Valmanifest för Höganäs | Sverigedemokraterna i Höganäs

Valmanifest för Höganäs

– Nej till ett höghus i hamnen. Vi kräver en folkomröstning i frågan. Vi är inte emot en exploatering av hamnen men anser att den bör följa befintlig stadsbebyggelse.

– Vi vill införa en parboende garanti på äldreboende.

– Införa ambulerande team som garanterar den sociala omvårdnaden av äldre inom äldrevårdsomsorgen.

– Det ska serveras en god och näringsrik kost på kommunens skolor och äldreboende. I så stor utsträckning lokal producerade råvaror samt att maten skall lagas på plats.

– Erbjuda barnomsorg på obekväma tider.

– Ökad personaltäthet på kommunens skolor.

– Införa en jourskola för de som mobbar eller är i behov av extra stöd. Det får inte vara så att den som är drabbad av mobbing måste byta skola.

– Vi vill bevara den gröna stadsbilden i Höganäs.

– Vi vill stödja småföretag och gårdsbutiker i kommunen. Närhet främjar miljön och den lokala arbetsmarknaden.

 Minska bidragskostnaderna. Socialbidragen görs om till ett system med sociallön som medför arbetsplikt.

– Ha nolltolerans mot brott. Samhällets reaktioner mot förbrytaren måste skärpas.

– Vi vill arbeta för att hela bygden ska leva.

0 Kommentarer

Kommentera

E-postadressen publiceras inte.