Riktiga jobb | Sverigedemokraterna i Höganäs

Riktiga jobb

Det ska vara lönsamarbete2t att arbeta och vi vill ha riktiga jobb istället för vuxendagis!

 

Sverige Demokraterna är ett modernt arbetarparti. Vi saknar de ideologiska låsningar som finns hos de socialistiska och borgerliga partierna.

Vi tycker att det ska vara lönsamt att arbeta. Vårt förslag om ett 5:e jobbskatte-avdrag beräknas skapa 10 000 nya jobb och innebär att en sjuksköterska får 200 kr mer i plånboken varje månad.

Men det måste också finnas en trygghet om man blir arbetslös. Vi vill återinföra en trygg omställningsförsäkring när någon blir arbetslös eller sjuk genom att höja taket för i A-kassan till 900 kr/dag. Samt återställa sjukpenningen till den nivå som gällde innan den tidigare regeringen försämrade sjukförsäkringen. Vi vill också öka möjligheten för deltidsarbetslösa att stämpla upp till hel tid.

Det mest avgörande för att vi ska kunna skapa trygghet på arbetsmarknaden är att det finns riktiga jobb. Vi har tröttnat på alla subventionerade bobb som både socialdemokrater och borgerliga partier skapat. Sverige behöver flera riktiga jobb! Genom att satsa på flera yrkesinriktade utbildningar och göra det lättare och förmånligare att starta och driva nya företag vill vi i SD förbättra matchningen på arbetsmarknaden och göra det lättare för företagen att anställa ny personal.  Vi säger nej till vänsterns skattechocker likaväl som till alliansens lönedumpningspolitik.

Vi är Hela Sveriges parti!

Våra motståndare försöker hela tiden sätta etiketter på oss. Men Sverige Demokraterna är något helt annat och något mycket mer än de nedvärderande etiketter som våra motståndare försöker klistra på oss. Vi är ett modernt parti med en bred politik som syftar till att förbättra människors vardag, såväl för stora som för små, för män och kvinnor, för födda svenskar som invandrade svenskar. Vi vill inte ha ett samhälle där grupper ställs mot grupper utan vi vill ha ett harmoniskt gemensamt Sverige.