SD Höganäs yrkar på folkomröstning var det nya Kulturhuset ska placeras | Sverigedemokraterna i Höganäs

SD Höganäs yrkar på folkomröstning var det nya Kulturhuset ska placeras

Under tisdagens Kommunstyrelsemöte yrkade SD Höganäs på att kommunen bör utlysa en folkomröstning om var det nya Kulturhuset ska placeras!

Frågan är av sådan betydelse för Höganäsborna att man inte bör hasta fram ett beslut om var Kulturhuset ska placeras utan att först tillfråga Höganäsborna vad de anser, menar Gudrun Zettergren ersättare i Kommunstyrelsen. Det behöver inte vara så märkligt att genomföra. Låt förvaltningen ta fram de platser man anser kan vara lämpligast för ändamålet och låt sedan folket få avgöra var det ska ligga i en digital folkomröstning. Som nu är bestämmer en liten grupp politiker över huvudet på folk var det ska ligga.

Ett Kulturhus placering har  stor betydelse för hela  Centrumplaneringen. Genom att placera Kulturhuset på en viss plats vitaliserar och aktiverar man livet och verksamheterna runt omkring. Vi menar att hela Höganäs bör leva! Både Övre och Nedre Höganäs. Som nu är fokuserar man helt på Nedre Höganäs, säger Leif Löwegren, ordinarie ledamot i Kommunstyrelsen.

Under Bryggangruppens senaste möte uttryckte det moderata kommunalrådet Peter Schölander att om det är något vi borde bli bättre på i Höganäs så är det medborgardialogen. Vad menar han egentligen med detta? Är det bara tomma ord?

LL