Politiska debatten i Höganäs | Sverigedemokraterna i Höganäs

Politiska debatten i Höganäs

Här i Höganäs handlar mycket av den politiska debatten om nedläggningen av Norra Hage förskola. Kanske inte så mycket över att den läggs ner och ersätts av ett privat initiativ som hur hela processen och beslutstagandet gått till. Ärendet var aviserat att komma upp och beslutas om på KS möte 4:e februari. Ärendet var också aviserat att behandlas på Utbildningsnämndens möte samma dag fast senare på kvällen. KS skulle alltså besluta om en skolfråga som inte ens behandlats i Utbildningsnämnden!

När fadäsen gick upp för den styrande majoriteten skyndade man sig att helt dra tillbaka ärendet både på KS och i Utbildningsnämnden. På en fråga från pressen om hur ärendet kunde behandlats så illa beklagar sig Utbildningsnämndens ordförande Pia Möller och ber om ursäkt! Det ska aldrig mera upprepas försäkrar hon. Fast det tror vi på när vi ser det! Detta är inte den enda fråga där den styrande alliansen i Höganäs uppvisar arrogans och maktfullkomlighet. Några av oss i SD har forskat lite över hur det gick till när kommunen tog beslut om muralmålningen på Höganäshems hyresfastighet på Storgatan. Då framkommer det att endast fem personer var med att fatta detta viktiga beslut som påverkar utseendet på hela det offentliga rummet i Höganäs centrum.

Vad som däremot är positivt är att kommunen nu beslutat sig för att utreda möjligheten att bygga en ny gymnasieskola centralt i Höganäs. Något måste göras åt den nedåtgående trend när det gäller hur många elever som söker till Kullagymnasiet och för att öka aktiviteterna och livet i Höganäs centrum. Förutsättningslöst tittar vi nu på alla möjligheter för att kunna vända på denna trend.

Har du synpunkter på det du läst eller vill du engagera dig i kommunpolitiken kontakta då vår ordförande Kjell Mårtensson kjell.martensson@sd.se, eller Christian Johansson  orförande för den parlamentariska verksamheten christian.m.johansson@sd.se, eller mig Leif Löwegren leif.lowegren@gmail.com