Politisk sekreterare | Sverigedemokraterna i Höganäs

Politisk sekreterare

SD Höganäs valde politisk sekreterare

Vid lördagens styrelsemöte utsåg styrelsen Leif Löwegren till partisekreterare för SD Höganäs.

Ego1

På frågan om han är infödd Höganäsbo blir svaret nej.

– Jag kommer senast från Göteborg, säger han, där arbetade jag som gymnasielärare och lärarutbildare.

– Vi har hört att du i din tidigare karriär också arbetat på Migrationsverket. Stämmer detta?

– Ja det stämmer. Fast då hette det inte Migrationsverket utan Statens Invandrarverk.

– Men är inte detta yrkesval lite märkligt med tanke på att du är med i SD?

– Nej varför då, svarar Löwegren och ler? Vi Sverigedemokrater är inte emot invandring! Varifrån har du fått detta? Vi är emot den missriktade integrationspolitik som regeringen och fyrklövern under många år bedrivit. Den är inte bra för någon! Varken för svenskar eller för de flyktingar som kommer hit.

– Hur menar du då?

– Kolla bara på alla oroligheter i våra förorter, eller på de stackars flyktingar som i år blir fast på flyktingförläggningar eller som går arbetslösa eller tvingas leva på socialbidrag. Hur kul tror du att det är för dem, undrar Löwegren retoriskt med iver i blicken.

– Vilka frågor kommer du att driva som partisekreterare, undrar jag?

– Om vi hade haft lika många platser i fullmäktige och utskotten i Höganäs kommun som motsvarar läget i de senaste opinionsundersökningarna då kunde vi driva igenom de frågor som är viktiga för oss men nu får vi ta skeden i vacker hand och hövligt komma med förslag och motioner till majoriteten.

– Vilka frågor är typiska SD frågor då, undrar jag?

– Integrationspolitiken, som jag redan har nämnt, är självklart vår viktigaste fråga. Men även frågor som handlar om kriminalvård, äldrevård och skola är viktiga för oss.

– Är du politiskt aktiv i kommunen?

– Ja. Jag sitter som ordinarie ledamot i Kommunstyrelsen och Utbildningsnämnden.

– Har du några intressen vid sidan om politiken?

– Ja visst, svarar Löwegren, och ögonen livas upp. Jag spelar golf. Jag och min hustru är medlemmar i St Arilds golfklubb och så har jag nio barnbarn! Vilket tar mycket tid. Kära bekymmer och så älskar jag naturen – att odla min egen trädgård.

– Tack. Det var allt säger jag och sträcker fram handen mot Löwegren. Tack för pratstunden och lycka till i den nya uppgiften.