Samarbete och möten | Sverigedemokraterna i Höganäs

Samarbete och möten

SD Höganäs utan ram

 

 

 

 

 

 

 

 

Motion: Införa stimulanspeng för de kommunala skolorna och föreningslivet, för att underlätta samarbete och möten mellan skola/näringsliv/föreningsliv

Motion till fullmäktige i Höganäs kommun

Bakgrund:


Den så kallade Bunkeflomodellen visade tydligt att ett bra och nära samarbete mellan skola/näringsliv/föreningsliv, med små medel kan förbättra elevers hälsa och skolresultat och kunnande om vilka krav som ställs för att få arbete.

Genom ett bra samarbete mellan skola/föreningsliv/näringsliv skulle eleverna kunna ges möjlighet till olika studiebesök, få föredrag i intressanta ämnen i sin skola, och få möta företrädare från näringsliv/föreningsliv, allt för att få mer kunskap inom olika områden.

Det som kan försvåra eller hindra dessa möten och samarbete, är kostnader för resor, utbildning osv för föreningsliv och elever – inte minst om detta sker flera gånger under en termin.

Skollagen (2010:800) 10 kap. 11 §, är tydlig vad som gäller för detta; ”Det får förekomma enstaka inslag som kan medföra en obetydlig kostnad för eleverna”.

Skolinspektionen förtydligar: ”Därför måste skolan noga överväga när och hur ofta denna möjlighet ska utnyttjas”.

Vi Sverigedemokrater stöder självklart denna lagstiftning. För att underlätta – och förhindra att möten och samarbete mellan skola/föreningsliv/näringsliv, inte uteblir på grund av ekonomiska skäl, vill vi därför införa stimulansbidrag. Stimulansbidrag som kan sökas, för att kunna genomföra möten/samarbete/studiebesök.

Sverigedemokraterna i Höganäs kommun föreslår därför kommunfullmäktige att besluta:

Att besluta om att ge Utbildningsnämnden i uppdrag att se över möjligheten att införa en stimulanspeng för de kommunala skolorna för att underlätta möjligheten till  möten och samarbete mellan elever i skolan/näringslivet/föreningslivet.

Att ge lämplig nämnd i uppdrag att bestämma summa samt ta fram strukturer kring hur detta kan genomföras.

SD Höganäs

Kjell Dahlin