SD Höganäs nya budget för 2019 klar | Sverigedemokraterna i Höganäs

SD Höganäs nya budget för 2019 klar

Äntligen är budgeten klar! Det har varit en jobbig men rolig process, säger Leif Löwegren som varit sekreterare för den budgetgrupp som tagit fram den nya budgeten. Förutom mig själv så har Gudrun Zettergren, Lars Håkansson, Christian Johansson och Lotta Tengvall ingått i gruppen. Alla duktiga och kunniga personer med en mängd av yrkeskunskap från olika områden.

– Vad skulle du säga utmärker er budget?

– Det är ingen heltäckande budget. Vi har valt att utgå ifrån alliansens budget som vi kompletterat på de områden som vi velat förstärka ytterligare.

– Och vilka områden är detta?

– Det är Utbildningsnämnden, Socialnämnden och Kultur och Fritid. Totalt tillför vi vår budget 46 miljoner kronor vilket är samma summa som Alliansen i sin budget redovisade som ett överskott för budgetåret 2018. Dessa pengar menar vi bör gå direkt tillbaka till verksamheterna igen!

– Och hur fördelar ni då pengarna?

– Jo om du tittar här så ska du få se hur vi tänker:

Vi tillför Utbildningsnämnden totalt 22 miljoner kronor under 2019-20121! F-9 skolorna får 15 miljoner kronor och Kullagymnasiet 7 miljoner kronor.

– Men vad är det som driver er att göra denna satsning?

– Trots de goda ekonomiska resultat som kommunen uppvisar för 2019 så bibehåller ändå Alliansen ett sparbeting på Utbildningsnämnden på 2,5 miljoner kronor. Vi Sverigedemokrater tror att om man i en kommun väljer att spara på utbildningen så riskerar detta att bli  kontraproduktivt. Istället riskerar Höganäs kommun att dala i rankingen som bästa utbildningsort i landet. Vilket i sin tur kan få till följd att inflyttningen till kommunen kommer att avta.

Och att välja att skära ner på kommunens skolbudget i en situation då lönekostnaderna för personalen förväntas stiga, elevantalet öka och flera nya åtaganden hela tiden läggs på kommunerna av regeringen, det tycker vi inte är speciellt smart!

Med dessa ökade resurser som vi tillför skolan kan man skapa mindre klasser, få in flera lärare,  och därmed öka arbetsron i klassrummen. Pengarna bör också användas till att diagnostisera behovet av stöd i unga åldrar så att man så tidigt som möjligt upptäcker störningar och problem och tidigt kan sätta in relevant hjälp.

– Och så väljer ni att satsa mera pengar på Socialtjänsten.

– Helt riktigt! Här har den styrande alliansen lagt ett sparbeting på 4 miljoner kronor. När vi Sverigedemokrater arbetar med budgeten syftar vi att ge  våra äldre och funktionshindrade en så god och säker vård som möjligt. I takt med att vi blir äldre och lever längre ökar antalet dementa personer på våra boenden. Idag har 60 % av de boende någon form av demensnedsättning. Kommunens svaga och utsatta personer måste garanteras stöd. Ingen med psykisk ohälsa, eller med missbruksproblem, ska behöva bli åsidosatt.

– Hur fördelar ni då tillskottet mellan de Socialförvaltningen olika grenar?

– Jo som du ser här tillför vi Socialförvaltningen totalt 15 miljoner kronor under denna 3 års period. Vård och omsorg och LSS (Lagen om Särskilt Stöd) får huvuddelen av summan.

-Vad säger ni själva efter att ha lagt fram denna budget? Är ni nöjda med den?

– Ja det är vi verkligen. Alla som läser vår budget måste förstå att vi menar allvar med vår slogan SD Höganäs – Folkets parti. Vi menar att det är samhällets ansvar att  ge varje medborgare en god levnadsstandard, så som det en gång var i det svenska folkhemmet, men som nu efter många år av misskötsel gått förlorat. Detta goda samhälle vill vi Sverigedemokrater försöka återskapa!

LL