SD Höganäs årsmöte valde ny styrelse | Sverigedemokraterna i Höganäs

SD Höganäs årsmöte valde ny styrelse

SD Höganäs valde under lördagens årsmöte ny styrelse. Till ordförande återvaldes Kjell Mårtensson. Ny vice ordförande blev Sören Ravn. 2:e vice ordförande Christian Johansson.

Övriga ordinarie styrelsemedlemmar blev Gudrun Zettergren, Lars Metsäketo. Suppleanter Lars Håkansson, Anette Johansson och Andrée Svensson (ej med på bild). Med på bilden finns också Maria Länsberg revisor suppleant och valberedningen Malott Länsberg och Leif Löwegren och revisorerna Bengt Lindahl och Johan Westrell.

Årsmötet hölls i Tivolihuset i en god och optimistisk anda under ledning av distriktsombudsman Anders Ohlin.

LL