Valberedning | Sverigedemokraterna i Höganäs

Valberedning

I valberedningen ingår:

Patrik Ohlsson

Malott Länsberg

Leif Löwegren

OBS! Önskar du ingå i styrelsen mejla ditt intresse till:

leif.lowegren@sd.se

 

Anmälan ska vara valberedningen tillhanda senast den 1:e december!