Sverigedemokraterna i Höganäs | Folkets parti | Sida 5

Sverigedemokraterna Höganäs

Välkommen till Sverigedemokraterna Höganäs

 

 

 

 • Förbjud böneutrop

  Av leiflowegren den 29 mars, 2018
  0

   SD HÄSSLEHOLM  kräver att fullmäktige skriver in ett förbud mot böneutrop i den lokala ordningsstadgan.

   

   

   

  – Böneutrop på allmän plats på ett främmande språk är opassande i det svenska samhället och bör förebyggas. Det är ej blott en kallelse till bön utan även en förminskning av andra religioner, skriver Patrik Jönsson och Johan Kronquist i en motion till kommunfullmäktige.
  SD hänvisar även till religionsfriheten.

  – Religionsfriheten är dessutom dubbelverkande och skyddar inte bara rätten att tro, utan även rätten att inte tro, heter det.
  Debatten har aktualiserats över hela landet, efter att Stiftelsen Växjös muslimer i februari ansökte om att få hålla böneutrop en gång i veckan.
  Några sådana ansökningar finns inte i Hässleholm.
  SD vill ha in förbudet i ordningsstadgan, vilket därmed skulle innebära ett färdigt förbud om en ansökan kommer in från någon av de lokala moskéerna. SD tycker dessutom att böneutrop är intimt förknippat med en föråldrad och diskriminerande kvinnosyn.
  – Det skall framföras av en man med vacker röst. Kvinnor är ej tillåtna att höja sina röster då det ses som en frestelse för män. Löfte ges om en belöning från Allah för en hög röst som når så långt som möjligt, resonerar SD i sin motion.
  I böneutropet kallas på arabiska till bön med orden ”Gud är störst” och ”Mohammed är guds profet”.

  Carl-Johan.Bauler@Nsk.Se 27 mars 2018

 • Våra tankar kring Höganäs hamn

  Av leiflowegren den 26 februari, 2018
  0


  Det har cirkulerat en massa rykten kring vad vi Sverigedemokrater vill göra med Höganäs hamn och därför känner vi att vi här vill redovisa hur våra tankar verkligen ser ut.

  Markområdet runt hamnen är förmodligen den mest attraktiva tomtmarken i hela Höganäs kommun. Att kommunen inte redan utnyttjat denna mark för att göra Höganäs mer attraktivt är för oss helt obegripligt. För den som kommer sjövägen är ju Höganäs hamn vårt ansikte ut mot världen

  Vi menar att man borde utveckla hamnområdet och knyta samman det med centrum och därmed skapa liv och rörelse året om. Med en smakfull och ändamålsenlig byggnation skulle man höja stadens attraktionskraft och tillgänglighet för turister och näringslivet.

  Den nya bebyggelsen i hamnen ska absolut inte vara några höghus utan mindre huskroppar med plats för en hotelldel och ett privat hyresboende, företrädsvis för seniorer.

  Hela detta nya område som ska  placeras på den för närvarande uppläggnings- platsen för båtar binds samman med det redan befintliga fina rekreationsområdet runt hamnen med grönområden, badplats, lekplatser, cykelbanor och grillplatser. En plats som fortsatt ska vara öppen för alla!

  Vi förstår att båtägarna känner sig oroade för att deras uppläggningsplatser ska försvinna men vi menar att båtarna utan större problem kan erbjudas plats på tomten norrut från hamnen.

  Vi vet om att Höganäs kommun utreder frågan om en helt ny stadsplan för hela centrala Höganäs. I denna stadsplan bör självklart också det nya hamnområdet ingå. Vi Sverigedemokrater har i kommunstyrelsen föreslagit att man när man gör ett så stort nytt helhetsgrepp så bör man ta in externa stadsbyggnadsexperter som har vana och erfarenheter av liknande projekt så att Höganäs kommun maximalt kan utvinna alla möjliga fördelar som man kan uppnå genom att bebygga denna unika tomt.

   

  Kjell Dahlin ordinarie ledamot av Kommunstyrelsen i Höganäs
  Leif Löwegren ersättare i kommunstyrelsen.

 • Kom och fika med oss

  Av christianjohansson den 20 februari, 2018
  0

  Du har väl inte missat att SD Höganäs har öppet på kansliet varje måndag och onsdag?

  Kom och diskutera vad du vill, om situationen i kommunen, situationen i landet eller helt enkelt bara ta en kopp kaffe och kaka. Vi uppskattar alltid att höra kommunens invånare och medlemmarnas åsikter och tankar.

  Vi håller öppet varje måndag och onsdag 18:00-20:00 i vår partilokal på Storgatan 64 mitt emot himmelsfärdskyrkan.

  Obs. Tillfälliga ändringar kan uppstå. Ring eller Sms:a Kjell Dahlin på tel. 0761 69 63 97 för aktuell info.

 • Årsmöte 3 Februari 2018

  Av christianjohansson den 12 februari, 2018
  2

  Sverigedemokraterna i Höganäs höll lördagen den 3 Februari sitt årsmöte i tivolihuset i centrala Höganäs.
  Den nya styrelsen valdes av ett enhälligt årsmöte där Kjell Mårtensson fick förnyat förtroende som ordförande. Sekreterare på mötet var kommunföreningsstyrelsens egna Christian Johansson som fick en ny position som vice ordförande i styrelsen men som även fortsätter som sekreterare ett år till. Till mötesordförande valdes riksombudsman Anders Olin som med sina enorma kunskaper som vanligt styrde årsmötet till ordning och reda.

  Kjell Mårtensson går igenom årets verksamhetsberättelse

  Årsmötet valde även in Lars Håkansson som ny suppleant i kommunföreningsstyrelsen där han med sina många år inom politiken kommer att vara ett bra tillskott.
  Årsmötet bestod av 18 röstberättigade medlemmar samt 1 adjungerad revisor.

