Solceller | Sverigedemokraterna i Höganäs

Solceller


SD Höganäs utan ram

MOTION

Energi tänket i Höganäs kommun

Med tanke på Höganäs kommuns energipolicy anser vi Sverigedemokrater att vi borde ligga i framkant vad gäller solenergi i enbostadshus.

Idag går det att söka bidrag via Energimyndigheten där det senare blir handlagt av Länsstyrelsen. Vi Sverigedemokrater vill gå ett steg längre och erbjuda alla som söker byggnadslov i vår kommun att få ytterligare ett ekonomisk stöd för investeringen i solenergi.

 

Sverigedemokraterna i Höganäs föreslår därför fullmäktige:

 

Att: ge byggnadsnämnden i uppdrag att se över om en kommunal rabatt kan utgå för de villaägare som beslutar sig för att investera i solenergi.

Att: fundera över vilken rabattnivå som kan vara rimlig och möjlig.

Att: Höganäs energi erbjuder teknisk rådgivning till de villaägare som funderar på att investera i solenergi.

Kjell Mårtensson

Sverigedemokraterna