Pressmeddelande Budget 2021 | Sverigedemokraterna i Höganäs

Pressmeddelande Budget 2021

Sverigedemokraterna i Höganäs har tagit beslutet att inte lägga något eget budgetförslag i kommunen inför budgetfullmäktige 2020.

Gruppledare Christian Johansson vidareutvecklar:

Att coronapandemin har slagit hårt mot samhället är det ingen som ifrågasätter alls längre och detta är något vi som parti i stor utsträckning har märkt av. Utöver att SD Höganäs har en relativt hög medelålder där en stor del av både förtroendevalda och styrelsemedlemmar har blivit isolerade då de tillhör riskgruppen så är det också så att samtliga i Höganäs är så kallade fritidspolitiker. Även dom som inte tillhör riskgruppen har av förklarliga anledningar haft svårt att fokusera på politiken då arbeten har har riskerat försvinna och det har varit stora osäkerhet för en stor grupp.

Men det har såklart gjorts försök och initiativ att faktiskt kunna presentera något men även inom kommunen har det varit svårt att förutspå vad saker kostar. Att vi då ska presentera något som helt utgår efter gissningar känns inte seriöst eller gynnsamt för varken oss eller kommunen.

Med allt detta i handen har vi tagit det tråkiga beslutet att inte lägga något eget budgetförslag inför 2021 utan kommer att lägga ner våra röster under budgetfullmäktige till förmån för den styrande majoritetens förslag som vi hoppas är ordentligt förankrat hos ekonomiavdelningen. Detta är inget enkelt beslut för oss då det är vår enda tid på året där vi får presentera vad vi vill göra med kommunen i framtiden, våra prioriteringar och idéer.

Men jag är helt säker på att vi är tillbaka med full kraft nästa år!