

  Av leiflowegren den 17 november, 2017
  0

  Brott mot privatpersoner på rekordnivåer

   Samtliga kurvor pekar uppåt!

  På onsdagen släpptes den nationella trygghetsundersökningen från Brottsförebyggande rådet. Av de omkring 12 000 personer i åldrarna 16-79 som intervjuats uppger närmare 16 procent att de under 2016 drabbades av ett eller flera brott i kategorierna misshandel, hot, sexualbrott, personrån, bedrägeri eller trakasserier.

  ”Brott mot enskild person” ligger på den högsta nivån sedan mätningen började 2006. För 2015 ligger andelen på 13,3 procent.

  Det är i synnerhet bedrägerier, sexbrott och trakasserier som ökar. Bedrägerier drabbas främst medelålders män av medan unga kvinnor utsätts för sexbrott och trakasserier; 14 procent av kvinnor i åldrarna 16-24 uppger sig ha utsatts för någon typ av sexbrott under 2016 – en ökning med nio procent jämfört med 2015.

  De flesta brott som omfattas av mätningen polisanmäls aldrig. Då det gäller sexbrott anmäldes bara elva procent.

  Många kvinnor, 31 procent, känner sig även otrygga i allmänhet.

  Drygt sex av tio personer har stort förtroende för rättsväsendet som helhet och för polisens sätt att bedriva sitt arbete.

  ”Att människor undviker att anmäla brott för att de har uppfattningen att polisen inte kan göra något är ytterst allvarligt. Det är en högt ljudande larmsignal till landets politiker och Polismyndigheten”, säger Polisförbundets ordförande Lena Nitz.

  15 november, 2017

 • Låt kyrkan vara kyrka

  Av kjellmartensson den 16 september, 2017
  0

  Sverige är ett fantastiskt land, med tusenåriga traditioner, vilandes på det kristna arvet. Och fastän det idag finns stora problem som oroar, och som behöver lösas, så är kärleken till vårt land, och tacksamheten till dem som byggt och gjort Sverige till allt det vi älskar, någonting som ingen kan ta ifrån oss.

  Kyrkan är en naturlig del av den svenska folksjälen – en plats som funnits för svenskar i såväl goda som svåra tider, i alla tider. Därför är det viktigt att kyrkan får fortsätta att finnas där, så som den alltid har gjort.

   

   

  Även om kyrkan för många inte känns lika aktuell idag, som den varit för människor genom historien, så kommer den ändå alltid att finnas där vid livets allra största stunder – såsom vid barnens dop, det första sommarlovet, vid examen eller giftermålet. Kyrkan kommer också alltid att finnas där vid de tyngsta stunderna i våra liv, för att ge oss tröst och stöd när vi tar ett sista farväl av en nära vän eller älskad familjemedlem.

  På senare år har dock kyrkan blivit allt mer politiserad, och inte sällan hörs röster om att partipolitik inte hör hemma i Svenska kyrkan. Kritiken är berättigad och frågan relevant. Förklaringen och bakgrunden till vårt engagemang är samtidigt enkel och rak – efter decennier av socialdemokratiskt maktmonopol inom kyrkan har den i alltför hög grad utvecklats till en politisk vänsterliberal opinionsbildare, där respekten för klassisk kristen tro fått stryka på foten till förmån för socialistiska och liberala politiska ställningstaganden.

  Vi vill se en kyrka som står upp för sina traditioner och sin kristna identitet. Vi vill låta kyrkan vara kyrka – på riktigt!

  Våra förslag

  En kyrka säker och engagerad i sin kristna identitet
  Svenska kyrkan måste våga vara en kyrka med tydlighet i den kristna identiteten, som också står upp för utsatta kristna i Sverige och utomlands

  Respekt för åsiktsmångfald
  Återupprätta respekten för olika inriktningar och åsikter inom kyrkan. Klassiskt konservativa präster, personal och medlemmar som oroar sig över kyrkans utveckling ska inte frysas ut.

  En trygg famn – kyrkan som social kraft
  Slå vakt om och intensifiera det sociala arbetet. Prioriterade grupper bör vara ensamma äldre, brottsoffer och unga med psykisk ohälsa. Grupper i behov av stöd är också fattigpensionärer och kristna asylsökande.

