Vår politik | Sverigedemokraterna i Höganäs

Vår politik

midsommarblommor1Vi är ett Sverigevänligt parti som eftersträvar gemenskap och samhörighet i samhället. Vi önskar oss ett varmare samhälle där människor känner trygghet och visar omtanke genom att ta ansvar för varandra. En gemensamt finansierad välfärdspolitik, låg brottslighet och en fungerande arbetsmarknad.

Partiet ser därför med stor oro på den splittringspolitik som de andra partierna bedrivit de senaste decennierna. Det är en politik som segregerar allt mer och har gjort att det växt fram stadsdelar avskärmade från övriga samhället. Vår politik syftar istället till att ena och sammanföra människor kring gemensamma grundläggande värderingar med en gemensam syn på jämställdhet, yttrandefrihet, demokrati och på vad som är rätt och fel.

Vi är varken ett höger- eller vänsterparti!

Partiet tror på ett starkt välfärdssamhälle samtidigt som vi inspirerats av traditionella värdekonservativa idéer. I höger- eller vänsterfrågor har vi en pragmatisk hållning där varje situation måste bedömas för sig. Vad som i den specifika situationen ger störst samhällsnytta är mer relevant än att låsa sig efter dogmatiska ideologier. Partiet kan av dessa anledningar inte placeras in på den klassiska vänster-högerskalan och tillhör därför inte heller något av de traditionella blocken.

Det är vår övertygelse att det är invandringen som ska anpassas efter Sverige och inte tvärtom. Redan idag finns det inte arbeten och bostäder till de människor som bor och lever i Sverige. Hur ska vi då kunna hantera den enormt höga invandringen som vi har i Sverige idag? Det utbredda organiserade tiggeriet är ett annat problem som måste upphöra.