Valberedning | Sverigedemokraterna i Höganäs

Valberedning

I valberedningen ingår:

Monica Nordestad

Malott Länsberg

Anders Olin

OBS! Önskar du ingå i styrelsen maila ditt intresse till:

Monica Nordestad@sd.se

 

Anmälan ska vara valberedningen tillhanda senast den 1:e december!