  Trygghet och identifikation
  Undvik stora förändringar i kyrkans liturgi, men se över arbets- och kommunikationsformer för att vara en kyrka relevant i vår tid, utan att ge avkall på sina värden och sin värdighet

  En synlig kyrka
  Svenska kyrkan ska bedriva mission och markera närvaro, även i förorter och parallellsamhällen.

  Omsorg om kulturarvet
  Förstärk arbetet med att förvalta och värna Sveriges största kulturarv – kyrkomiljöerna, exempelvis genom att vårda traditionen kring skolavslutningar i kyrkan.

  Småskalighet och demokratisk närhet
  Utvärdera sammanslagningar och stordriftsrationaliseringar i organisationen och sträva efter småskalighet och närhet.

  Mer information hittar ni i länken nedan.

  http://kyrkoval.sd.se/

  Glöm inte rösta i morgon, vallokaler finner ni här http://www.kullapastorat.se/kyrkoval

  Kjell Mårtensson

  SD Höganäs

   

   

   

 • Åkessons sommartal

  Av kjellmartensson den 28 augusti, 2017
  0

  VÅR UPPGIFT ÄR ATT SAMLA NATIONEN

  Inför tusentals åhörare höll Jimmie Åkesson på lördagseftermiddagen sitt sommartal i Sölvesborg för åttonde gången. Det handlade till stor del om vilka värderingar som borde gälla i Sverige. Liksom om det framtida politiska landskapet.

  Åkesson inledde med att ta upp sittdemonstrationen vid Medborgarplatsen i Stockholm där män som fått avslag på asylansökan kräver att få stanna i Sverige.

  – Det är lite provocerande att de valt Medborgarplatsen, som är en symbol för medborgerliga fri- och rättigheter. Nu har platsen ockuperats av dem som inte ens har rätt att vistas i landet. De har fått avvisningsbeslut och anmodan att lämna landet. Ändå kan de sitta där helt öppet. Varför identifiera man inte dom som är där? Varför tar man inte i förvar de som saknar rätt att vara i landet?

  – Det är provocerande att bevittna en sådan total slapphet hos svenska myndigheterna. Men jag vill betona att den frustration vi alla känner är ingen anledning att åka dit och skrika okvädningsord. Det som gör så spelar bara det vänsterliberala etablissemanget rakt i händerna.

  – Det bästa motståndet mot det här vanstyret är det är sans och balans. Det bästa motståndet mot vänsterliberalernas slapphet är visa på ett seriöst och ansvarstagande alternativ. Vi i den Sverigevänliga rörelsen står över splittring och polarisering. Vår uppgift är att samla nationen.

  – Det heter att Sverige tuffat till sig och ta ansvar. Vad är det för moral som skapat en sådan här verklighet? Vad är det för värderingar som gör att man kan utnyttja systemen och strunta i myndigheternas beslut utan att det får konsekvenser? Det är samhällsfarliga värderingar. Det är värderingar som skapar splittring och polarisering. De urholkar gemenskap och tillit. Urholkar grunden för vår samhällsmodell.

  – Sverige är inget allemansland, låt oss slå fast det. Det välstånd som skapats här under generationer, av slit och uppoffringar, är vårt välstånd.

  – Visst kan vi dela med oss till dem i den fattiga världen, men det ska inte ske på bekostnad av våra egna. På bekostnad av våra gamla, inte på bekostnad av våra barns utbildning, inte på bekostnad av våra funktionshindrades möjligheter till ett aktivt liv, inte på bekostnad av sjukas rätt till bästa vård, inte på bekostnad av vår blåljuspersonal rätt till säker och trygg arbetsmiljö. Det vore djupt omoraliskt. Vårt välstånd är inte hela världens välstånd.

  – Vi politiker har i första hand ansvar för Sveriges egna medborgare. Det gör ont att se människor i andra delar av världen svälta, men det gör också ont att se missförhållanden i Sverige. Att svenska pensionärer måste söka sig till soppkök för att äta sig mätta. Att äldre dör därför att de inte får den vård de behövt. Det ont i mig att se hur otryggheten breder ut sig så pass att människor i Sverige 2017 inte vågar gå ut när det blir mörkt.