  Styrelsen för SD Höganäs från vänster: Ingemar Idegård Ledamot (omval), Kjell Dahlin Ledamot (omval), Lars Håkansson Suppleant (Nyval), Kjell Mårtensson Ordförande (Omval), Christian Johansson Vice Ordförande (Nyval), Hasse Johansson Ledamot (omval) Saknas på bilden: Sixten Paulsson Suppleant (omval)

  På årsmötet skulle också vallistan till kommunvalet i Höganäs 2018 fastställas. Då det kom in flera förslag så fastställdes endast 1a platsen på årsmötet och den nya styrelsen fick mandat att senare färdigställa listan efter årsmötets riktlinjer.

  Vallistan fastställdes senare till följande:

  • 1 Kjell Dahlin, Nämndeman, Höganäs
  • 2 Christian Johansson , Driftstekniker, Höganäs
  • 3 Leif Löwegren, Pedagog, Strandbaden
  • 4 Gudrun Zettergren, HR-Chef, Höganäs
  • 5 Kjell Mårtensson, Montör, Buskeröd
  • 6 Lars Håkansson, Projektledare, Lerberget
  • 7 Sixten Paulsson, Elektriker, Höganäs
  • 8 Ingemar Idegård, Teletekniker, Höganäs
  • 9 Hasse Johansson, Läkare, Jonstorp
  • 10 Sören Ravn, Montör, Höganäs

   

  Frågor och kommentarer hänvisas till ordförande Kjell Mårtensson på mail Kjell.Martensson@sd.se

 • Lär av danskarna och lös migrationsfrågan

  Av leiflowegren den 11 februari, 2018
  0

  Stefan Löfven i möte med Mette Frederiksen, partiledare för de danska socialdemokraterna.
  Foto: PELLE T NILSSON/STELLA PICTURES

  Man är inte främlingsfientlig för att man efterfrågar en rimlig och reglerad
  migrationspolitik och en fungerande integration.
  Lägg mer kraft på att lösa problemen i vårt land än att smutskasta och
  demonisera varandra, skriver Ann Heberlein.

  ”Man är inte en dålig människa för att man inte vill se sitt land förändras i grunden”, skriver Mette Frederiksen, partiledare för danska socialdemokraterna. På några decennier har sammansättningen av Danmarks befolkning förändrats rejält – 1980 var en procent av den danska befolkningen född utanför Europa, i dag har den gruppen växt till åtta procent.

  I Sverige utgör andelen människor födda utomlands hela arton procent. Vårt land har sett en stor invandring från länder som Syrien, Somalia, Eritrea. Irak och Afghanistan de senaste åren. En så stor ökning av människor från länder vars kultur på avgörande punkter skiljer sig från värdlandets ger naturligtvis avtryck på olika sätt.

  Enligt World Values Survey finns det stora skillnader i värderingar mellan Sverige och tidigare nämnda länder. Det handlar om synen på demokrati, jämställdhet, barnuppfostran, homosexualitet och könsroller, bara för att nämna något. 

  De värderingskonflikter som invandringen från utomeuropeiska länder skapar diskuteras numera frekvent i Sverige – det handlar om månggifte, barnäktenskap, hedersvåld, religionens plats i samhället och könsseparatism för att nämna något.

  Integrationen har misslyckats

  Mette Frederiksen menar i sin appell för en reformerad utlänningspolitik att konsekvenserna av en misslyckad integration nu är uppenbara i det danska samhället. Samma kan sägas om Sverige – integrationen har misslyckats och effekterna på det svenska samhället är tydliga för alla som vill se. 

  Vad ska vi då göra i ett läge med ett problem som kräver en lösning? De danska socialdemokraterna är pragmatiska. De har formulerat ett pragmatiskt förslag, en sammanhållen politik för migration och integration, ett förslag som strävar efter att vara ”rättfärdigt och realistiskt”, ett förslag som värnar de allra svagaste, nämligen de kvinnor och barn med asylskäl som inte har kraft eller ekonomiska resurser att fly.

  ”Vad gör då svenska politiker och opinionsbildare i en situation som kräver akuta åtgärder? De ägnar sig åt att smutskasta varandra.”

  Det nuvarande systemet gynnar unga, starka, friska män och människor med kapital att betala flyktingsmugglare. Det är djupt orättfärdigt. De danska socialdemokraternas förslag att inrätta mottagningscenter utanför Europa för asylsökande kommer att gynna dem som behöver skydd mest.

  Situationen är akut – vi har inte tid med smutskastning

  Vad gör då svenska politiker och opinionsbildare i en situation som kräver akuta åtgärder? De ägnar sig åt att smutskasta varandra, misstänkliggöra den andres intention och klistra diverse epitet på meningsmotståndare.

  Nej. Man är inte främlingsfientlig för att man efterfrågar en rimlig och reglerad migrationspolitik och en fungerande integration. Man är inte heller naiv för att man faktiskt vill hjälpa människor på flykt.

  De flesta vill faktiskt båda, som Mette Frederiksen påpekar – och jag menar att samma förhållande råder i svensk politik. De flesta vill båda: värna asylrätten och värna det egna landets värderingar, sammanhållning och befolkning.

  Vi har en del att lära av danskarnas förhållningsätt. En bra början vore att lägga mer kraft på att lösa de problem vårt land brottas med än att smutskasta och demonisera varandra. Vi behöver diskutera verkligheten, snarare än bilden av verkligheten – och det brådskar nu.

  Av Ann Heberlein
  Teol doktor i etik, riksdagskandidat M
  Debattinlägg i Expressen 10 februari