Utbildningsnämnden | Sverigedemokraterna i Höganäs

Utbildningsnämnden

Utbildningsnämnden består av elva ledamöter samt ersättare. Ett arbetsutskott bereder ärenden till nämnden som sammanträder åtta gånger om året.

Våra representanter i Utbildningsnämnden är Leif Löwegren ordinarie och Gudrun Zettergren ersättare.

 

 

Utbildningsnämndens uppdrag och ansvar

Nämndens arbetsformer styrs främst utifrån kommunallagen, skollagen, samt reglemente fastställt av kommunfullmäktige.

Utbildningsnämnden har det övergripande ansvaret för den kommunala verksamheten inom utbildning och barnomsorg. Utbildningsnämnden har även ansvaret för kommunens vuxenutbildning.

Utbildning och förskola

Välkommen till skolvärlden i Höganäs kommun! Här tar vi hand om hela barnet hela vägen från ett till nitton år. Vi har förskoleverksamheter, sex kommunala grundskolor, en särskola, fritidsverksamheter, en gymnasieskola, en kulturskola med tillhörande fritidsgårdar och en vuxenutbildning.

Grundskolor

Höganäs har sex kommunala grundskolor. Varje skola omfattar förskole- och fritidshemsverksamhet, förskoleklass och grundskola upp till nian. Skolorna är geografiskt uppdelade i olika områden och har varsitt kansli. Varje skola har 350-600 elever och 80-115 medarbetare.

Bruksskolan

Bruksskolan är en av Höganäs kommuns sex grundskolor med förskolor, förskoleklass och fritidshem. Bruksskolan ligger mitt i staden med närhet till natur, kultur, bibliotek, idrottsanläggningar, havsbad, bussar med mera. Närmaste granne är stadshuset – centralare kan det knappast bli. Vi har en mycket hög andel behöriga lärare.

Tornlyckeskolan

Tornlyckeskolan ligger i de östra delarna av Höganäs centralort med närhet till både skog, ängar och hav. Skolans verksamhet riktar sig till barn och ungdomar i åldrarna 1 till 16 år.
På Tornlyckeskolan arbetar vi för att barn och ungdomar ska få bästa möjliga förutsättningar att växa och utvecklas till harmoniska och ansvarskännande människor.

Nyhamnsskolan

I Nyhamnsläge, några kilometer utanför Höganäs, ligger Nyhamnsskolan. En bra bit från stress och jäkt, nära havet och naturen trivs barnen och känner sig trygga.

Lerbergsskolan

Lerbergsskolan har 500 elever från förskoleklass till årskurs nio. I närområdet ligger tre förskolor och de tre fritidshemmen på skolan tar hand om eleverna före och efter skoltid.

Vikenskolan

Vikenskolan ligger i Viken mellan Helsingborg och Höganäs. Vikenskolan består av en f-9 skola med fritidshem.

Jonstorpsskolan

Jonstorpsskolan är en skola med stora möjligheter. En unik miljö nära hav och natur gör att vi kan skapa en varierad undervisning, för samtliga barn, där studier i moderna lokaler varieras med lektioner och aktiviteter i världens bästa lärosal – naturen.

Gymnasieskola

På Kullagymnasiets egen webbplats kan du läsa om hur du ansöker till gymnasiet, vilka program som finns, regler för busskort och mycket mera.

På Kullagymnasiet arbetar vi med stort engagemang för att du ska nå dina mål och förverkliga dina drömmar. Här tar vi allas tankar och idéer på allvar. Våra elever utvecklas som individer genom aktivt lärande, lust och coachande mentorer.

Vi har 100 procent behöriga lärare som är engagerade i sina ämnen, pedagogiken och eleverna. Klasserna är ganska små – du blir sedd och respekterad. Studiemotivationen är hög och studentbetygen ligger över snittet i Sverige.

Vuxenutbildning

Behöver du bättra på din utbildning för att lyckas i konkurrensen på arbetsmarknaden eller för att komma in på universitet och högskola?

https://www.facebook.com/kunskapsforum/

Länkar till nationell lagstiftning:

Skollagen (2010:800)
Läroplan förskola
Läroplan grundskola
Läroplan grundsärskola
Läroplan gymnasieskola
Läroplan vuxenutbildning

Lokala dokument:

Kontaktpolitiker
Kvalitetsplan för utbildningsnämnden
Mötesschema 2017