  – All politik handlar om prioriteringar. Och min moraliska kompass säger mig att i första hand gäller det mot vårt eget land och våra egna medborgare.

  Åkesson menar att denna prioritering skiljer ut Sverigedemokraterna från de övriga partierna, från de vänsterliberala etablissemangen som så länge haft makten. Han menar att en avgörande faktor till att väljarna ser SD som trovärdiga när man säger sig vilja upprätta det moderna folkhemmet är just dessa prioritering

  Han poängterade att människor från andra delar av världen är välkomna bo här, men att det måste ställas vissa tydliga krav på dem som vill bo och verka i Sverige.

  – Vi välkomnar goda krafter, men Sverige är inget allemansland. Här råder inte kravlöshet. Vill man vara en del av vårt gemensamma hem måste man anpassa sig. Lära sig språket, hur landet fungerar, man måste ta till sig och förstå de normer och värderingar som ligger till grund för vårt samhälle. Man försörjer sig själv. Man tar seden dit man kommer. Man gör sin plikt innan man kräver sin rätt. Gör man det, då är man välkommen att bo här. Kan man det inte, då får man flytta någon annanstans.

  Politiska läget
  Jimmie Åkesson tog också upp sommarens händelser, Transportstyrelsens haveri och det politiska spel som följt. Han betonade hur stor skandalen är. Många har svårt att förstå digniteten av det som hänt, sa han. En generaldirektör bryter medvetet mot lagen.

  Även om två ministrar har fått gå, är det självklart att också försvarsministern måste gå. Även om han är trevlig. Det handlar om förtroende. ”Och utifrån det vi vet idag är förtroendet närmast obefintligt. Därför är det självklart att fullfölja misstroendeförklaringen mot honom”, konstaterade Åkesson.

  Landsbygdens röst
  Åkesson påpekade att Centerpartiet har accepterat regeringens höjda flygskatt som kommer att slå hårt mot landsbygden. Han menar att C och L spelar dubbelspel. De har gång på gång räddat kvar Löfven.

  – Nu gör man det igen, genom att acceptera flygskatten. Hur kan C som säger sig vara landsbygdens parti släppa igenom ett skatteförslag som slår så hårt mot landsbygden? Det är obegripligt. C är idag inget landsbygdsparti utan ett ultraliberalt storstadsparti utan förståelse för vilka villkor som gäller på landsbygden idag. Den verkliga rösten för landsbygden idag, det är vi i Sverigedemokraterna.

  Moderaternas vägval
  På lite längre sikt tror Åkesson att effekten av det som nu sker kommer att blir ett nytt politiskt landskap. Han är osäker på hur Moderaterna ska agera framöver och att det finns en risk att partiet återgår till den ”Reinfeldska doktrinen”, alltså öppna gränser.

  Själv anser han att den gamla vänster-högerdimensionen är överspelad.

  – Nu har vi ett vänsterblock och ett liberalt block och ett konservativt block med M, SD och KD. Den utvecklingen hoppas och tror jag på.

  Åkesson uppmanade också åhörarna att delta och rösta i det förestående kyrkovalet, 17 september.

  Dick Erixon
  Samtiden 26 AUGUSTI, 2017

   

 • SD: Regeringen visar inte hela sanningen

  Av kjellmartensson den 21 augusti, 2017
  0

  Vi i Sverigedemokraterna ställer oss frågande till Magdalena Anderssons beskrivning av samhällsutvecklingen. Att gömma verkligheten bakom siffertrixande och kreativt språkbruk ger inte ett seriöst intryck, skriver Jimmie Åkesson (SD) och Oscar Sjöstedt (SD) med anledning av regeringens vårbudget.

