SD Höganäs valde ny styrelse | Sverigedemokraterna i Höganäs

SD Höganäs valde ny styrelse

Vid SD Höganäs årsmöte som hölls i Tivolihuset valdes en ny styrelse. Som ordförande återvaldes med acklamation Kjell Mårtensson. Till 1:e vice ordförande valdes Christian Johansson. Andra vice ordförande blev Lars Håkansson. Övriga ordinarie styrelsemedlemmar blev Gudrun Zettergren och Sören Ravn. Till suppleanter valdes Charlotte Tengvall  och Emil Bengtsson.

Mötet andades optimism och framtidstro vilket också avspeglas av det starkt växande medlemsantalet som nu passerat 100 strecket.