  DEBATT | VÅRBUDGETEN

  Regeringens presskonferens tisdagen den 18 april innehöll en del positiva besked i form av välbehövliga – om än otillräckliga – satsningar på bland annat polisen, förlossningsvården och försvaret. Vad gäller landets finanser blev det dock snabbt tydligt att bilden finansministern ville ge var kraftigt förhärligad. Trots detta har kritiken från såväl media som de borgerliga partierna varit, minst sagt, ljummen. Vi i Sverigedemokraterna å andra sidan ställer oss frågande till Magdalena Anderssons beskrivning av samhällsutvecklingen.

  Finansministern påstod bland annat att utanförskapet i Sverige minskar, vilket man gör genom att peka på en beräknad minskning av vissa ersättningssystem de kommande åren. Det man däremot väljer att utelämna är faktumet att cirka 50 procent av utomeuropeiskt födda står utan arbete – en siffra som gradvis förvärrats under 20 års tid, och som sannolikt kommer fortsätta att stiga även framöver i och med den stora invandringen till Sverige de senaste åren.

  Dessutom väljer Magdalena Andersson att, i stället för arbetslöshet, prata om antalet sysselsatta. Finansministern menar bland annat att den svenska arbetsmarknaden är stark och hänvisar till just sysselsättningen, vilken hon beskriver som ”hur stor andel av svenska befolkningen som har ett jobb” – något som är grovt missvisande, och sannolikt ett fullt medvetet drag.

  Som många redan känner till är begreppet ”sysselsatta” mycket brett, och inkluderar även bland annat personer som ingår i diverse arbetsmarknadspolitiska åtgärder. Några exempel på dessa är nystartsjobb, instegsjobb eller andra projekt där staten på något sätt är inblandad via subventioner till arbetsgivaren. En stor del av dessa sysselsättningar är med andra ord inte att likställa med riktiga jobb. Ett tydligt definierat mått är däremot just arbetslöshet, där Sverige ligger på en föga imponerande 14:e plats inom EU.

  Med hänvisning till ovanstående påstår Magdalena Andersson dessutom att Sverige har högst sysselsättningsgrad i EU, vilket hon faktiskt har helt rätt i. Olyckligtvis glömmer man dock att nämna att Sverige har haft högst sysselsättningsgrad i EU i flera år – även innan Magdalena Andersson och hennes kollegor tog plats i regeringen. Det beror bland annat på att vi mäter sysselsättning på ett annat sätt och att internationella jämförelser blir i bästa fall tvetydiga. Det är med andra ord inte den nuvarande regeringens förtjänst att det förhåller sig på det viset.

  Slutligen pratade Magdalena Andersson om Sveriges tillväxt, där man använder sig av BNP för att bevisa att Sverige är på rätt väg. I verkligheten säger BNP i sig absolut ingenting om ett lands välstånd, vilket finansministern själv medgav så sent som våren 2015. Om man i stället ser till BNP per capita, det vill säga utslaget över befolkningen, ser framtiden mindre ljus ut, då Sveriges tillväxt snarare beräknas sjunka från 2,1 procent till 0,9 procent fram till och med 2018. Det är onormalt lågt, i synnerhet med tanke på att vi befinner oss i en brinnande högkonjunktur.

  Att gömma verkligheten bakom siffertrixande och kreativt språkbruk ger inte ett seriöst intryck, och för oundvikligen tankarna tillbaka till 90-talets så kallade AMS-politik, där fullt arbetsföra personer bland annat tvingades genomgå kostsamma arbetsmarknadspolitiska åtgärder som snarare försämrade deras möjligheter till fast arbete, för att inte nämna de massiva förtidspensioneringarna – även av unga – som även dom snyggade till siffrorna.

  För att på allvar kunna vända den negativa samhällsutvecklingen och skapa trygghet i människors vardag är det viktigt att problemen identifieras, och här behöver regeringen bevisligen höja sina ambitioner. Svenska väljare är nämligen inte dumma, och Sverigedemokraterna menar att det är dags att Magdalena Andersson slutar behandla dem som det.

  Jimmie Åkesson

  partiledare, Sverigedemokraterna

  Oscar Sjöstedt

  ekonomisk-politisk talesperson, Sverigedemokraterna

  Artikeln publicerad i SvD 20 apr. 2017

  https://www.svd.se/sd-regeringen-visar-inte-hela-sanningen/om/debatten-om-varbudgeten-2017